THÔNG TƯ 123 NĂM 2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  -  
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được trực thuộc tính của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được ở trong tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay nắm Văn bạn dạng song ngữ

Thông tư 123/2009/TT-BTC lý lẽ nội dung chi, mức đưa ra xây dựng lịch trình khung và soạn chương trình, giáo trình các môn học so với các ngành huấn luyện đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hóa do bộ Tài chính phát hành


*

BỘ TÀI CHÍNH ---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ------------

Số: 123/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 mon 06 năm 2009

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC chi XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNGVÀ BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH CÁC MÔN HỌC ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠIHỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định cụ thể và hướngdẫn thi hành một số điều của luật pháp Giáo dục;Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhchi ngày tiết và hướng dẫn thi hành Luật giá thành nhà nước;

Sau lúc có chủ kiến thống nhất củaBộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra (Bộ GD&ĐT), bộ Tài bao gồm hướng dẫn nội dung, nút chixây dựng chương trình khung và soạn giáo trình cho các ngành đào tạo và giảng dạy Đại học,Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp như sau:

I. QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1.

Bạn đang xem: Thông tư 123 năm 2009 của bộ tài chính

Đối tượng vận dụng Thông tứ này là các cơ quan, đối kháng vị, cơ sở huấn luyện và giảng dạy có sử dụngkinh phí từ chi phí nhà nước để thực hiện việc xây cất chương trình khungcho những ngành đào tạo và huấn luyện Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và biên soạnchương trình, giáo trình những môn học đối với các ngành đào tạo nêu trên.

Điều 2.Ngoài nguồn ngân sách đầu tư từ ngân sách nhà nước, công ty nước khuyến khích các cơ quan,đơn vị, cơ sở huấn luyện sử dụng các nguồn ngân sách đầu tư hợp pháp khác cho bài toán biên soạnchương trình, giáo trình. Các cơ quan, solo vị, cơ sở đào tạo được áp dụng cácquy định tại Thông bốn này trong việc sử dụng những nguồn ngân sách đầu tư khác khi biênsoạn chương trình, giáo trình.

II. NỘI DUNGVÀ MỨC CHI

Điều 3.Các nội dung và mức chi chung:

5. Chi in ấn tài liệu, sở hữu vănphòng phẩm ship hàng cho hoạt động xây dựng lịch trình khung, soạn giáotrình: nấc chi căn cứ vào nhu yếu thực tế phát sinh vì chưng thủ trưởng đơn vị chức năng quyếtđịnh cùng hóa solo chứng từ ngân sách chi tiêu hợp pháp.

Điều 4.Các nội dung đưa ra và mức bỏ ra đặc thù:

1. Chi xây dựng chương trìnhkhung, lịch trình môn học, giáo trình cho những ngành huấn luyện và giảng dạy đại học, cao đẳng:

a/ đưa ra xây dựng chương trìnhkhung:

- Chi soạn chương trình:25.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa thay thế và biên tập tổngthể: 15.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định và đánh giá nhận xét: 10.000đồng/tiết

b/ chi xây dựng công tác mônhọc:

- Chi biên soạn chương trình:75.000 đồng/tiết

- Chi thay thế và chỉnh sửa tổngthể: 30.000 đồng/tiết

- Chi đánh giá nhận xét :20.000 đồng/tiết

c/ Chi soạn giáo trình:

- Viết giáo trình: 70.000 đồng/trangchuẩn

- thay thế sửa chữa và chỉnh sửa tổng thể:25.000 đồng/trang chuẩn

- Chi đánh giá và thẩm định nhận xét :35.000 đồng/trang chuẩn

d/ đưa ra chỉnh sửa, bổ sung chươngtrình khung, chương trình môn học, giáo trình: mức tối đa không quá 30% mức chixây dựng new trên đây.

2. đưa ra xây dựng chương trìnhkhung, công tác môn học, giáo trình cho các ngành đào tạo trung cấp chuyênnghiệp:

a/ chi xây dựng chương trìnhkhung:

- Chi biên soạn chương trình:20.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa thay thế và chỉnh sửa tổngthể: 15.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định và đánh giá nhận xét :10.000 đồng/tiết

b/ chi xây dựng chương trình mônhọc:

- Chi soạn chương trình mônhọc: 70.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và chỉnh sửa tổngthể: 25.000 đồng/tiết

- Chi đánh giá và thẩm định nhận xét :15.000 đồng/tiết

c/ Chi biên soạn giáo trình:

- Viết giáo trình: 45.000 đồng/trangchuẩn

- Chi thay thế và biên tập tổngthể: 25.000 đồng/trang chuẩn

- Chi đánh giá và thẩm định nhận xét :20.000 đồng/trang chuẩn

d/ đưa ra chỉnh sửa, bổ sung chươngtrình form và công tác môn học, giáo trình: mức tối đa không quá 30% mứcchi xây dựng mới trên đây.

