TỌA ĐỘ VN2000 LÀ GÌ

  -  

Hiện nay, địa điểm của các công trình dân dụng và công nghiệp phần lớn được màn biểu diễn – diễn đạt bằng tọa độ. Điều này giúp cho các cá nhân, hoặc cơ quan chức năng có thể thuận lợi tìm ra vị trí đúng mực của những công trình, thửa đất, bớt thiểu về tối đa bài toán tranh chấp đất đai do số liệu không thiết yếu xác.

Bạn đang xem: Tọa độ vn2000 là gì

*
Hệ toạ độ đất nước VN-2000

Tuy nhiên, từng một điểm lúc đo bằng những hệ tọa độ khác nhau sẽ ra những giá trị khác nhau. Vị vậy, để thống nhất các con số, tổng cục địa thiết yếu đã ban hành quyết định số 973/2001/TT-TCĐC – Tổng viên Địa chủ yếu hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu với Hệ toạ độ tổ quốc VN-2000 như sau:


Nội dung bài viết


A. Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ giang sơn VN-2000B. Phía dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000

A. Hệ quy chiếu với Hệ toạ độ nước nhà VN-2000

I. Có mang hệ Tọa độ VN-2000

Hệ quy chiếu cùng Hệ toạ độ non sông VN-2000 (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Hệ VN-2000) được vận dụng thống nhất nhằm xây dựng hệ thống toạ độ những cấp hạng, hệ thống bản đồ địa hình cơ bản, hệ thống bản đồ nền, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống phiên bản đồ hành chính giang sơn và những loại bạn dạng đồ siêng đề khác. Trong vận động đo đạc và bản đồ chuyên dụng, khi cần thiết được áp dụng những hệ quy chiếu khác phù hợp với mục đích riêng

II. HỆ VN-2000 CÓ CÁC THAM SỐ CHÍNH SAU ĐÂY:

1. Ê-líp-xô-ít quy chiếu quốc gia là ê-líp-xô-ít WGS-84 toàn cầu với kích thước:

a. Bán trục lớn:a =6378137,0m
b. Độ dẹt:f =1: 298,257223563
c. Tốc độ góc quay quanh trục:w =7292115,0×10-11rad/s
d. Hằng số trọng trường Trái đất:GM=3986005.108m3s-2

2. địa điểm ê-líp-xô-ít quy chiếu quốc gia: ê-líp-xô-ít WGS-84 trái đất được xác xác định trí (định vị) phù hợp với lãnh thổ vn trên cơ sở áp dụng điểm GPS cạnh dài có độ cao thuỷ chuẩn chỉnh phân cha đều trên toàn lãnh thổ.

3. Điểm gốc toạ độ quốc gia: Điểm N00 đặt tại Viện phân tích Địa chính thuộc Tổng cục Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

4. Hệ thống toạ độ phẳng: Hệ toạ độ phẳng UTM quốc tế, được thiết lập cấu hình trên cửa hàng lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với các tham số được tính theo những công thức tại mục I của Phụ lục cố nhiên Thông tư này.

III. LƯỚI CHIẾU BẢN ĐỒ ĐƯỢC QUI ĐỊNH NHƯ SAU:

1. áp dụng lưới chiếu hình nón đồng góc cùng với 2 vĩ tuyến chuẩn 110 và 210 để bộc lộ các bạn dạng đồ địa hình cơ bản, bạn dạng đồ nền, bạn dạng đồ hành chính nước nhà ở tỷ lệ 1:1.000.000 và nhỏ hơn mang đến toàn khu vực Việt Nam.2. Sử dụng lưới chiếu hình tròn ngang đồng góc với múi chiếu 60 có hệ số điều chỉnh phần trăm biến dạng chiều nhiều năm k0 = 0,9996 để mô tả các phiên bản đồ địa hình cơ bản, bạn dạng đồ nền, phiên bản đồ hành chính quốc gia tỷ lệ trường đoản cú 1:500.000 mang đến 1:25.000.3. Thực hiện lưới chiếu hình tròn ngang đồng góc với múi chiếu 30 có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều nhiều năm k0 = 0,9999 để biểu đạt các bản đồ địa hình cơ bản, phiên bản đồ nền, bạn dạng đồ hành chính phần trăm từ 1:10.000 mang đến 1:2.000.4. Thực hiện lưới chiếu hình tròn ngang đồng góc với múi chiếu phù hợp có thông số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều nhiều năm k0 = 0.9999 để biểu lộ hệ thống bản đồ địa chủ yếu cơ sở và bạn dạng đồ địa chính những loại tỷ lệ; kinh tuyến đường trục được biện pháp cho từng tỉnh, tp trực thuộc trung ương tại huyết c, điểm 1, mục II của Phụ lục dĩ nhiên Thông tư này, thay thế cho phương pháp tại khoản 1.4 của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 với 1:25.000 vày Tổng viên Địa chính ban hành năm 1999.5. Khi thành lập bản đồ chuyên đề, rất có thể sử dụng các lưới chiếu nói trên hoặc các loại lưới chiếu khác phù hợp với mục tiêu thể hiện phiên bản đồ.

Chia múi cùng phân miếng hệ thống bản đồ địa hình cơ phiên bản theo hệ thống UTM quốc tế, phiên hiệu mảnh bản đồ trong hệ thống bạn dạng đồ địa hình cơ bản đặt theo hệ thống phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ hiện hành, đối với các phần trăm từ 1:50.000 mang đến 1:500.000 gồm ghi chú thêm phiên hiệu mảnh phiên bản đồ của khối hệ thống UTM thế giới với kích thước chữ bằng 2/3 cỡ chữ của phiên hiệu hiện tại hành, theo dụng cụ tại mục II của Phụ lục kèm theo Thông tư này. Phân miếng hệ thống bản đồ địa chính triển khai theo qui định tại Quy phạm thành lập bạn dạng đồ địa chính phần trăm 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 với 1:25.000 vì Tổng cục Địa chính phát hành năm 1999.

