TRANQUIL LÀ GÌ

  -  
Some hope that marriage will bring a measure of tranquillity khổng lồ their life, but they may be disappointed.

Bạn đang xem: Tranquil là gì


Một số bạn hy vọng rằng hôn nhân đang đem lại phần như thế nào im tĩnh đến đời sống, dẫu vậy chúng ta có thể bị thất vọng.
Michael Lynch points out that Robert II"s reign from 1371 until the lieutenancy of Carriông xã in 1384 had been one exemplified by continued prosperity và stability – a time which Abbot Bower described as a period of "tranquility, prosperity và peace".
Michael Lynch cho rằng triều đại của Robert II từ bỏ 1371 đến lúc Carrick thay đổi Giám quốc năm 1384 tận mắt chứng kiến nền thanh bình an khang – thời mà Abbot Bower mô tả là một trong những tiến trình "yên tĩnh, thịnh vượng, với hòa bình".
(Acts 24:15) Of course, those who refuse lớn act in harmony with divine requirements will not be allowed lớn continue living & mar the peace và tranquillity of the new world.
Dĩ nhiên, mọi ai từ chối làm theo những đòi hỏi của Đức Chúa Trời sẽ không được phép liên tục sinh sống cùng phá rối sự an bình của thế giới mới.
For example, Washington Post staff writer Frank Ahrens called hyên and other similar television salesmen "a full-volume pitchman, amped up like a candidate for a tranquilizer-gun takedown".
lấy ví dụ, nhà vnạp năng lượng nhân viên của Washington Post, Frank Ahrens, đã Hotline ông và những người dân bán hàng trên truyền họa giống như không giống là "một người bán khá đầy đủ âm thanh, nổi lên như một ứng viên cho 1 cuộc triệt phá súng khiến mê".
I then realized that I had lớn acknowledge và satisfy my spiritual need if I was to lớn gain contentment & tranquillity, since the pace of life và the dem& of caring for people’s concerns can become overwhelming for someone in my profession.
khi kia tôi ý thức rằng mình yêu cầu nhận ra cùng thỏa mãn nhu cầu vai trung phong linh của bản thân nếu còn muốn được toại nguyện và thanh thản, bởi vì nhịp sống cùng gần như yên cầu của câu hỏi chăm lo rất nhiều lo lắng của tín đồ ta hoàn toàn có thể trở nên quá nặng nề nài nỉ cho tất cả những người vào nghề nghiệp của tôi.
Here, in this tranquil countryside 90 miles west of London, strange crop circles begin khổng lồ appear overnight in fields of wheat & corn.
Tại trên đây, trong vùng nông xóm im tĩnh ở biện pháp London 144,8km về phía Tây, các crop-circle bước đầu mở ra qua tối trên những ruộng lúa mì cùng ngô.
In the ensuing chaos, Wheatley tranquilizes the Indoraptor lớn extract a tooth as a trophy, but it feigns sedation and kills Wheatley, Eversol, and others as it escapes.

Xem thêm: Hoa Mẫu Đơn Peony Là Hoa Gì ? Ý Nghĩa Và Những Điều Bạn Chưa Biết Về Hoa Peony


Trong sự hỗn loạn tiếp đến, Wheatley gây thích nhỏ Indoraptor để lấy một chiếc răng nlỗi một chiến lợi phđộ ẩm, tuy vậy nó vờ vịt bị say mê với trốn bay, giết chết hắn ta, Eversol, với những người dân khác.
Her doctor gave sầu her a prescription for tranquilizers but told her that what she really needed was a divorce.
This is no time khổng lồ engage in the luxury of cooling off or to lớn take the tranquilizing drug of gradualism .
In those inscriptions that bear their names, Diocletian và his companions are referred khổng lồ as "restorers of the whole world", men who succeeded in "defeating the nations of the barbarians, & confirming the tranquility of their world".
Trong đầy đủ chữ tự khắc sở hữu thương hiệu của họ, Diocletianus với rất nhiều chiến hữu của ông được Call là "những người dân phục sinh của toàn thay giới". những người dân sẽ thành công vào vấn đề vượt mặt những giang sơn của tín đồ hung tàn, cùng củng nắm lại sự lặng bình mang lại thế giới của họ ".
2 While all in Jehovah’s organization enjoy spiritual prosperity, some seem to lớn live sầu in relative sầu peace và tranquillity while others experience afflictions of one sort or another.
2 Trong Lúc toàn bộ hồ hết bạn trong tổ chức của Đức Giê-hô-va các vui hưởng trọn sự sung túc về phương diện thiêng liêng, cùng một số trong những có thể sống trong hoàn cảnh kha khá bình an với lặng tĩnh, thì gồm một số trong những dị kì Chịu đựng một sự đau khổ như thế nào kia.
The soothing sound of the surf holds a powerful attraction for many who flochồng khổng lồ the beach for rest và tranquillity.
Tiếng sóng êm nhẹ bao gồm mức độ quyến rũ mạnh mẽ so với không ít người đi đến bãi biển nhằm tìm sự tlỗi thái cùng yên tĩnh.
In a letter to George Mason in 1785, he wrote that he was not aý muốn those alarmed by a bill "making people pay towards the tư vấn of that which they profess", but felt that it was "impolitic" to pass such a measure, và wished it had never been proposed, believing that it would disturb public tranquility.
Trong một lá thư gởi George Mason năm 1785, Washington viết rằng ông chưa phải trong những những người bị cảnh báo do một đạo luật "bắt bạn ta bắt buộc trả tiền để cỗ vũ tôn giáo mà họ theo" nhưng mà cảm thấy rằng "không khôn ngoan" để thông sang một đạo luật như vậy, với mong muốn rằng nó vẫn trước đó chưa từng được đề nghị vì tin tưởng rằng nó sẽ làm náo cồn cuộc sống yên ổn của công chúng.

Xem thêm: Gói 401K Là Gì ? Quỹ Hưu Trí Tư Nhân (401K Retirement Plan) Roth 401(K) Và 401(K) TruyềN ThốNg


One reference book states: “Never in human history had there been so long a span of general tranquility, and never again was peace to lớn be maintained so steadily among mỏi so many people.”
Một sách tìm hiểu thêm viết: “Chưa khi nào lịch sử hào hùng loài người dân có thời kỳ yên ổn định lâu điều đó, cùng triệu chứng chủ quyền sẽ không khi nào tái diễn một cách ổn định như vậy thân không hề ít người”.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M