Use for là gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ vhpi.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Use for là gì

khổng lồ reduce the amount of or finish something, by eating it, burning it, writing on it, or by a chemical reaction:
Traditional farming methods are going out of/coming into use (= used less và less/more & more) in many areas.
the process of reducing the amount of something by burning it, eating it, involving it in a chemical reaction, etc.:
*

*

*

*Xem thêm: " Odd " Là Gì? Nghĩa Của Từ Odd Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Odd Trong Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vhpi.vn English vhpi.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Lol Sever Hàn, #1 Quốc Từ A => Z Miễn Phí 100%

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message