Thermometer Là Gì

  -  

nhiệt kế, sức nóng biểu, loại đo nhiệt độ độ là các phiên bản dịch hàng đầu của "thermometer" thành tiếng vhpi.vnệt. Câu dịch mẫu: The thermometer fell lớn zero last night. ↔ nhiệt độ kế xuống tới 0 độ hồi buổi tối qua.


*

*

*
nhiệt kế
*

*

And these are some later studies that I"m working on right now that are on the boards, where you can see, in the bottom right-hand corner, with the red, it"s actually smaller pieces of thermometal, và it"s actually going to, we"re trying lớn make it move lượt thích cilia or eyelashes.

Bạn đang xem: Thermometer là gì


Và bao gồm một vài phân tích sau này mà tôi đang làm cho vhpi.vnệc hiện nay ở bên trên bảng, nơi chúng ta có thể thấy, ở góc cạnh tay yêu cầu phía dưới, với màu sắc đó, nó thực sự là miếng nhỏ hơn của nhiệt độ kim loại, và nó chắc chắn rằng sẽ dẫn cho vhpi.vnệc, cửa hàng chúng tôi cố gắng khiến cho nó di chuyển giống như lông mao giỏi lông mi.
If you need khổng lồ know your child "s exact temperature , plastic strip thermometers are not the way to lớn go .
We used infrared thermometers to kiểm tra the temperature of those arrivhpi.vnng for meetings at our places of worship.
Chúng tôi dùng nhiệt kế hồng ngoại để kiểm soát thân nhiệt của các người đến dự buổi team tại vị trí thờ phượng của bọn chúng tôi.
Hãy buộc phải gìn duy trì và làm theo đúng các chỉ dẫn của đơn vị sản xuất đối với từng loại nhiệt kế không giống nhau .
Seabirds with glands that desalt seawater; fish and eels that generate electricity; fish, worms, và insects that produce cold light; bats và dolphins that use sonar; wasps that make paper; ants that build bridges; beavers that build dams; snakes that have built-in thermometers; pond insects that use snorkels & divhpi.vnng bells; octopuses that use jet propulsion; spiders that make seven kinds of webs and make trapdoors, nets, và lassos and that have babies who are balloonists, traveling thousands of miles at great heights; fish & crustaceans that use flotation tanks like submarines; và birds, insects, sea turtles, fish, & mammals that perform amazing feats of migration —abilities beyond science’s power lớn explain.
Loài chim biển gồm tuyến có tác dụng nước biển không thể mặn; cá cùng lươn phát ra điện; cá, sâu bọ và côn trùng phát ra ánh nắng lạnh; dơi với cá heo sử dụng sô-na; ong võ vẽ làm ra giấy; kiến dựng cầu; tấy xây đập; rắn bao gồm sẵn nhiệt kế vào thân thể của nó; loài côn trùng trong ao cần sử dụng ống thở và phương pháp lặn; cùng bạch tuộc biết dùng vận động do làm phản lực; nhện tạo ra sự bảy loại mạng nhện rác rưởi và cửa lật, lưới cùng dây thòng lọng và tất cả nhện nhỏ biết cỡi khí cầu, đi xa hàng ngàn dặm với lên hơi cao; cá cùng loài tôm cua sử dụng bình nổi giống như tàu ngầm; và chim chóc, côn trùng, rùa biển, cá và loài tất cả vú hoàn toàn có thể thực hiện đều kỳ công di trú—những kĩ năng quá sức lý giải của khoa học.
She worked as a doctor in a Bavarian hospital for a year, & has also worked as a translator, saleswoman, assembly-line worker in a thermometer factory, shoe model, & secretary.
Bà làm chưng sĩ ở khám đa khoa Bavarian vào một năm, với cũng làm vhpi.vnệc như một dịch giả, nhân vhpi.vnên cấp dưới bán hàng, người công nhân lắp ráp vào một nhà máy nhiệt kế, tế bào hình giày và thư ký.
1 . Remove your child "s shirt và undershirt , and place the thermometer under an armpit ( it must be touching skin only , not clothing ) .
1 . Cởi áo sơ ngươi và áo lót của bé bỏng ra , với đặt nhiệt kế vào dưới nách cho bé bỏng ( nhiệt kế cần được tiếp xúc với domain authority , chưa phải tiếp xúc với xống áo ) .
In 2002, the U.S. Senate passed legislation khổng lồ phase out the sale of non-prescription mercury thermometers.
In about 1593, Galileo constructed a thermometer, using the expansion and contraction of air in a bulb to move water in an attached tube.
Năm 1593, Galileo chế tạo một nhiệt kế, sử dụng sự co giãn và thu hẹp của không gian trong một đèn điện để dịch chuyển nước vào vào một ống gắn mặt cạnh.

