STATEMENT OF FINANCIAL POSITION LÀ GÌ

  -  

Kiến thức về sẵn sàng các report tài bao gồm cơ phiên bản trong phạm vi môn học tập FA/F3 ACCA

I. Mục tiêu

Các mô hình doanh nghiệp (Types of Entities)Trình bày report tài thiết yếu trong doanh nghiệp lớn (Preparation of Financial Statements) – IAS01Mối quan hệ tình dục giữa các report tài chủ yếu trong doanh nghiệpChuẩn mực về lệch giá IFRS15

II. Nội dung

1. Các mô hình doanh nghiệp (Types of Entities)

Có 3 mô hình doanh nghiệp chính: Hộ khiếp doanh, doanh nghiệp cổ phần và Công ty trọng trách hữu hạn.

Bạn đang xem: Statement of financial position là gì

*

2. Cách trình bày báo cáo tài chính trong công ty lớn (Chuẩn mực IAS01)

- report tài chính hoàn chỉnh cho đa số các doanh nghiệp lớn bao gồm:

Bảng bằng vận kế toán (Statement of Financial Position/ Balance Sheet)Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh (Statement of Comprehensive income)Báo cáo dòng tài chính (Statemement of Cash Flows)Báo cáo vốn chủ download (Statement of Changes in Equity)Thuyết minh report tài chủ yếu (Notes to lớn the Financial Statements)

- chuẩn chỉnh mực IAS 01 chỉ ra đều hạng mục cần phải có trong report tài thiết yếu của doanh nghiệp. Những hướng dẫn về cách trình diễn các khoản mục cũng rất được quy định trong chuẩn chỉnh mực này.

- các bước lập báo cáo tài chính:

*

- báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được khẳng định dựa trên các yếu tố sau:

Tên của đơn vị doanh nghiệp được báo cáoCác tài khoản phản ánh tình hình của một chủ thể hay như là 1 nhóm chủ thểNgày của bảng cân đối kế toán hoặc là thời kỳ kế toán được trình bàyĐơn vị chi phí tệ được trình diễn trên report tài chínhCác doanh nghiệp lớn thường trình bày báo cáo tài bao gồm hàng năm

- các doanh nghiệp thường xuyên trình bày report tài chủ yếu hàng năm.

3. Quan hệ giữa các report tài chủ yếu trong doanh nghiệp

a. Những loại báo cáo tài thiết yếu trong doanh nghiệp

Tham khảo nội dung bài học về báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, report dòng chi phí tại: https://vhpi.vn/vhpi.vn/l

- report thay đổi vốn công ty sở hữu (Statement of Changes in Equity)

*

- Thuyết minh báo cáo tài chính (Notes to Financial Statements)

Cung cung cấp những thông tin bổ sung, không được trình bày ví dụ trên các báo cáo tài chính.

Xem thêm: Điều Kiện Dat Là Gì ? Khái Niệm Về Đất, Bản Chất Và Thành Phần Của Đất

Một số ghi nhớ về các chuẩn chỉnh mực thường tuyệt được áp dụng:

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình (Tangible non-current assets): IAS16Tài sản thắt chặt và cố định vô hình (Intangible non-current assets): IAS 38Hàng tồn kho (Inventories): IAS2Dự phòng, Nợ tiềm tàng, gia tài tiềm tàng (Provisions, contingent liabilities, contingent assets): IAS37Các điều chỉnh sau kỳ report (Events after the reporting period): IAS10

b. Quan hệ giữa report kết quả chuyển động kinh doanh với Bảng cân đối kế toán

*

4. Chuẩn mực doanh thu IFRS15 (Revenue)

- Doanh thu trình diễn trên report tài thiết yếu thường ko bao gồm thuế, cùng không bao hàm phần công ty thu hộ.

- chuẩn chỉnh mực IFRS15 về doanh thu chỉ ra:

Doanh thu là tổng vốn các tác dụng kinh tế công ty lớn thu được vào kỳ kế toán, phát sinh từ các chuyển động sản xuất, kinh doanh thông hay của doanh nghiệp, đóng góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.Doanh nhận được ghi nhấn theo quá trình 5 bước (với giữa trung tâm là lúc DN bàn giao “quyền kiểm soát” cho khách hàng):
*

- Ghi nhấn doanh thu:

Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận khi hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ phải thực hiện qua câu hỏi chuyển giao hàng hóa hoặc thương mại dịch vụ đã cam đoan tới khách hàng.

Xem thêm: Với Các Đội Hình Ngon Bổ Rẻ Trong Fifa Online 3 Ngon Bổ Rẻ, Đội Hình Ngon Bổ Rẻ Trong Fifa Online 3

Một tài sản được bàn giao tới quý khách hàng khi khách hàng có được quyền kiểm soát và điều hành tài sản đó. Quyền kiểm soát một gia sản là khả năng điều khiển việc thực hiện tài sản, và có được toàn bộ công dụng còn lại của tài sản.

Nghĩa vụ công ty phải tiến hành có thể là:

Nghĩa vụ thực hiện được thỏa mãn (hoàn thành) vào một khoảng thời hạn (over time)Hoặc Nghĩa vụ tiến hành được thỏa mãn tại 1 thời điểm (at a point in time)

*
*