IV. VIỆC SỬ DỤNG TOẠ ĐỘ trong HỆ VN-2000 VÀ TOẠ ĐỘ TÍNH CHUYỂN GIỮA CÁC HỆ tọa độ đất nước VN-2000, HN-72 VÀ WGS-84 QUỐC TẾ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH SAU ĐÂY:

1. Lưới toạ độ từ bỏ hạng III trở xuống đã xây cất trong Hệ HN-72 đang còn giá trị và nhu yếu sử dụng đề nghị chuyển sang Hệ tọa độ nước nhà VN-2000 theo phương pháp bình không nên lại lưới dựa vào các điểm hạng cao hơn đã bao gồm toạ độ trong Hệ tọa độ tổ quốc VN-2000, trong những số ấy lưới địa chủ yếu cơ sở là lưới toạ độ hạng III nhà nước.

2. Bài toán xây dựng lưới toạ độ từ bỏ hạng III trở xuống phải nhờ trên các điểm ở trong lưới toạ độ hạng cao hơn trong Hệ VN-2000.

3. Bài toán tính gửi toạ độ giao hàng chuyển bạn dạng đồ những loại phần trăm từ Hệ HN-72 thanh lịch Hệ tọa độ giang sơn VN-2000 được thực hiện theo phương thức mô tả tại điểm 1, mục III của Phụ lục kèm theo Thông tứ này, Tổng cục Địa chính hỗ trợ các phần mềm thực hiện tính chuyển toạ độ từ bỏ Hệ HN-72 quý phái Hệ tọa độ giang sơn VN-2000 như sau:

a. Phần mềm ship hàng tính gửi toạ độ cho các loại phiên bản đồ phần trăm 1:2.000 và bé dại hơn theo khối hệ thống gia số toạ độ giữa Hệ HN-72 với Hệ tọa độ tổ quốc VN-2000 tại các điểm chế ước toạ độ GPS cấp “0”, hạng I và hạng II để áp dụng thống nhất cho tất cả nước;

b. Phần mềm ship hàng tính đưa toạ độ cho các loại phiên bản đồ tỷ lệ 1:1.000 và to hơn theo gia số toạ độ giữa Hệ HN-72 cùng Hệ VN-2000 tại các điểm của lưới kiềm chế toạ độ trong khu vực vực.

4. Vấn đề tính chuyển toạ độ điểm thân Hệ tọa độ giang sơn VN-2000 cùng Hệ WGS-84 quốc tế phục vụ nhu ước áp dụng technology định vị trái đất GPS được tiến hành theo phương thức mô tả trên điểm 2, mục III của Phụ lục cố nhiên Thông tứ này, Tổng cục Địa chính cung cấp phần mềm tiến hành tính đưa toạ độ thân Hệ VN-2000 với Hệ WGS-84 quốc tế để áp dụng thống nhất cho tất cả nước.

5. Việc đo lường toạ độ trắc địa, toạ độ phẳng, tính đưa trị đo về những mặt quy chiếu, tính đưa toạ độ giữa những múi chiếu của hệ toạ độ phẳng UTM vào Hệ tọa độ non sông VN-2000 được thực hiện theo cách thức mô tả trên mục I của Phụ lục cố nhiên Thông tứ này, giám sát và đo lường theo ứng dụng do Tổng viên Địa chính cung ứng hoặc the o các ứng dụng khác có độ đúng mực tương đương.

V. CÁC LOẠI BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ, BẢN ĐỒ CHUYÊN NGÀNH IN TRÊN VẬT LIỆU TRUYỀN THỐNG ĐÃ THÀNH LẬP trong HỆ HN-72 VÀ ĐANG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG THÌ TIẾP TỤC SỬ DỤNG HỆ HN-72 mang lại TỚI khi BẢN ĐỒ HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG; trong TRƯỜNG HỢP CẦN PHẢI SỬ DỤNG trong HỆ VN-2000 THÌ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ SAU:

1. Khi sử dụng bản đồ nhưng mà không mong muốn đo đúng đắn các yếu tố hình học tập trên phiên bản đồ thì kẻ thêm lưới ô vuông toạ độ theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 lên bản đồ; toạ độ các mắt lưới được xem bằng ứng dụng quy định tại khoản 3, mục VI của Thông tư này cùng được diễn tả trên bạn dạng đồ bởi mầu lơ tất cả số ghi chú.

2. Lúc sử dụng bạn dạng đồ mà mong muốn đo đúng đắn các nhân tố hình học tập trên phiên bản đồ, tuy thế không mong muốn chuyển thanh lịch dạng số thì bài toán chuyển phiên bản đồ thanh lịch Hệ tọa độ đất nước VN-2000 tiến hành theo phương pháp quét và nắn bản đồ theo toạ độ của những điểm đặc trưng trong Hệ VN-2000 bao hàm điểm cửa hàng toạ độ, điểm địa đồ dùng rõ nét, điểm nút lưới ô vuông toạ độ; toạ độ các điểm đặc trưng được tính chuyển sang Hệ tọa độ nước nhà VN-2000 bằng ứng dụng quy định trên khoản 3, mục VI của Thông tư này.

3. Lúc sử dụng bản đồ mà mong muốn đo đúng đắn các nguyên tố hình học tập trên phiên bản đồ và mong muốn chuyển bản đồ sang trọng dạng số thì việc chuyển bản đồ quý phái Hệ tọa độ tổ quốc VN-2000 triển khai đồng thời trong quá trình số hoá bạn dạng đồ; toạ độ những điểm số hoá được tính chuyển sang trọng Hệ tọa độ giang sơn VN-2000 bằng ứng dụng quy định trên khoản 3, mục VI của Thông tứ này.

