Utensils là gì

  -  
“Turn away, turn away, get out of there, touch nothing unclean; get out from the midst of her, keep yourselves clean, you who are carrying the utensils of Jehovah.” —ISAIAH 52:11.

Bạn đang xem: Utensils là gì


7 King Cyrus also brought out the utensils of the house of Jehovah that Neb·u·chad·nezʹzar had taken from Jerusalem và had put in the house of his god.
7 Vua Si-ru cũng mang ra các trang bị dụng ở trong phòng Đức Giê-hô-va mà Nê-bu-cát-nết-xa đã mang tự Giê-ru-sa-lem về đặt vào nhà đất của thần mình.
Nebuchadnezzar took most of the people captive & transported the remaining temple utensils lớn Babylon.
Nê-bu-cát-nết-sa bắt đa phần dân cư đi làm phu tù cùng chuyển rất nhiều khí dụng còn lại của đền thờ thanh lịch Ba-by-lôn.
They took to lớn heart the counsel at Isaiah 52:11: “Turn away, turn away, get out of there, touch nothing unclean; get out from the midst of her, keep yourselves clean, you who are carrying the utensils of Jehovah.”
Họ theo đúng lời khuim vị trí Ê-không nên 52:11: “Các ngươi hãy đi, hãy đi, đi thoát khỏi đó! Đừng hễ đến đồ ô-uế, hãy thoát ra khỏi thân nó. Các ngươi là kẻ với khí-dụng Đức Giê-hô-va, hãy tạo cho sạch mát mình!”
The tabernacle và its furnishings và utensils were lớn be anointed & sanctified ‘that they might indeed become most holy.’
6 All those around them supported them by givhpi.vnng them* utensils of silver and of gold, goods, livestoông chồng, & valuable things, besides all the voluntary offerings.
6 Hết thảy những người bao phủ hầu hết cung ứng bằng phương pháp mang lại họ* các vật dụng bởi bạc với vàng, đồ vật, vật nuôi cùng hồ hết sản phẩm công nghệ cực hiếm, chưa tính phần nhiều lễ đồ gia dụng từ nguyện.
In the process of economic re-tooling, an enormous body of experience, qualified specialists & know-how was lost or misallocated, as the plants were sometimes switching from, for example, producing hi-tech military equipment khổng lồ making kitchen utensils.
Trong quá trình biến hóa một lượng Khủng cơ sở tay nghề cao, Chuyên vhpi.vnên bao gồm chuyên môn với nghệ thuật đã mất đi, khi những nhà máy sản xuất thỉnh thoảng bắt buộc chuyển từ những vhpi.vnệc sản xuất thứ quân sự nghệ thuật sanh trọng sản xuất những thành phầm gia dụng.
18 After that they went in to lớn King Hez·e·kiʹah and said: “We have sầu cleansed the whole house of Jehovah, the altar of burnt offering+ và all its utensils,+ & the table of the layer bread*+ & all its utensils.
18 Sau đó, họ mang đến chạm mặt vua Ê-xê-phân tách cùng nói: “Chúng tôi đang tẩy sạch sẽ cục bộ công ty Đức Giê-hô-va, bàn thờ dâng lễ vật dụng thiêu+ thuộc đông đảo vật dụng của nó+ cùng bàn nhằm bánh tầng*+ cùng các đồ dụng của nó.
* 9 After that I gave sầu orders, & they cleansed the storerooms;* & I put baông xã there the utensils of the house of the true God,+ with the grain offering and the frankincense.
* 9 Sau kia, tôi sai bảo cho bọn họ tẩy rửa thật sạch những phòng kho;* rồi tôi để lại vào đó những đồ gia dụng dụng của nhà Đức Chúa Ttách,+ cùng với lễ đồ vật ngũ cốc và vật liệu bằng nhựa thơm White.
20 All the drinking vessels of King Solʹo·mon were of gold, & all the utensils of the House of the Forest of Lebʹa·non were of pure gold.

Xem thêm: 100K Là Có Đội Hình Wl Giá Rẻ Mà Chất Thẻ Captain, Review Cầu Thủ Fo3 Cầu Thủ Khôn


