Usher là gì

  -  

dẫn, đưa, báo hiệu là các bản dịch hàng đầu của "usher" thành tiếng vhpi.vnệt. Câu dịch mẫu: I ushered you into this world. ↔ Ta vẫn dẫn lối cho bé vào quả đât này.


I believe our new friends... Are going lớn help us usher in a new era, Bill.

Tôi tin rằng những người dân bạn này để giúp đưa chúng ta vào kỷ nguyên mới.


*

*

I think we should see what we can vày about making Usher persona non grata.

Ta yêu cầu xem xét có thể làm gì để trở nên Usher thành khách hàng không mời.


*

Isaiah also testified that the Lord would triumph over Satan and usher in the Millennium, an era of peace & joy.

Bạn đang xem: Usher là gì


Ê sai cũng làm triệu chứng rằng Chúa sẽ thành công Sa Tan cùng khai mở Thời Kỳ nghìn Năm, một kỷ nguyên bình yên và vui mừng.
Tháng 11 năm 2005, Usher đóng vai một tín đồ chỉnh nhạc tên Darrell trong tập phim do Lions Gate sản xuất, tựa đề In the Mix.
While not making a comparison with the very sacred event that ushered in the Restoration, I can imagine a similar vhpi.vnsual that would reflect the light và spiritual power nguồn of God descending upon this general conference and, in turn, that power và light movhpi.vnng across the world.
Trong khi không so sánh với sự kiện cực kỳ thiêng liêng ghi lại sự ban đầu của Sự Phục Hồi, tôi có thể tưởng tượng một hình ảnh tương tự cho thấy thêm ánh sáng sủa và quyền năng thuộc linh của Thượng Đế đã ngự xuống đại hội trung ương này và, cuối cùng, quyền lực và ánh nắng đó đang phủ rộng khắp vắt gian.
(Matthew 24:45; John 10:16) These teachable Christians have come to lớn realize that Jesus is now reigning in Jehovah’s heavenly Kingdom & that the time is fast approaching for the over of this wicked system of things và the ushering in of a new world in which righteousness is khổng lồ dwell.
Những tín vật đấng Christ bảo ban được này đã nhận thức được rằng Giê-su hiện tại đang trị vì trong Nước bên trên trời của Đức Giê-hô-va và gần mang đến lúc kết thúc hệ thống rất nhiều sự ác này và mở đầu một trái đất mới khu vực đó bao gồm sự vô tư ăn sống (II Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 12:10).
I agreed with Usher because he will sacrifice everything khổng lồ get Brockhart into office, which makes Conway weak, ready to lose.
Em đã đồng ý với Usher vày anh ta đe dọa làm những thứ để đưa Brockhart vào bộ máy, khiến cho Conway yếu đi, với thua.
Critical reception of Rainbow was generally enthusiastic, with the Sunday Herald saying that the album "sees her impressively tottering between soul ballads & collaborations with R&B heavyweights like Snoop Doggy Dogg & Usher It"s a polished collection of pop-soul."
Các revhpi.vnew đến Rainbow đa phần là tích cực, với lời xác định từ Sunday Herald cho rằng album là "sự chập chững tuyệt vời giữa các phiên bản tình ca đậm màu soul cùng sự hợp tác với các nhân vật nặng ký trong thể loại R&B/hip-hop như Snoop Dogg với Usher Đây là một trong tuyển tập thanh trang của thể loại pop-soul."
"Nice and Slow" là một trong đĩa đơn được phát hành năm 1998 từ bỏ album chống thu lắp thêm hai của Usher có tên My Way.
The Armageddon survhpi.vnvors, havhpi.vnng already proved their loyalty lớn God’s rule, will be ushered into the new world.
Những người tồn tại qua Ha-ma-ghê-đôn, bởi đã chứng tỏ lòng trung thành so với sự kẻ thống trị của Đức Chúa Trời, sẽ được vào nhân loại mới.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Của Subconscious Là Gì, Nghĩa Của Từ Subconscious


8 After Satan’s system is destroyed, God will usher in his new world, which will completely eliminate the devastating vhpi.vnolence, wars, poverty, suffering, sickness, and death that have held mankind in their grip for thousands of years.
8 Sau khi khối hệ thống của Sa-tan bị diệt diệt, Đức Chúa Trời đang dẫn loài người vào trái đất mới của Ngài trả toàn đào thải bạo lực, chiến tranh, nghèo đói, đau khổ, bị bệnh và sự bị tiêu diệt đã kìm kẹp quả đât hàng ngàn năm qua.
For one thing, they came khổng lồ usher in the greatest gospel dispensation of all time, when all of prevhpi.vnous dispensations should be gathered and brought together in one.
Một lý do là các Ngài đến để mở đầu một gian kỳ phúc âm béo múp nhất trong số đông thời đại, khi toàn bộ các gian kỳ trước sẽ tiến hành gộp lại thành một.
And so we saw an opportunity to lớn bring design as this untouched tool, something that Bertie County didn"t otherwise have, và to be sort of the -- khổng lồ usher that in as a new type of tool in their tool kit.
Và vì shop chúng tôi nhìn thấy cơ hội để mang về những xây cất như là thứ dụng, một vài ba thứ cơ mà hạt Bertie không còn có bằng cách nào khác, hoặc ko ai sử dụng nó nó như một hình dáng công cụ mới trong bộ đồ quần áo nghề của họ.
Windows 95 was a major commercial success for Microsoft; Ina Fried of CNET remarked that "by the time Windows 95 was finally ushered off the market in 2001, it had become a fixture on computer desktops around the world."
Windows 95 là một trong thành công thương mại dịch vụ lớn cho Microsoft; Ina Fried của CNET dấn xét rằng "vào thời điểm Windows 95 cuối cùng cũng trở thành khai tử trên thị trường năm 2001, nó đang trở thành vật bất ly thân với mọi máy tính để bàn khắp nắm giới."
I considered the matter a moment, & then up stairs we went, and I was ushered into a small room, cold as a clam, và furnished, sure enough, with a prodigious bed, almost big enough indeed for any four harpooneers to lớn sleep abreast.
Xem xét vấn đề một chút thời gian, và kế tiếp lên cầu thang, chúng tôi đã đi, và tôi sẽ mở ra thành một phòng nhỏ, giá như nghêu, cùng trang bị, chắc chắn đủ, cùng với một nệm phi thường, gần như đủ mập thực sự cho ngẫu nhiên harpooneers ngủ ngang nhau.
In 1074, King Harivarman IV took the throne, restoring the temples at Mỹ Sơn và ushering in a period of relative prosperity.
Năm 1074, vua Harivarman IV đăng quang đã cho phục dựng lại những đền tháp nghỉ ngơi Mỹ Sơn với mở ra 1 thời kỳ sung túc ngắn ngủi.
In Eastern Europe, the kết thúc of the Cold War has ushered in an era of economic growth & a large increase in the number of liberal democracies, while in other parts of the world, such as Afghanistan, independence was accompanied by state failure.

Xem thêm: Kit & Logo Fc Barcelona Logo Png,Dream League Soccer 2016 Logo Url


Ở Đông Âu, sự chấm dứt Chiến tranh Lạnh sẽ dẫn tới một thời kỳ tăng trưởng tài chính và một sự tăng trưởng dạn dĩ chủ nghĩa tự do, trong lúc ở nhiều nơi không giống trên núm giới, như Afghanistan, độc lập đi liền với vhpi.vnệc phá sản công ty nước.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M