Soul là gì

  -  

linh hồn, hồn, 靈魂 là các phiên bản dịch số 1 của "soul" thành giờ vhpi.vnệt. Câu dịch mẫu: The Emperor prayed for the souls of the deceased. ↔ nhà vua cầu nguyện cho đầy đủ linh hồn đã khuất.


tâm hồnngườilòngdânvong hồnvong linhcột trụhồn pháchsức sốngsức truyền cảmtâm trívĩ nhânâm hồnlinhtâm心nhạc soul
*

*

One of the music genres that appears under Genre classification in Windows truyền thông Player library. Based on ID3 standard tagging format for MP3 audio files. ID3v1 genre ID # 42.


Hiện tại chúng tôi không có bản dịch mang đến Soul vào từ điển, tất cả thể chúng ta cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo chất vấn dịch từ bỏ động, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


*
linh hồn
(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is givhpi.vnng out và that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand.

Bạn đang xem: Soul là gì


(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) có lẽ những người “ngã lòng” thấy rằng bản thân thiếu dũng mãnh và họ quan yếu vượt qua phần nhiều trở hổ thẹn trước phương diện mà không tồn tại người giúp.
Whether it comes in a remarkable burst or in a gentle flow, that glorious spiritual power will infuse healing love và comfort into the repentant, wounded soul; dispel darkness with the light of truth; and cast out discouragement with hope in Christ.
Cho dù gia thế thuộc linh mang đến một cách bất thần hay là dịu nhàng, thì thế lực thuộc linh vhpi.vnnh quang này sẽ truyền sở hữu tình yêu thương thương với sự an ủi chữa lành đến tâm hồn bị thương tổn của người ăn năn cải; xua tung bóng về tối bằng ánh nắng của lẽ thật; và sửa chữa lòng chán nản và bi quan bằng hi vọng nơi Đấng Ky Tô.
Contrary khổng lồ Greek philosophy, the Scriptures clearly show that the soul is not what a person has but what he is.
Trái với triết học tập Hy lạp, kinh Thánh cho thấy thêm rõ rằng linh hồn không hẳn là dòng một người có, nhưng là chủ yếu người đó.
15 giá chuộc không phải là một ý tưởng mơ hồ nước về một linh hồn sinh tồn qua sự chết, nhưng là hy vọng thật mang lại nhân loại.
(Isaiah 53:4, 5; John 10:17, 18) The Bible says: “The Son of man came . . . Lớn give his soul a ransom in exchange for many.”
Kinh-thánh nói: “Con người đã đến,... Phó cuộc sống mình có tác dụng giá chuộc các người” (Ma-thi-ơ 20:28; I Ti-mô-thê 2:6).
Jesus said khổng lồ the crowd who had gathered to lớn hear him: “Stop being anxious about your souls as to lớn what you will eat or what you will drink, or about your bodies as khổng lồ what you will wear.
Chúa Giê-su nói với đám đông nhóm lại nghe ngài: “Đừng vày sự sinh sống mình cơ mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì chưng thân-thể mình mà lo đồ vật mặc.
NURSE Well, sir; my mistress is the sweetest lady. -- Lord, Lord! when"twas a little prating thing, -- O, there"s a nobleman in town, one Paris, that would fain lay knife aboard; but she, good soul, had as lief see a toad, a very toad, as see him.
Y TÁ Vâng, thưa ông, người thương của tôi là người thanh nữ ngọt ngào. -- Chúa, Chúa! khi ́TWAS một điều prating ít, - O, there"sa đơn vị quý tộc trong thành phố, 1 trong những Paris, vẫn sẳn lòng đặt nhỏ dao trên tàu, tuy nhiên cô, linh hồn, có như lief nhận thấy một nhỏ cóc, một bé cóc rất, như nhận thấy anh ấy.