Các loại bạn dạng đồ địa hình, bản đồ địa chính, bạn dạng đồ siêng đề, phiên bản đồ chăm ngành đã ra đời ở dạng số vào Hệ HN-72 và đang còn giá trị sử dụng thì được gửi sang Hệ tọa độ đất nước VN-2000 theo cách thức tính chuyển toạ độ toàn cục các điểm vào tập tài liệu đồ hoạ và những yếu tố nội dung, ký kết hiệu bởi phần mềm phù hợp dựa trên ứng dụng quy định trên khoản 3, mục VI của Thông bốn này.

Độ gối tủ giữa những múi chiếu được xác minh tại khu vực biên của 2 múi chiếu, trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 và to hơn phải trình bày toạ độ phẳng của cả 2 múi chiếu kề nhau với độ gối phủ khắp bằng 2 mảnh phiên bản đồ, từng múi tất cả một mảnh bản đồ vào phần gối phủ.

Khung với nội dung không tính khung của bạn dạng đồ địa hình những loại tỷ lệ được không thay đổi cách trình diễn đã nguyên lý trong quy phạm và ký hiệu bản đồ địa hình.

B. Hướng dẫn vận dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ đất nước VN-2000

I. TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ CỦA LƯỚI CHIẾU TOẠ ĐỘ PHẲNG UTM vào HỆ VN-2000

1. Tính toạ độ phẳng của lưới chiếu UTM vào Hệ tọa độ đất nước VN-2000

Trong cùng một hệ quy chiếu, toạ độ phẳng của lưới chiếu UTM được tính trải qua toạ độ phẳng của lưới chiếu Gau-xơ theo công thức dưới đây (hình 1):

*
Hình 1

Trong đó:

k0 = 0,9996 cho múi 6o; k0 = 0,9999 mang lại múi 3o;(xUTM, yUTM) là toạ độ phẳng của lưới chiếu UTM;(xG, yG) là toạ độ phẳng của lưới chiếu Gau-xơ;gUTM và gG là góc lệch khiếp tuyến khớp ứng của lưới chiếu UTM cùng lưới chiếu Gau-xơ;mUTM và mG là phần trăm biến dạng chiều dài tương xứng của lưới chiếu UTM cùng lưới chiếu Gau-xơ.

Công thức tính các yếu tố xG, yG, gG, mG của lưới chiếu Gau-xơ theo toạ độ trắc địa B, L đã có được hướng dẫn chi tiết trong quy trình giám sát và đo lường hiện hành, khi vận dụng cần gắng thế form size ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng size ê-líp-xô-ít WGS-84.

Để nhận thấy vị trí điểm toạ độ trực thuộc múi nào, trước quý giá toạ độ yUTM được ghi thêm số hiệu múi theo bảng 1 sau đây:

Bảng 1

Múi 60

Múi 30

Số hiệu múi

Kinh đường trục

Số hiệu múi

Kinh đường trục

48

1050

481

1020

482

1050

49

1110

491

1080

492

1110

50

1170

501

1140

502

1170

Ví dụ: – Toạ độ y của điểm ở trong múi 48 (múi 60) là: 48 523456,123

– Toạ độ y của điểm thuộc múi 481 (múi 30) là: 481 645456,321

2. Tính toạ độ trắc địa theo toạ độ phẳng của lưới chiếu UTM trong Hệ tọa độ giang sơn VN-2000

Trong cùng một hệ quy chiếu, việc tính toạ độ trắc địa B, L theo toạ độ phẳng xUTM, yUTM của lưới chiếu UTM được triển khai thông qua phương pháp tính toạ độ trắc địa B, L theo toạ độ phẳng xG, yG của lưới chiếu Gau-xơ, trong những số ấy (hình 2):

*
Hình 2

Công thức tính các yếu tố BG, LG, gG, mG theo toạ độ phẳng xG, yG của lưới chiếu Gau-xơ đã làm được hướng dẫn chi tiết trong quy trình đo lường và thống kê hiện hành, khi áp dụng cần cụ thế size ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ít WGS-84.

Các yếu tố BUTM, LUTM, gUTM, mUTM được tính như sau (hình 3):

*
Hình 3

3. Tính hiệu chỉnh trị đo vào Hệ tọa độ đất nước VN-2000

a. Số hiệu chỉnh cho các trị đo hướng, cạnh, phương vị từ mặt đất tự nhiên về ê-líp-xô-ít quy chiếu trong Hệ VN-2000

Các số hiệu chỉnh này bao gồm:

– 3 số hiệu chỉnh mang lại trị đo hướng: số hiệu chỉnh vì độ cao điểm ngắm, số hiệu chỉnh bởi vì độ lệch mặt đường dây dọi, số hiệu chỉnh về mặt đường trắc địa, chỉ tính mang lại trị đo trong lưới tam giác hạng I cùng II;

– Số hiệu chỉnh La-pơ-lát mang lại trị đo vị trí thiên văn;

– Số hiệu chỉnh cạnh tính mang đến cạnh đo tất cả các nhiều loại lưới.

