TEAR LÀ GÌ

  -  
2 Thông dụng2.1 Danh từ, (thường) số nhiều2.2 Danh từ2.3 Ngoại động từ bỏ .tore; .torn2.4 Nội rượu cồn từ2.5 Cấu trúc từ3 Chuyên ngành3.1 Xây dựng3.2 Cơ - Điện tử3.3 Cơ khí và công trình3.4 Hóa học tập & thiết bị liệu3.5 Kỹ thuật chung3.6 Kinh tế4 Các tự liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /tiə/

Thông dụng

Danh tự, (thường) số nhiều

Nước mắt, lệto shed tearsrơi lệ, nhỏ dại lệlớn weep tears of joymừng tan nước mắt, mừng vạc khócto move to lớn tearslàm cho cảm động ứa nước mắtto lớn keep baông chồng one"s tearsnỗ lực nước mắtfull of tears; wet will tearsđẫm nước mắt

Danh từ

Chỗ hỏng, địa điểm rách nát, miếng xé (vì xé tạo ra) (thông tục) cơn giận dữ (thông tục) giải pháp đi mtự động hóa go full tearsđi khôn cùng mau (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ bỏ lóng) cuộc chè chén bát say sưa

Ngoại hễ tự .tore; .torn

Xé, làm ráchkhổng lồ tear a piece of paper in twoxé một tờ giấy có tác dụng song Khoétto tore a hole in the wallkhoét một lỗ bên trên tường Làm toạc ra, cắt sâu, làm đứt sâukhổng lồ one"s hand on a nailbị một chiếc đi làm việc toạc tay Kéo bạo gan, giậtto lớn tear one"s hairgiật tóc, bứt tócto lớn tear a page out of a bookxé một trang bong khỏi một cuốn nắn sách Giằngthe child was torn from its mother"s armsđứa bé bỏng bị giằng thoát ra khỏi tay bà mẹ nó Phá hủy sự an ninh của (cái gì)a country torn by warmột giang sơn bị cuộc chiến tranh tàn phá

Nội rượu cồn từ

Bị ráchpaper tears easilygiấy dễ dàng rách rưới Lao vút, đâm bổcars tearing pastnhững cái xe pháo vút ít qua

Cấu trúc từ

in tearsvẫn khócGiọt (nhựa...) to tear something apart, to shreds, lớn bits..đập tan; công kích tơi bời khổng lồ tear alongchạy nkhô giòn, đi vội vàng to lớn tear atkéo dạn dĩ, lag dũng mạnh lớn tear awaychạy vụt đi, lao điGiật cướp đi to lớn tear in và outra vào hối hận hả; lao vào lao ra khổng lồ tear offnhổ, giật to gan, đơ phăng raLao đi khổng lồ tear outnhổ ra, đơ ra, xé ra to lớn tear something upxé nát (một tài liệu..) khổng lồ tear up & downtăng lên và giảm xuống gấp rút, lồng lộn lớn tear oneself away (from somebody/something)ngừng ra, tách đi to lớn tear one"s hair (out)(thông tục) vò đầu bứt tóc (be in) a tearing hurry, rush(tỏ ra) hết sức gấp vả; cuống cuồng to lớn tear somebody toàn thân limb from limb(đùa cợt) tiến công tới tấp to lớn tear somebody toàn thân off a strip; to lớn tear a strip off somebody(thông tục) nhiếc mắng, trách nát móc ai gay gắt That"s torn it(thông tục) lỗi bét rồi! lớn be torn between A & bị xâu xé giữa.. lớn tear something downlag đổ

sắc thái từ

Chuyên ngành

Xây dựng

mòn

Cơ - Điện tử

Chỗ rách, vết rách, kẽ nứt, (v) có tác dụng rách, làmsây sát

Cơ khí và công trình

dấu xây sát

Hóa học và vật dụng liệu

có tác dụng gỉ

Kỹ thuật thông thường

chỗ ráchhot tearvị trí rách vì nhiệttear propagationsự mở rộng vị trí rách kẽ nứt kéo

Giải say mê EN: To pull apart or to lớn pieces by force..

Bạn đang xem: Tear là gì

Giải mê thích VN: Kéo bộ phận tốt những miếng bởi một lực.

Xem thêm: Game Vừa Học Vừa Chơi Hiệu Quả Nhất Mà Bố Mẹ Cần Biết, Cleanipedia Logo

đứt giọt

Giải thích hợp EN: A small, naturally formed drop lượt thích mass of a gum or resin.

Xem thêm: Fruit Ninja® - Trò Chơi Chém Hoa Quả

Giải mê thích VN: Có cân nặng chất gôm tốt vật liệu bằng nhựa thông bé dại với hình thù thoải mái và tự nhiên.

ráchbottom tearsự xé rách rưới đáyhot tearvị trí rách nát vì chưng nhiệthot tearvết rách nát bởi nhiệtline tearsự rách dòngtear initiationsự ban đầu bị ráchtear persistenceđộ bền chống ráchtear persistencethời gian chịu đựng kháng xé ráchtear persistenceđộ bền xé ráchtear propagationsự lan rộng ra khu vực ráchtear strengthđộ bền phòng xé ráchtear strengthđộ bền xé ráchtear tapebăng ráchwear and tearsự mòn rách sự mòn sự ráchline tearsự rách rưới dòng

Kinh tế

bứt lựa chọn (sản phẩm công nghệ phẩm dung dịch lá tự các điếu thuốc hỏng) hái

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounbreach , break , craông chồng , damage , fissure , gash , hole , imperfection , laceration , mutilation , rent , run , rupture , scratch , split , tatter , bender , binge , bust , carousal , carouse , drunk , spree , wassail , rip , brannigan , teardrop , bawling , blubbering , sobbing , wailing , weeping , disarticulation , dismemberment , divulsion verbbreak , claw , cleave , crachồng , damage , divide , evulse , extract , fray , frazzle , gash , grab , impair , incise , injure , lacerate , mangle , mutilate , pluchồng , pull , pull apart , rover , ribbon , rift , rive , run , rupture , scratch , seize , separate , máy chủ , shred , slash , slit , snatch , split , sunder , wrench , wrest , yank , boil , bolt , career , charge , chase , course , dart , dash , fling , fly , gallop , hurry , lash , race , rush , shoot , tốc độ , spring , zoom , rip , bucket , bustle , festinate , flash , fleet , flit , haste , hasten , hustle , pelt , rocket , sail , scoot , scour , sprint , trot , whirl , whisk , whiz , wing , zip , water , cut , dilacerate , disarticulate , disjoin , dismember , fissure , fume , lancinate , rage , rant , rave , raze , snag , storm phrasal verbdemolish , dismantle , dynamite , knock down , màn chơi , pull down , pulverize , raze , wreông xã , asperse , backbite , calumniate , defame , malign , slander , slur , traduce , vilify

Từ trái nghĩa

nounperfection verbfix , mend , sew , idle , wait
Cơ - điện tử, Cơ khí và công trình xây dựng, Hóa học tập & vật liệu, Kinh tế, Kỹ thuật phổ biến, Thông dụng, Từ điển đồng nghĩa giờ anh, Xây dựng, Y sinh,