Xem thêm: Tải Game Kung Fu Panda: The Game Kungfu Panda 3 Đại Chiến, Kungfu Panda 3 Đại Chiến


Plastic strip thermometers ( small plastic strips that you press against the forehead ) may be able khổng lồ tell you whether your child has a fever , but are n"t reliable for taking an exact measurement , especially in infants & very young children .
Nhiệt kế dán trán ( đa số plastic bé dại giúp bạn có thể dán lên trán cho bé xíu ) bao gồm thể cho mình biết xem con mình có hiện nay đang bị sốt hay không , nhưng đây không hẳn là giải pháp đo thân nhiệt đúng chuẩn , nhất là so với trẻ sơ sinh và trẻ rất nhỏ dại .
The first clear diagram of a thermoscope was published in 1617 by Giuseppe Biancani (1566 – 1624): the first showing a scale & thus constituting a thermometer was by Robert Fludd in 1638.
Một bản vẽ ví dụ đầu tiên của nhiệt kế được xuất bạn dạng vào năm 1617 là của Giuseppe Biancani: trong bản vẽ này còn có thang đo và sau đó cấu tạo thành nhiệt kế do Robert Fludd vào năm 1638.
Gordo wore a specially customized space suit & was fitted with instruments, including a thermometer và microphone, khổng lồ monitor his health.
Gordo khoác một bộ đồ quần áo không gian cấu hình thiết lập đặc biệt và được trang bị các dụng cụ, bao hàm nhiệt kế và micrô, nhằm theo dõi sức khỏe của nó.
For kids younger than 3 months , you "ll get the most reliable reading by using a digital thermometer to take a rectal temperature .
Đối cùng với trẻ bên dưới 3 mon tuổi thì bạn nên dùng nhiệt kế số nhằm đo nhiệt độ trực tràng nhằm có số đo thân nhiệt an toàn nhất .
The lowest temperature occurred on July 19, 1975, when thermometers recorded −2 °C. The highest temperature ever recorded was 42.5 °C on January 3, 1973.
Nhiệt độ thấp tốt nhất xảy ra vào trong ngày 19 tháng 7 năm 1975, lúc nhiệt kế ghi -2 °C. Nhiệt độ tối đa từng được ghi nhận là 42,5 °C vào ngày 3 tháng 1 năm 1973.
Whatever thermometer you choose , be sure you know how khổng lồ use it correctly to lớn get an accurate reading .
Bất kể là các bạn chọn mua nhiều loại nhiệt kế làm sao đi nữa thì hãy bảo đảm an toàn bạn nên biết cách sử dụng làm sao cho đúng để có được số ghi thân nhiệt chính xác .
He could vày this because he manufactured thermometers, using mercury (which has a high coefficient of expansion) for the first time & the chất lượng of his production could provhpi.vnde a finer scale and greater reproducibility, leading to lớn its general adoption.

Xem thêm: Công Ty Hợp Danh Tiếng Anh Là Gì ? Công Ty Hợp Danh Tiếng Anh Là Gì


Ông rất có thể làm do đó vì ông phân phối nhiệt kế dùng thủy ngân (có hệ số co và giãn cao) trước tiên và unique của nhiệt kế có thể thể hiện tại thang chia nhỏ dại hơn với sản xuất thuận lợi hơn, dẫn tới vhpi.vnệc sử dụng rộng rãi.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M