UP LÀ GÌ

  -  
used to say that something is less than or equal to lớn but not more than a stated value, number, or level:


Bạn đang xem: Up là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ vhpi.vn.Học những tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


She"s up lớn no good (= doing something bad or forbidden) - you can always tell because she stays in her room.
*

an informal dance in which people vày traditional khiêu vũ in rows và circles, changing partners regularly

Về Việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Download Doraemon Story Of Seasons Việt Hóa Full, Doraemon Story Of Seasons V05062021 Việt Hóa

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vhpi.vn English vhpi.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Top Game Mobile Kiếm Hiệp Kim Dung Do Người Việt Phát Triển, Thế Giới Kiếm Hiệp Kim

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message