Shoulder blade là gì

  -  
a large, flat bone on each side of your bachồng below your shoulder that helps lớn increase the range of movement of your arm


Bạn đang xem: Shoulder blade là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú vhpi.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép


Xem thêm: Game Chiến Thuật Dàn Trận Diệt Địch, Game Dàn Trận Diệt Địch

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vhpi.vn English vhpi.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Capstone Project Là Gì - Capstone Project 2012: Những Dự Án Thực Đầu Tiên

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語