Công thức tính các số hiệu chỉnh này đã được giải đáp trong quy trình giám sát hiện hành, khi áp dụng cần vắt thế kích cỡ ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng size ê-líp-xô-ít WGS-84.

b. đưa trị đo GPS tự Hệ WGS-84 thế giới về ê-líp-xô-ít quy chiếu vào Hệ tọa độ non sông VN-2000

Trị đo GPS giữa 2 điểm được xử lý trong Hệ WGS-84 nước ngoài gồm các yếu tố sau đây:

Toạ độ vuông góc không gian X, Y, Z cùng toạ độ trắc địa B, L, H khớp ứng có giá trị gần đúng kích thước mét;3 nguyên tố gia số toạ độ vuông góc không gian DX, DY, DZ của véc-tơ nối 2 điểm với véc-tơ ma trận phương không đúng tương ứng;Chiều nhiều năm cạnh, phương vị thuận và nghịch nối 2 điểm cùng sai số tương ứng;

Các nhân tố trên được chuyển về ê-líp-xô-ít quy chiếu trong Hệ tọa độ đất nước VN-2000 theo các bước sau đây:

1. Tính gửi toạ độ X, Y, Z vào Hệ WGS-84 thế giới sang X’, Y’, Z’ vào Hệ VN-2000 theo công thức:

*

Trong đó:

k là phần trăm biến dạng chiều lâu năm của Hệ WGS-84 thế giới so cùng với Hệ VN-2000,(w0, y0, e0) là góc cù Ơ-le của trục toạ độ Hệ WGS-84 thế giới so với Hệ VN-2000,(DX0, DY0, DZ0) là toạ độ trung tâm của Hệ WGS-84 thế giới trong Hệ VN-2000.

2. Tính toạ độ trắc địa B’, L’, H’ theo toạ độ vuông góc không gian X’, Y’, Z’ vào Hệ VN-2000 theo công thức:

*

Trong đó:

e là trung tâm sai bậc 2 của ê-líp-xô-ít WGS-84
*
*
là bán kính cung thẳng đứng đầu tiên của ê-líp-xô-ít WGS-84 trên điểm gồm vĩ độ B’,a là bán trục lớn, b là bán trục nhỏ của ê-líp-xô-ít WGS-84,Tính B’ theo công thức thứ nhất trong (5) là quy trình tính lặp.

3. Từ toạ độ trắc địa B’, L’, H’ có thể tính được gia số toạ độ trắc địa (DB’, DL’, DH’), chiều dài cạnh, phương vị thuận cùng nghịch thân 2 điểm đo GPS bên trên ê-líp-xô-ít quy chiếu trong Hệ VN-2000, không nên số chiều lâu năm cạnh và vị trí không thế đổi.

c. Tính chuyển góc phương vị, phía đo với cạnh đo trường đoản cú ê-líp-xô-ít quy chiếu về phương diện phẳng lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000

Góc chuyển phiên phương vị, góc thân cung cùng dây cung nối 2 điểm đo xung quanh phẳng lưới chiếu UTM không chuyển đổi giá trị so với phương diện phẳng lưới chiếu Gau-xơ trong cùng 1 hệ quy chiếu. Câu hỏi chuyển góc vị trí và phía đo từ bỏ ê-líp-xô-ít quy chiếu về khía cạnh phẳng lưới chiếu UTM trong Hệ tọa độ non sông VN-2000 được tính trải qua toạ độ Gau-xơ.

*
 trong Hệ VN-2000 bằng những công thức đã lí giải trong quy trình giám sát hiện hành, khi áp dụng cần vậy thế form size ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng size ê-líp-xô-ít WGS-84.

Việc chuyển cạnh đo từ ê-líp-xô-ít quy chiếu về phương diện phẳng lưới chiếu UTM vào Hệ VN-2000 về được xem theo công thức:

*

Trong đó:

SUTM là chiều dài cạnh trên mặt phẳng lưới chiếu UTM vào Hệ VN-2000;SEl là chiều dài cạnh trên ê-líp-xô-ít quy chiếu trong hệ VN-2000;

*
được xem theo công thức tính chuyển cạnh đo tự ê-líp-xô-ít quy chiếu về mặt phẳng lưới chiếu Gau-xơ trong Hệ tọa độ đất nước VN-2000 (SG là chiều lâu năm cạnh trên mặt phẳng lưới chiếu Gau-xơ vào Hệ VN-2000), bí quyết này vẫn được hướng dẫn trong quy trình giám sát hiện hành, khi vận dụng cần ráng thế kích cỡ ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng form size ê-líp-xô-ít WGS-84.

d. Tính toạ độ phẳng UTM trong Hệ tọa độ tổ quốc VN-2000

Toạ độ phẳng lưới chiếu UTM vào Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được tính bằng bí quyết tính toạ độ phẳng xUTM, yUTM theo toạ độ trắc địa B, L vào Hệ VN-2000 bằng công thức (1) sống trên, khi áp dụng cần thế thế kích cỡ ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng form size ê-líp-xô-ít WGS-84. Từ bỏ toạ độ phẳng xUTM, yUTM của 2 điểm GPS có thể tính được gia số toạ độ phẳng DxUTM, DyUTM giữa 2 điểm GPS bên trên lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000.

đ. Tính quý hiếm trọng lực chuẩn trên ê-líp-xô-ít quy chiếu WGS-84

Để gửi giá trị chiều cao hạng I, II về độ cao chuẩn phải có giá trị trọng lực chuẩn của ê-líp-xô-ít quy chiếu WGS-84. Giá chỉ trị trọng tải chuẩn g0 của ê-líp-xô-ít quy chiếu WGS-84 được xem theo phương pháp sau:

g0 = 978032,5.(1 + 0,0053024.sin2B – 0,0000058.sin22B) (trong đó B là vĩ độ trung bình của quanh vùng tính gửi giá trị độ cao)

II. HỆ THỐNG MÚI CHIẾU, PHÂN MẢNH VÀ ĐẶT PHIÊN HIỆU MẢNH BẢN ĐỒ

1. Múi chiếu:

a. Múi 60 theo chia múi nước ngoài được thực hiện cho các bản đồ cơ phiên bản tỷ lệ từ bỏ 1: 500.000 cho 1: 25.000, tức là giữ nguyên biện pháp chia múi 60 như hiện nay đang sử dụng cho bạn dạng đồ địa hình vn theo lưới chiếu Gau-xơ. Vn có 3 múi 60 như trong bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