Điều 5.

Xem thêm: 8 Ứng Dụng Tạo Usb Boot Là Gì ? Những Thông Tin Bạn Cần Biết Về Usb Boot

Các nấc chi vẻ ngoài nêu trên là mức chi tối đa, được xem trên một ngày tiết họcchuẩn hoặc trang biên soạn chương trình, giáo trình chuẩn, theo biện pháp của BộGD&ĐT.

Tuỳ theo nấc độ phức tạp của từngngành học và dự toán kinh phí được giao, thủ trưởng cơ quan, 1-1 vị huấn luyện đượcgiao trách nhiệm biên biên soạn chương trình, giáo trình địa thế căn cứ vào qui định tại Thôngtư này để xây dừng mức chi soạn chương trình, giáo trình phù hợp với yêu cầucông bài toán và khả năng kinh giá tiền của từng cơ quan, đơn vị chức năng và miêu tả trong quychế ngân sách nội cỗ của cơ quan, solo vị.

III. LẬP DỰTOÁN, QUẢN LÝ VÀ QUYẾT TOÁN gớm PHÍ

Điều 6.Lập dự toán:

1. Mặt hàng năm, căn cứ vào kế hoạchxây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình những môn họccho những ngành đào tạo và huấn luyện đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, căn cứ vàocác nội dung chi và mức bỏ ra được giải pháp tại Thông bốn này, bộ GD&ĐT xây dựngdự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ và tổng vừa lòng vào dự toán kinh phí đầu tư của BộGD&ĐT gửi cỗ Tài chính, cỗ Kế hoạch và Đầu bốn để tổng hợp trình thiết yếu phủ.

2. Căn cứ vào dự trù ngân sáchnhà nước được cơ quan tất cả thẩm quyền thông báo, cỗ GD&ĐT phân bổ dự toán đượcgiao mang đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất chương trình khung với biên soạnchương trình, giáo trình những môn học cho các ngành huấn luyện và đào tạo đại học, cao đẳng,trung cấp cho chuyên nghiệp.

3. Việc giao dự trù xây dựngchương trình size và soạn chương trình, giáo trình những môn học đối vớicác ngành đào tạo và huấn luyện đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cho những đơn vị thựchiện trọng trách do bộ trưởng liên nghành Bộ GD&ĐT quyết định theo những hình thức:

- thông báo dự toán kinh phí chocác đơn vị trực thuộc cỗ GD&ĐT tương xứng với trách nhiệm được giao. Các đơn vịthực hiện rút dự toán từ Kho bạc bẽo nhà nước để thực hiện.

Bộ GD&ĐT ký kết hợp đồng cùng với đơnvị, tổ chức, cá thể trúng thầu trong việc xây dựng lịch trình khung và biênsoạn chương trình, giáo trình những môn học cho những ngành đào tạo và huấn luyện đại học, cao đẳng,trung cấp cho chuyên nghiệp. Việc nghiệm thu kết quả quá trình và thanh quyết toánkinh phí được tiến hành theo những quy định của thích hợp đồng khiếp tế.

Điều 7.

Xem thêm: Tăng Ram Cho Android Chưa Root, Tăng Tốc Ram Cho Điện Thoại Di Động Của Bạn

Quản lý cùng quyết toán:

Kinh phí sản xuất chương trìnhkhung và soạn chương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo Đạihọc, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hóa được thống trị và quyết toán theo các chếđộ tài bao gồm hiện hành.

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Đối cùng với năm 2009 kinh phí đầu tư thựchiện tạo ra chương trình khung và soạn chương trình, giáo trình các mônhọc vẫn được sắp xếp trong dự toán giá cả nhà nước được giao của solo vị.

Trong quá trình thực hiện, nếucó trở ngại vướng mắc đề nghị những đơn vị phản ảnh về cỗ Tài bao gồm để nghiên cứusửa đổi, bổ sung cập nhật cho phù hợp./.

Nơi nhận: - Ban túng thư TW; - TTCP, những PTTCP; - VPQH, VP quản trị nước, VPCP; - VPTƯ và các Ban của Đảng; - TAND, Viện KSNDTC; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, ban ngành thuộc CP - HĐND, UBND những tỉnh, TP trực nằm trong TW; - Sở TC, Sở GD&ĐT, KBNN các tỉnh, TP trực ở trong TW; - Cục đánh giá VB- cỗ Tư pháp; - Công báo; - Website thiết yếu phủ; - website BTC - Lưu: VT, Vụ HCSN

Kubet