ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
*Bạn đang xem: ủy ban nhân dân tỉnh tiếng anh là gì

*

home Thư viện lao lý Luật sư toàn quốc công cụ sư hỗ trợ tư vấn Giải đáp cùng chuyên viên Vướng mắc pháp luật Thư viện bản án thông tin tài khoản


Xem thêm: Cấu Hình Metal Gear Solid 5 Quá Nuột Dành Cho Game Thủ, Cấu Hình Metal Gear Solid 5, #1

x kính chào mừng chúng ta đến với Dân Luật. Để viết bài xích Tư vấn, Hỏi hiện tượng Sư, kết nối với chính sách sư và chăm gia, … Bạn vui miệng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.


Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Go Along Là Gì, Và Cấu Trúc Cụm Từ Go Along Trong Câu Tiếng Anh

*

Gửi đến các bạn đã và đang suy xét Tiếng Anh pháp lý…

Tình cờ tìm hiểu các nội dung tương quan đến chuyên ngành giờ đồng hồ Anh pháp lý, mình tìm kiếm được văn bạn dạng quy định Quốc hiệu, tên những cơ quan và chức danh trong hệ thống hành chính nhà nước cấp trung ương và các cơ quan trực thuộc UBND những cấp được dịch lịch sự Tiếng Anh.

*

Mình nội dung để chúng ta cùng tra cứu và có thể tải về dùng khi đề nghị nhé.

1. Quốc hiệu, chức danh quản trị nước, Phó chủ tịch nước

Tên giờ Việt

Tên giờ Anh

Viết tắt(nếu có)

Nước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam

Socialist Republic of Viet Nam

SRV

Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

President of the Socialist Republic of Viet Nam

Phó quản trị nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam

Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Thương hiệu của chính phủ, những Bộ, ban ngành ngang bộ

Chính phủ nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam

Government of the Socialist Republic of Viet Nam

GOV

Bộ Quốc phòng

Ministry of National Defence

MND

Bộ Công an

Ministry of Public Security

MPS

Bộ ngoại giao

Ministry of Foreign Affairs

MOFA

Bộ bốn pháp

Ministry of Justice

MOJ

Bộ Tài chính

Ministry of Finance

MOF

Bộ Công Thương

Ministry of Industry và Trade

MOIT

Bộ Lao rượu cồn - yêu thương binh cùng Xã hội

Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs

MOLISA

Bộ giao thông vận tải

Ministry of Transport

MOT

Bộ Xây dựng

Ministry of Construction

MOC

Bộ tin tức và Truyền thông

Ministry of Information & Communications

MIC

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

Ministry of Education and Training

MOET

Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn

Ministry of Agriculture and Rural Development

MARD

Bộ chiến lược và Đầu tư

Ministry of Planning và Investment

MPI

Bộ Nội vụ

Ministry of trang chủ Affairs

MOHA

Bộ Y tế

Ministry of Health

MOH

Bộ kỹ thuật và Công nghệ

Ministry of Science and Technology

MOST

Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch

Ministry of Culture, Sports và Tourism

MOCST

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ministry of Natural Resources và Environment

MONRE

Thanh tra chủ yếu phủ

Government Inspectorate

GI

Ngân hàng đơn vị nước Việt Nam

The State ngân hàng of Viet Nam

SBV

Ủy ban Dân tộc

Committee for Ethnic Affairs

CEMA

Văn phòng thiết yếu phủ

Office of the Government

GO

3. Tên của những Cơ quan tiền thuộc chủ yếu phủ

Ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Ho chi Minh Mausoleum Management

HCMM

Bảo hiểm buôn bản hội Việt Nam

Viet phái mạnh Social Security

VSI

Thông tấn xóm Việt Nam

Viet nam News Agency

VNA

Đài tiếng nói Việt Nam

Voice of Viet Nam

VOV

Đài tivi Việt Nam

Viet nam giới Television

VTV

Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics và Public Administration

HCMA

Viện kỹ thuật và technology Việt Nam

Viet phái mạnh Academy of Science and Technology

VAST

Viện kỹ thuật Xã hội Việt Nam

Viet phái nam Academy of Social Sciences

VASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ

Thủ tướng cơ quan chính phủ nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam

Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam

Phó Thủ tướng hay trực

Permanent Deputy Prime Minister

Phó Thủ tướng

Deputy Prime Minister

Bộ trưởng cỗ Quốc phòng

Minister of National Defence

Bộ trưởng cỗ Công an

Minister of Public Security

Bộ trưởng bộ Ngoại giao

Minister of Foreign Affairs

Bộ trưởng bộ Tư pháp

Minister of Justice

Bộ trưởng cỗ Tài chính

Minister of Finance

Bộ trưởng cỗ Công Thương

Minister of Industry & Trade

Bộ trưởng cỗ Lao hễ - yêu thương binh với Xã hội

Minister of Labour, War Invalids & Social Affairs

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải

Minister of Transport

Bộ trưởng bộ Xây dựng

Minister of Construction

Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông

Minister of Information and Communications

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

Minister of Education and Training

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn

Minister of Agriculture and Rural Development

Bộ trưởng cỗ Kế hoạch và Đầu tư

Minister of Planning and Investment

Bộ trưởng cỗ Nội vụ

Minister of trang chủ Affairs

Bộ trưởng bộ Y tế

Minister of Health

Bộ trưởng bộ Khoa học cùng Công nghệ

Minister of Science and Technology

Bộ trưởng cỗ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Minister of Culture, Sports & Tourism