Số sản phẩm công nghệ tự

Kinh đường biên trái

Kinh tuyến đường trục

Kinh con đường biên phải

Múi 48

1020

1050

1080

Múi 49

1080

1110

1140

Múi 50

1140

1170

1200

b. Múi 30 được sử dụng cho các loại bạn dạng đồ cơ bản tỷ lệ tự 1: 10.000 mang lại 1: 2.000. Vn có 6 múi 30 như trong bảng 3 bên dưới đây:

Bảng 3

Số sản phẩm tự

Kinh con đường biên trái

Kinh tuyến trục

Kinh tuyến biên phải

Múi 481

100030’

1020

103030’

Múi 482

103030’

1050

106030’

Múi 491

106030’

1080

109030’

Múi 492

109030’

1110

112030’

Múi 501

112030’

1140

115030’

Múi 502

115030’

1170

118030’

c. Hệ thống bản đồ địa chính sử dụng múi chiếu có kinh con đường trục tương xứng với vùng địa lý của từng tỉnh, tp trực thuộc trung ương như vào bảng 4 bên dưới đây:

Bảng 4

STT

Tỉnh, TP.

Kinh đường trục

STT

Tỉnh, TP.

Kinh đường trục

1

2

3

4

5

6

7

Lai Châu

Sơn La

Kiên Giang

Cà Mau

Lào Cai

Yên Bái

Nghệ An

103000’

104000’

104030’

104030’

104045’

104045’

104045’

8

9

10

11

12

13

14

Phú Thọ

An Giang

Thanh Hoá

Vĩnh Phúc

Hà Tây

Đồng Tháp

Cần Thơ

104045’

104045’

105000’

105000’

105000’

105000’

105000’

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Bạc Liêu

Hà Nội

Ninh Bình

Hà Nam

Hà Giang

Hải Dương

Hà Tĩnh

Bắc Ninh

Hưng Yên

Thái Bình

Nam Định

Tây Ninh

Vĩnh Long

Sóc Trăng

Trà Vinh

Cao Bằng

Long An

Tiền Giang

Bến Tre

Hải Phòng

TP. HCM

Bình Dương

Tuyên Quang

Hoà Bình

105000’

105000’

105000’

105000’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105045’

105045’

105045’

105045’

105045’

105045’

105045’

106000’

106000’

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Quảng Bình

Quảng Trị

Bình Phước

Bắc Kạn

Thái Nguyên

Bắc Giang

TT-Huế

Lạng Sơn

Kon Tum

Quảng Ninh

Đồng Nai

BR_Vũng Tầu

Quảng Nam

Lâm Đồng

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Ninh Thuận

Khánh Hoà

Bình Định

Đắc Lắc

Phú Yên

Gia Lai

Bình Thuận

106000’

106015’

106015’

106030’

106030’

107000’

107000’

107015’

107030’

107045’

107045’

107045’

107045’

107045’

107045’

108000’

108015’

108015’

108015’

108030’

108030’

108030’

108030’

d. Hệ thống bạn dạng đồ địa hình tỷ lệ lớn giao hàng mục đích đo đạc dự án công trình hoặc các mục đích chuyên dụng khác rất có thể sử dụng múi chiếu không lớn hơn, gồm kinh tuyến trục phù hợp với khu vực.

2. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ

2.1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ địa hình cơ bản

a. Phân mảnh cùng đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình xác suất 1:1.000.000

Mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 kích cỡ 40X60 là giao nhau của múi 60 phân tách theo đường kinh đường và đai 40 chia theo đường vĩ tuyến. Ký hiệu múi được tấn công số bằng số Ả Rập 1, 2, 3, . . . Ban đầu từ múi hàng đầu nằm thân kinh tuyến 1800Đ với 1740T, ký hiệu múi tăng từ bỏ Đông sang trọng Tây. Cam kết hiệu đai được tiến công bằng những chữ mẫu La Tinh A, B, C… ( vứt qua vần âm O cùng I để tránh lầm lẫn với số 0 với số 1) bước đầu từ đai A nằm trong lòng vĩ con đường 00 và 40B, ký kết hiệu đai tăng trường đoản cú xích đạo về cực.

Trong khối hệ thống lưới chiếu UTM quốc tế, bạn ta đặt trước cam kết hiệu đai thêm vần âm N đối với các đai sinh hoạt Bắc bán cầu cùng chữ S đối với các đai sống Nam cung cấp cầu.

Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 trong hệ tọa độ đất nước VN-2000 tất cả dạng X-yy (NX-yy), trong đó X là ký kết hiệu đai cùng yy là cam kết hiệu múi, bên trong ngoặc là phiên hiệu mảnh theo phong cách UTM quốc tế.

Ví dụ mảnh bản đồ xác suất 1:1.000.000 bao gồm phiên hiệu là F-48 (NF-48).

b. Phân mảnh cùng đặt phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ địa hình tỷ lệ 1:500.000

Mỗi mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:1.000.000 chia thành 4 mảnh bản đồ phần trăm 1:500.000, mỗi mảnh có size 20X30, phiên hiệu mảnh để bằng những chữ cái A, B, C, D theo sản phẩm tự tự trái thanh lịch phải, từ bên trên xuống dưới.

Theo đẳng cấp UTM quốc tế, các phiên hiệu A, B, C, D được tấn công theo chiều kim đồng hồ ban đầu từ góc Tây – Bắc.