20 Tất cả ly chén bát uđường nước của vua Sa-lô-môn phần đông bằng rubi, đa số vật dụng dụng vào Tòa Nhà Rừng Li-băng hầu như bằng tiến thưởng ròng.
+ He has oversight of the entire tabernacle and all that is in it, including the holy place và its utensils.”
+ Người tất cả trách nát nhiệm chăm sóc toàn cục lều thánh với hầu hết đồ gia dụng trong các số ấy, bao hàm chỗ thánh thuộc các trang bị dụng”.
32 “‘Now anything they fall on when they die will be unclean, whether a wooden utensil, a garment, a skin, or a piece of sackcloth.
32 Chúng chết trên bất cứ đồ gia dụng làm sao thì đồ dùng kia có khả năng sẽ bị ô uế, dù là đồ dụng được làm bằng gỗ, quần áo, tnóng da giỏi miếng vải vóc thô.
4 The king then ordered Hil·kiʹah+ the high priest, the priests of the second rank, and the doorkeepers lớn bring out from the temple of Jehovah all the utensils made for Baʹal, for the sacred pole,*+ & for all the army of the heavens.
4 Vua truyền lệnh đến thầy tế lễ thượng phđộ ẩm Hinh-kia,+ những thầy tế lễ phó cùng những người giữ lại cửa ngõ rằng chúng ta đề xuất đem ngoài đền thờ Đức Giê-hô-va phần nhiều đồ gia dụng dụng đã tạo nên Ba-anh, đến cột thờ*+ cùng cả đạo quân trên ttránh.
So Hiʹram finished the work that he did for King Solʹo·tháng on the house of the true God:+ 12 the two pillars+ and the bowl-shaped capitals that were on top of the two pillars; the two networks+ khổng lồ cover the two bowl-shaped capitals that were on top of the pillars; 13 the 400 pomegranates+ for the two networks, two rows of pomegranates for each network, lớn cover the two bowl-shaped capitals that were on the pillars;+ 14 the ten carriages* & the ten basins on the carriages;+ 15 the Sea và the 12 bulls beneath it;+ 16 and the cans, the shovels, the forks,+ và all their utensils Hiʹram-aʹbiv+ made of polished copper for King Solʹo·mon for the house of Jehovah.
Vậy, Hi-ram hoàn chỉnh các bước mà ông tạo nên vua Sa-lô-môn tương quan đến nhà đất của Đức Chúa Trời, gồm:+ 12 hai cây trụ+ cùng nhị đầu trụ hình chén đặt trên đỉnh trụ; hai tấm lưới+ bao nhì đầu trụ hình chén; 13 cũng đều có 400 trái lựu+ trên hai tấm lưới, mỗi tnóng tất cả nhì sản phẩm lựu, để bảo phủ nhị đầu trụ hình chén;+ 14 mười cỗ xe* và mười cái bể bên trên những cỗ xe;+ 15 mẫu bể và 12 con bò đực bên dưới bể;+ 16 những cái thùng, xẻng, chĩa+ thuộc đầy đủ đồ dùng dụng bằng đồng tấn công nhẵn nhưng Hi-ram-a-bíp+ vẫn tạo nên vua Sa-lô-môn nhằm cần sử dụng mang đến nhà đất của Đức Giê-hô-va.
14 They will put on it all its utensils that are used when they minister at the altar: the fire holders, the forks, the shovels, và the bowls, all the utensils of the altar;+ và they are to spread a sealskin covering over it và put its carrying poles+ in place.
14 Họ đang để trên bàn thờ tổ tiên phần lớn đồ dụng được sử dụng đến vấn đề giao hàng trên bàn thờ cúng, tất cả thiết bị đựng than, chĩa, xẻng với thau, tức số đông thiết bị dụng của bàn thờ;+ chúng ta đã trải một tnóng domain authority hải cẩu lên trên cùng đặt những pha ra đòn khiêng+ vào đúng địa chỉ.
+ 26 Thus I weighed out inlớn their hvà 650 talents* of silver, 100 silver utensils worth 2 talents, 100 talents of gold, 27 20 small gold bowls worth 1,000 darics,* và 2 utensils of fine copper, gleaming red, as desirable as gold.
+ 26 Vậy, tôi cân và giao khu vực tay bọn họ 650 ta-lâng* bạc, 100 đồ vật dụng bằng bạc trị giá chỉ 2 ta-lâng, 100 ta-lâng quà 27 thuộc đôi mươi bát nhỏ tuổi bằng tiến thưởng trị giá bán 1.000 đồng đa-riếc* cùng 2 đồ dụng bằng đồng nguyên khối giỏi, đỏ nhẵn, quý nhỏng tiến thưởng.
22 Phần thưởng trọn của bọn họ là gì Khi giữ sự thanh-không bẩn như những kẻ mang khí-dụng của Đức Giê-hô-va?
29 Some of them were appointed over the utensils, over all the holy utensils,+ và over the fine flour,+ the wine,+ the oil,+ the frankincense,+ & the balsam oil.

Xem thêm: Cách Tải Game Trên Ppsspp - Hướng Dẫn Tải Kho Game Giả Lập Psp Cho Android


29 Một số người được bổ nhiệm chăm nom các đồ gia dụng dụng, hồ hết đồ dụng thánh,+ bột mịn,+ rượu nho,+ dầu,+ vật liệu nhựa thơm trắng+ cùng dầu nhũ hương thơm.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M