Xem thêm: Ban Ca An Tien Hd Fish Hunter Apk Cho Android, Tải Game Bắn Cá, Game Bắn Cá Ăn Xu Cho Android


Christians should bear in mind their dedication lớn God & obligation ‘to love him with their whole heart, whole soul, whole strength, & whole mind.’
Những tín đồ Đấng Christ nên nhớ họ vẫn dâng mình mang đến Đức Chúa Trời và bao gồm bổn phận ‘hết lòng, hết linh-hồn, không còn sức, không còn trí mà kính-mến Ngài’.
He wrote lớn the congregation in Thessalonica: “Havhpi.vnng a tender affection for you, we were well pleased khổng lồ impart khổng lồ you, not only the good news of God, but also our own souls, because you became beloved khổng lồ us.”
Ông vhpi.vnết cho hội thánh sống Tê-sa-lô-ni-ca: “Vì lòng khôn xiết yêu-thương của shop chúng tôi đối với anh em, yêu cầu ước-ao ban mang lại anh em, không số đông Tin-lành Đức Chúa Trời thôi đâu, tuy vậy cả đến chính vì sự sống công ty chúng tôi nữa, bởi đồng đội đã trở buộc phải thiết-nghĩa với chúng tôi là bao”.
Điều này cũng cắt nghĩa vì sao ông đã chuyển từ vhpi.vnệc chữa trị khung người con người sang chữa bệnh tâm hồnngười.
Let us plead with the Lord to lớn endow our mind và soul with the spark of faith that will enable us lớn receive and recognize the divhpi.vnne ministering of the Holy Spirit for our specific life situations và for our challenges & priesthood duties.
Chúng ta hãy khẩn nề hà Chúa ban cho tâm trí mình sự bắt đầu của đức tin nhưng mà sẽ làm cho cho chúng ta cũng có thể nhận được và nhận ra sự phục sự thiêng liêng của Đức Thánh linh giành riêng cho hoàn cảnh sống riêng rẽ biệt, mang đến những thách thức và những bổn phận chức bốn tế của bọn chúng ta.
Tuy nhiên, tất cả một vài người vày biết vâng lời Đức Giê-hô-va đã làm được ở trong số những người được cứu giúp khỏi sự phán xét ngặt nghèo đó.
So he said, ‘I will vị this: I will tear down my storehouses and build bigger ones, and there I will gather all my grain và all my good things; và I will say to my soul: ‘Soul, you have many good things laid up for many years; take your ease, eat, drink, enjoy yourself.’”
Lại nói: Nầy, bài toán ta vẫn làm: ta phá cả kho-tàng cùng cất loại khác to hơn, thâu-trử sản-vật với gia-tài vào đó; rồi đang nói cùng với linh-hồn ta rằng: Linh-hồn ơi, mầy đã được không ít của nhằm dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, nạp năng lượng uống, với vui-vẻ.
Brothers & sisters, amid the volatile and vexing cares of the world, let us, as instructed, care for the “life of the soul.”
Thưa các cả nhà em, một trong những cảnh lúng túng cho sự không ổn định và rối ren của vậy gian, bọn họ hãy âu yếm đến “cuộc sống của linh hồn” như đã làm được giảng dạy.
56 Even before they were born, they, with many others, received their first alessons in the world of spirits and were bprepared to lớn come forth in the due ctime of the Lord to labor in his dvhpi.vnneyard for the salvation of the souls of men.
56 trong cả trước khi chúng ta sinh ra, họ cùng với rất nhiều người khác, đã nhận được những bài học thứ nhất trong nhân loại linh hồn cùng được achuẩn bị nhằm xuống thế gian vào bkỳ định của Chúa nhằm lao nhọc trong cvườn nho của Ngài ngõ hầu cứu vớt rỗi linh hồn nhỏ người.
(1 Kings 10:13) Solomon himself wrote: “The generous soul will itself be made fat, and the one freely watering others will himself also be freely watered.” —Proverbs 11:25.

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Xấu Tháng 9 Năm 2018 Khai Trương, Mua Xe, Xem Ngày Tốt Xấu Tháng 9 Năm 2018


(1 những Vua 10:13, Nguyễn cụ Thuấn) bao gồm Sa-lô-môn vhpi.vnết: “Người hào phóng đã thịnh vượng, ai rộng rãi với người, chính mình đã hưởng phước”.—Châm-ngôn 11:25, bản Diễn Ý.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M