Bộ trưởng cỗ Tài nguyên với Môi trường

Minister of Natural Resources and Environment

Tổng Thanh tra chính phủ

Inspector-General

Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Governor of the State bank of Viet Nam

Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs

Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng bao gồm phủ

Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng quản trị nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng quản trị nước

Office of the President

Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước

Chairman/Chairwoman of the Office of the President

Phó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nước

Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President

Trợ lý quản trị nước

Assistant lớn the President

6. Tên chung của những đơn vị thuộc Bộ, ban ngành ngang bộ

Văn phòng Bộ

Ministry Office

Thanh tra Bộ

Ministry Inspectorate

Tổng cục

Directorate

Ủy ban

Committee/Commission

Cục

Department/Authority/Agency

Vụ

Department

Học viện

Academy

Viện

Institute

Trung tâm

Centre

Ban

Board

Phòng

Division

Vụ tổ chức Cán bộ

Department of Personnel và Organisation

Vụ Pháp chế

Department of Legal Affairs

Vụ bắt tay hợp tác quốc tế

Department of International Cooperation

7. Chức vụ từ cấp cho Thứ trưởng và tương đương đến nhân viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thứ trưởng hay trực

Permanent Deputy Minister

Thứ trưởng

Deputy Minister

Tổng viên trưởng

Director General

Phó Tổng cục trưởng

Deputy Director General

Phó công ty nhiệm thường xuyên trực

Permanent Vice Chairman/Chairwoman

Phó công ty nhiệm

Vice Chairman/Chairwoman

Trợ lý cỗ trưởng

Assistant Minister

Chủ nhiệm Ủy ban

Chairman/Chairwoman of Committee

Phó chủ nhiệm Ủy ban

Vice Chairman/Chairwoman of Committee

Chánh văn phòng và công sở Bộ

Chief of the Ministry Office

Phó Chánh công sở Bộ

Deputy Chief of the Ministry Office

Cục trưởng

Director General

Phó viên trưởng

Deputy Director General

Vụ trưởng

Director General

Phó Vụ trưởng

Deputy Director General

Giám đốc học tập viện

President of Academy

Phó giám đốc Học viện

Vice President of Academy

Viện trưởng

Director of Institute

Phó Viện trưởng

Deputy Director of Institute

Giám đốc Trung tâm

Director of Centre

Phó người đứng đầu Trung tâm

Deputy Director of Centre

Trưởng phòng

Head of Division

Phó trưởng phòng

Deputy Head of Division

Chuyên viên cao cấp

Senior Official

Chuyên viên chính

Principal Official

Chuyên viên

Official

Thanh tra viên cao cấp

Senior Inspector

Thanh tra viên chính

Principal Inspector

Thanh tra viên

Inspector

8. Chức vụ của Lãnh đạo những Cơ quan lại thuộc thiết yếu phủ

Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management

Phó Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Deputy Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management

Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam

General Director of Viet nam giới Social Security

Phó tgđ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Deputy General Director of Viet nam giới Social Security

Tổng người đứng đầu Thông tấn làng mạc Việt Nam

General Director of Viet nam giới News Agency

Phó tgđ Thông tấn thôn Việt Nam

Deputy General Director of Viet phái nam News Agency

Tổng chủ tịch Đài ngôn ngữ Việt Nam

General Director of Voice of Viet Nam

Phó tgđ Đài ngôn ngữ Việt Nam

Deputy General Director of Voice of Viet Nam

Tổng người có quyền lực cao Đài vô tuyến Việt Nam

General Director of Viet phái mạnh Television

Phó tgđ Đài tivi Việt Nam

Deputy General Director of Viet phái mạnh Television

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics & Public Administration

Phó Giám đốc học viện Chính trị - Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh

Vice President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics and Public Administration

Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt Nam

President of Viet nam Academy of Science & Technology

Phó quản trị Viện khoa học và công nghệ Việt Nam

Vice President of Viet nam giới Academy of Science and Technology

Chủ tịch Viện công nghệ Xã hội Việt Nam

President of Viet phái mạnh Academy of Social Sciences

Phó chủ tịch Viện khoa học Xã hội Việt Nam

Vice President of Viet phái mạnh Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị cấp cho tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Văn phòng

Office

Chánh Văn phòng

Chief of Office

Phó Chánh Văn phòng

Deputy Chief of Office

Cục

Department

Cục trưởng

Director

Phó viên trưởng

Deputy Director

Vụ

Department

Vụ trưởng

Director

Phó Vụ trưởng

Deputy Director

Ban

Board

Trưởng Ban

Head

Phó Trưởng Ban

Deputy Head

Chi cục

Branch

Chi cục trưởng

Manager

Chi cục phó

Deputy Manager

Phòng

Division

Trưởng phòng

Head of Division

Phó Trưởng phòng

Deputy Head of Division

10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, buôn bản và những đơn vị trực thuộc

Thủ đô Hà Nội

Hà Nội Capital

Thành phố

Ví dụ: thành phố Hồ Chí Minh

City

Ví dụ: Ho chi Minh City

Tỉnh:

Ví dụ: tỉnh giấc Hà Nam

Province

Ví dụ: Ha phái nam Province

Quận, Huyện:

Ví dụ: Quận ba Đình

District

Ví dụ: cha Dinh District

Xã:

Ví dụ: thôn Quang Trung

Commune

Ví dụ: quang đãng Trung Commune

Phường:

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum

Hamlet, Village

Ủy ban quần chúng (các cấp cho từ tp trực trực thuộc Trung ương, tỉnh cho xã, phường)