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ phần trăm 1:500.000 là phiên hiệu mảnh bản đồ phần trăm 1:1.000.000 chứa mảnh phiên bản đồ xác suất 1:500.000 đó, gạch men nối và tiếp đến là cam kết hiệu mảnh bản đồ phần trăm 1:500.000 vào mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:1.000.000, phần nằm trong ngoặc là phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ đó theo kiểu UTM quốc tế.

Ví dụ mảnh phiên bản đồ phần trăm 1:500.000 có phiên hiệu F-48-D (NF-48-C).

c. Phân mảnh cùng đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình phần trăm 1:250.000

Mỗi mảnh phiên bản đồ xác suất 1:500.000 tạo thành 4 mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:250.000, mỗi mảnh có kích cỡ 10X1030’ ký hiệu bằng những số Ả Rập 1, 2, 3, 4 theo thiết bị tự trường đoản cú trái thanh lịch phải, từ trên xuống dưới.

Xem thêm: I Potato You Là Gì ? I Potato You Nghĩa Là Gì

Theo vẻ bên ngoài UTM quốc tế, mảnh phiên bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 chia thành 16 mảnh bản đồ phần trăm 1:250.000, từng mảnh cũng có kích thước 10X1030’ ký hiệu bằng những số Ả rập từ một tới 16 theo vật dụng tự từ bỏ trái thanh lịch phải, từ bên trên xuống dưới.

Phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:250.000 có phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500.000 đựng mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:250.000 đó, gạch men nối và tiếp đến là ký kết hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:250.000 trong mảnh phiên bản đồ tỷ lệ 1:500.000, bên trong ngoặc là phiên hiệu mảnh phiên bản đồ đó theo phong cách UTM quốc tế.

Ví dụ mảnh bạn dạng đồ xác suất 1: 250.000 có phiên hiệu F-48-D-1 (NF-48-11).

d. Phân mảnh với đặt phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ địa hình phần trăm 1:100.000

Mỗi mảnh phiên bản đồ xác suất 1:1.000.000 chia thành 96 mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:100.000, mỗi miếng có size 30’X30’, ký kết hiệu thông qua số Ả Rập từ một đến 96 theo lắp thêm tự tự trái sang phải, từ trên xuống dưới.

Theo hình dạng UTM quốc tế, hệ thống bản đồ tỷ lệ 1:100.000 được phân chia hòa bình so với hệ thống bản đồ phần trăm 1:1.000.000. Phiên hiệu mảnh bản đồ xác suất 1:100.000 tất cả 4 số, 2 số đầu ban đầu bằng 00 là số sản phẩm công nghệ tự của các múi gồm độ rộng lớn 30’ theo ghê tuyến khởi đầu từ kinh tuyến đường 75oĐ tăng mạnh về phía Đông (múi nằm trong lòng độ gớm 102oĐ và 102o30’Đ là cột 54), 2 số sau bước đầu bằng 01 là số đồ vật tự của những đai có độ rộng 30’ theo vĩ tuyến bắt đầu từ vĩ đường 4o Nam chào bán cầu (vĩ con đường -4o) tăng vọt về phía rất (đai nằm trong lòng độ vĩ 8o và 8o30’ là 25).

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ xác suất 1:100.000 có phiên hiệu mảnh bản đồ phần trăm 1:1.000.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 đó, gạch nối và kế tiếp là ký hiệu mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:100.000 vào mảnh phiên bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000, phía bên trong ngoặc là phiên hiệu mảnh bản đồ đó theo kiểu UTM quốc tế.

Ví dụ mảnh bản đồ phần trăm 1:100.000 bao gồm phiên hiệu F-48-68 (6151).

đ. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ địa hình xác suất 1:50.000

Mỗi mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:100.000 được chia thành 4 mảnh bản đồ xác suất 1:50.000, mỗi miếng có kích thước 15’X15’, cam kết hiệu bằng A, B, C, D theo máy tự trường đoản cú trái thanh lịch phải, từ trên xuống dưới.

Theo hình trạng UTM quốc tế, bài toán chia mảnh thực hiện tương tự, phiên hiệu mảnh bằng chữ số La mã I, II, III, IV theo trang bị tự ban đầu từ miếng góc Đông – Bắc theo chiều kim đồng hồ.

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ phần trăm 1:50.000 có phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 chứa mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:50.000 đó, gạch nối và sau đó là ký kết hiệu mảnh bạn dạng đồ phần trăm 1:50.000 vào mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:100.000, phía bên trong ngoặc là phiên hiệu mảnh phiên bản đồ đó theo kiểu UTM thế giới (phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 theo phong cách UTM quốc tế cũng để theo phương pháp trên nhưng không tồn tại gạch ngang).

Ví dụ mảnh phiên bản đồ tỷ lệ 1:50.000 có phiên hiệu F-48-68-D (6151II).

e. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình xác suất 1:25.000

Mỗi mảnh phiên bản đồ tỷ lệ 1:50.000 chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000, mỗi miếng có form size 7’30”X7’30”, cam kết hiệu bằng a, b, c, d theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ trái lịch sự phải, từ bên trên xuống dưới.

Hệ thống UTM thế giới không phân chia các mảnh bản đồ phần trăm 1:25.000 và béo hơn.

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ lệ 1:25.000 tất cả phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:50.000 cất mảnh phiên bản đồ phần trăm 1: 25.000 đó, gạch nối và tiếp đến là ký hiệu mảnh phiên bản đồ xác suất 1:25.000 vào mảnh bản đồ xác suất 1:50.000.

Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 tất cả phiên hiệu F-48-68-D-d.

g. Phân mảnh với đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000

Mỗi mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:25.000 được tạo thành 4 mảnh bạn dạng đồ phần trăm 1:10.000, mỗi mảnh có kích cỡ 3’45”X3’45”, cam kết hiệu bởi 1, 2, 3, 4 theo sản phẩm tự từ bỏ trái quý phái phải, từ trên xuống dưới.

