Stop by là gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ vhpi.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Stop by là gì

*

to express your choice or opinion, especially by officially writing a mark on a paper or by raising your hand or speaking in a meeting

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Linh Tải Skyrim Special Edition Việt Hóa Link Google Drive, Tải Skyrim Special Edition Việt Hóa

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vhpi.vn English vhpi.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Thoughtful Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thoughtful Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Thoughtful

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語