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ lệ 1:10.000 tất cả phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ phần trăm 1:25.000 cất mảnh bản đồ phần trăm 1:10.000 đó, gạch ốp nối và tiếp nối là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10.000 vào mảnh bạn dạng đồ phần trăm 1:25.000.

Ví dụ mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:10.000 tất cả phiên hiệu F-48-68-D-d-4.

h. Phân mảnh cùng đặt phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ địa hình xác suất 1:5.000

Mỗi mảnh bạn dạng đồ phần trăm 1:100.000 được tạo thành 256 mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:5.000, mỗi mảnh có form size 1’52,5”X1’52,5”, ký hiệu bằng số từ 1 đến 256 theo sản phẩm tự trường đoản cú trái sang phải, từ bên trên xuống dưới.

Phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:5.000 gồm phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ phần trăm 1:100.000 chứa mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:5.000 đó, gạch ốp nối và sau đó là ký kết hiệu mảnh bạn dạng đồ phần trăm 1:5.000 trong mảnh bản đồ xác suất 1:100.000 để trong ngoặc đơn.

Ví dụ mảnh phiên bản đồ phần trăm 1:5.000 tất cả phiên hiệu F-48-68-(256).

i. Phân mảnh với đặt phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000

Mỗi mảnh bản đồ xác suất 1:5.000 được tạo thành 9 mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:2.000, mỗi mảnh có form size 37,5”X37,5”, ký kết hiệu bằng chữ La-Tinh a, b, c, d, e, f, g, h, k (bỏ qua i,j nhằm tránh nhầm lẫn với 1) theo trang bị tự từ trái lịch sự phải, từ bên trên xuống dưới.

Phiên hiệu mảnh bản đồ phần trăm 1:2.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ phần trăm 1:5.000 đựng mảnh bản đồ phần trăm 1:2.000 đó, gạch nối và tiếp nối là ký hiệu mảnh bản đồ phần trăm 1:2.000 vào mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000, để trong ngoặc đối chọi cả ký kết hiệu của mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:5.000 và mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:2.000.

Ví dụ mảnh bản đồ phần trăm 1:2.000 gồm phiên hiệu F-48-68-(256-k).

k. Sơ vật phân mảnh và đặt phiên hiệu miếng hệ thống bản đồ địa hình cơ bản

2.2. Phân mảnh với đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình xác suất lớn

Bản vật địa hình tỷ lệ lớn 1:1.000 và 1:500 chỉ được thành lập và hoạt động cho các khu vực nhỏ, hoàn toàn có thể thiết kế hệ thống phân mảnh cùng đặt phiên hiệu mảnh tương xứng cho từng ngôi trường hợp cầm thể. Không tính ra, cũng có thể sử dụng phương pháp phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh theo hệ thống chung như sau:

a. Phân mảnh cùng đặt phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000

Mỗi mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:2.000 chia thành 4 mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:1.000, cam kết hiệu bằng văn bản số La-Mã I, II, III, IV theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú trái thanh lịch phải, từ trên xuống dưới.

Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000 có phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 đựng mảnh bản đồ phần trăm 1: 1.000 đó, gạch ốp nối và kế tiếp là cam kết hiệu mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:1.000 vào mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:2.000, để trong ngoặc solo cả cam kết hiệu của mảnh phiên bản đồ phần trăm 1:5.000, mảnh phiên bản đồ phần trăm 1:2.000 với mảnh phiên bản đồ phần trăm 1:1.000.

Ví dụ mảnh phiên bản đồ tỷ lệ 1:1.000 có phiên hiệu F-48-68-(256-k-IV).

b. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồ địa hình xác suất 1:500

Mỗi mảnh phiên bản đồ tỷ lệ 1:2.000 được phân thành 16 mảnh phiên bản đồ tỷ lệ 1:500, ký kết hiệu bằng văn bản số Ả-Rập từ 1 đến 16 theo thiết bị tự từ trái quý phái phải, từ trên xuống dưới.

Phiên hiệu mảnh bản đồ xác suất 1:500 bao gồm phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:2.000 cất mảnh bản đồ phần trăm 1:500 đó, gạch nối và sau đó là cam kết hiệu mảnh bạn dạng đồ xác suất 1:500 trong mảnh bạn dạng đồ tỷ lệ 1:2.000, đặt trong ngoặc đối chọi cả ký hiệu của mảnh bản đồ xác suất 1:5.000, mảnh bạn dạng đồ phần trăm 1:2.000 và mảnh phiên bản đồ phần trăm 1:500.

Ví dụ mảnh bản đồ xác suất 1:1.000 tất cả phiên hiệu F-48-68-(256-k-16).

2.3. Phân mảnh và phiên hiệu mảnh bạn dạng đồ địa chính

Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồ địa chính được triển khai theo khí cụ tại Quy phạm thành lập bạn dạng đồ địa chính phần trăm 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 với 1:25.000 bởi Tổng viên Địa chính ban hành năm 1999.

2.4. Phân mảnh và phiên hiệu mảnh bản đồ chuyên đề

Bản đồ với tập phiên bản đồ chăm đề được phép xác định cách phân mảnh với phiên hiệu miếng theo hệ thống riêng phù hợp với mục đích của bản đồ.

III. CÔNG THỨC TÍNH CHUYỂN TOẠ ĐỘ TỪ HỆ HN-72 lịch sự HỆ VN-2000 VÀ HỆ VN-2000 quý phái HỆ WGS-84 QUỐC TẾ

1. Công thức tính đưa toạ độ từ bỏ Hệ HN-72 quý phái Hệ tọa độ nước nhà VN-2000

Hệ HN-72 được sản xuất trên cơ sở truyền toạ độ từ quốc tế vào Việt Nam. Từ bỏ điểm nơi bắt đầu trong nước, toạ độ được viral đi các miền của đất nước thông qua các lưới trắc địa thành phần che từng khu vực trong đk lưới trắc địa toàn quốc chưa được tính toán bình sai thống nhất. Vì chưng vậy, không thể thiết lập cấu hình công thức thống nhất nhằm tính chuyển toạ độ từ bỏ Hệ HN-72 sang trọng Hệ tọa độ đất nước VN-2000 cho tất cả nước, bí quyết tính chuyển chỉ có thể tùy chỉnh thiết lập cho từng khu vực mà mỗi khu vực có một lưới trắc địa nhân tố khống chế.

Trên khu vực Wi đang xét, trả sử bao gồm k điểm (P1, P2, …, Pk) đang biết toạ độ trong cả 2 hệ thống. Cách làm tính gửi toạ độ được viết dưới dạng triển khai lũy quá bậc 2:

*

Trong đó:

(x’, y’) là toạ độ trong Hệ VN-2000; (x, y) là toạ độ trong Hệ HN-72;Vx, Vy là số hiệu chỉnh vào toạ độ tính chuyển;(ai, bi, ci, di, ei, gi, a’i, b’i, c’i, d’i, e’i, g’i) là các hệ số cần xác định cho quần thể vực Wi.Căn cứ vào quý giá toạ độ đang biết trong cả 2 hệ quy chiếu trên k điểm (P1, P2, …, Pk), rất có thể xác định những hệ số (ai, bi, ci, di, ei, gi, a’i, b’i, c’i, d’i, e’i, g’i) bằng cách thức bình phương nhỏ dại nhất với điều kiện 
*
=min. Tự đây bao gồm công thức tính chuyển toạ độ cho khu vực Wi:

*

Phân tích tất cả các lưới trắc địa thành phần tạo thành thành lưới trắc địa nhà nước trong Hệ HN-72, rất có thể chia cả nước thành 79 khu vực vực, mỗi khu vực Wi tất cả công thức tính chuyển toạ độ dạng (9) với các hệ số (ai, bi, ci, di, ei, gi, a’i, b’i, c’i, d’i, e’i, g’i), các hệ số được khẳng định trên cơ sở các điểm đã biết nằm trong lưới cung cấp “0”, hạng I, hạng II đơn vị nước thuộc khu vực Wi. Bí quyết tính như vậy đã đạt được độ chính xác tính chuyển cho bản đồ phần trăm 1:2.000 và những tỷ lệ nhỏ tuổi hơn.

Để tính gửi toạ độ cho bản đồ xác suất 1:1.000 và béo hơn, trong trường hợp vận dụng công thức với những hệ số được xác định trên cơ sở các điểm nằm trong lưới cấp cho “0”, hạng I, hạng II công ty nước không thỏa mãn nhu cầu độ chính xác, thì phải thành lập và hoạt động riêng công thức dạng (9) cho từng khu vực vực, trong số đó sử dụng các điểm sẽ biết toạ độ trong 2 hệ là những điểm cấp cho “0”, hạng I, hạng II nhà nước, điểm địa chủ yếu cơ sở và cả các điểm từ bỏ hạng III trở xuống.

2. Cách làm tính chuyển toạ độ trường đoản cú Hệ VN-2000 thanh lịch Hệ WGS-84 quốc tế

Lưới trắc địa công ty nước GPS cung cấp “0” vào Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 là lưới không khí 3 chiều bao gồm độ đúng đắn cao, hoàn toàn có thể xác định quan hệ với Hệ WGS-84 nước ngoài với độ chính xác cao cỡ đề-xi-mét so với giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất và kích cỡ cen-ti-mét so với giá trị tương đối. Toạ độ vuông góc không khí giữa 2 hệ quy chiếu được xác định theo công thức (4) tại máu b, điểm 3, mục I của Phụ lục này.

Để đưa toạ độ trắc địa (B’, L’, H’) từ bỏ Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 lịch sự Hệ WGS-84 quốc tế, rất cần phải chuyển toạ độ trắc địa (B’, L’, H’) lịch sự toạ độ vuông góc không khí (X’, Y’, Z’) vào Hệ VN-2000 theo công thức:

*

Trong đó:

Các ký hiệu được sử dụng tựa như như trong phương pháp (5) làm việc trên.

Dựa vào bí quyết (4) tại ngày tiết b, điểm 3, mục I của Phụ lục này, có thể tính toạ độ vuông góc không gian (X, Y, Z) vào Hệ WGS-84 quốc tế theo toạ độ vuông góc không gian (X’, Y’, Z’) trong Hệ tọa độ giang sơn VN-2000 theo công thức:

*

trong đó các ký hiệu được sử dụng giống như như trong cách làm (4) sinh hoạt trên.

Từ toạ độ vuông góc không khí (X, Y, Z) vào Hệ WGS-84 quốc tế, rất có thể tính toạ độ trắc địa (B, L, H) trong Hệ WGS-84 nước ngoài theo công thức:

*

Trong đó:

a, b, e được sử dụng tương tự như trong công thức (5) làm việc trên,
*
 là bán kính cung trực tiếp đứng thứ nhất của ê-líp-xô-ít WGS-84 tại điểm bao gồm vĩ độ B.

Xem thêm: Cách Chỉnh Chiến Thuật Tiki Taka Trong Fifa Online 3 Linh Hoạt Nhất

Trên đó là toàn bộ cụ thể về Hệ quy chiếu với Hệ toạ độ non sông VN-2000. Chúc chúng ta thành công khi vận dụng hệ tọa độ VN2000 cùng các các bước dịch vụ đo lường , đo đạc bạn dạng đồ.