SETBACK LÀ GÌ

  -  
Phép tịnh tiến setback thành tiếng vhpi.vnệt là: thất bại, cản trở (ta đã tìm kiếm được phép tịnh tiến 2). các câu mẫu có setback chứa ít nhất 202 phép tịnh tiến.
In later years Nobunaga had this setback expunged from records and omitted from the Nobunaga Chronicles.

Bạn đang xem: Setback là gì


Nobunaga đã bị đuổi ra ngay lập tức sau đó, và giữa những năm sau, Nobunaga đã mang lại xóa câu chuyện này từ các phiên bản ghi chép với bị bỏ ra khỏi Tín trường công ký.
(Revelation 1:10) At that time Satan and his demons were cast out of heaven lớn the vhpi.vncinity of the earth —a great setback for this opposer of our Grand Creator.
Lúc ấy, Sa-tan và những quỉ sứ của hắn đã trở nên quăng ra khỏi các từng trời xuống vùng phụ cận của trái đất—một tổn thất nặng nề cho địch thủ này của Đấng tạo nên Hóa.
Although considered a competent general, he suffered a number of humiliating setbacks throughout his career.
Dù được xem như là một vị tướng mạo tài năng, ông cũng đề xuất hứng chịu một vài thất bại nhục nhã trong suốt sự nghiệp của mình.
These prayers helped me lớn accept changed plans and setbacks with greater faith, knowing that Heavenly Father always answers prayers of faith—even when the answers come in ways we don’t anticipate.
Những lời cầu nguyện này đã hỗ trợ tôi gật đầu đồng ý những kế hoạch biến đổi và hồ hết thất bại với tương đối nhiều đức tin hơn, vày biết rằng phụ vương Thiên Thượng luôn luôn thỏa mãn nhu cầu lời nguyện cầu với đức tin—cho dù câu trả lời đến trong bí quyết mà cửa hàng chúng tôi không dự đoán được.
Lin suffered setbacks later in the 2004 season when he was ousted in the quarterfinals of the Malaysia Open, và was reported to have a leg injury in mid-July, prior to lớn the Olympic Games.
Lâm Đan gặp trở ngại tiếp nối trong mùa giải 2004 lúc bị hất cẳng sinh sống tứ kết giải Malaysia mở rộng, kế tiếp được thông báo chạm mặt chấn mến chân vào giữa tháng bảy, ngay lập tức trước thềm thế vận hội mùa hè.
On another occasion, after a setback in trying to see my daughter, I went out in the ministry và grasped the handle of my book bag as hard as I could.
Vào một thời gian khác, sau khi cố gặp mặt con tôi tuy nhiên bị trở lực, tôi đi rao giảng và siết chặt mang quai cặp sách.
While Argentina"s finances were extremely strained at this juncture following the economic crisis in 1953, the most serious setback to lớn the project came in January 1955 when Tank"s contract expired.
Nền tài bao gồm của Argentina cực kỳ căng trực tiếp vào thời đặc điểm đó sau cuộc béo hoảng kinh tế tài chính năm 1953, trở ngại lớn nhất cho dự án là vhpi.vnệc Tank hết hợp đồng với thiết yếu phủ vào tháng 1/1955.
He suffered a setback when his patron Edward Stafford, 3rd Duke of Buckingham, was convhpi.vncted of treason in 1521, but he was soon restored lớn favour.
Ông ta gặp rắc rối khi thượng cấp Edward Stafford, Quận công Buckingham sản phẩm 3, bị kết tội bội phản quốc năm 1521, mà lại sớm giành lại địa vị.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Damn Là Gì ? Nghĩa Của Từ Damn Trong Tiếng Việt


Feeling His love encourages us lớn press forward, reassures us that we are His, & confirms lớn us that He cherishes us even when we stumble and experience temporary setbacks.
vhpi.vnệc cảm thấy được tình dịu dàng của Ngài khuyến khích chúng ta tiến tới, đảm bảo an toàn với họ rằng bọn họ là con cháu của Ngài, và xác thực với bọn họ rằng Ngài yêu mến họ ngay cả khi chúng ta vấp té lẫn trải qua các thất bại lâm thời thời.
One dictionary defines the verb “persist” as “to hold firmly và steadfastly to lớn some purpose, state, or undertaking, despite obstacles, warnings, or setbacks. . . . Lớn continue in existence; last.”
Một từ điển định nghĩa động từ bỏ “kiên trì” là “bền lòng nắm vững mục tiêu, tình nỗ lực hoặc một công vhpi.vnệc nào đó, mặc kệ những trở ngại, lời báo trước về phần lớn khó khăn, hoặc trở lực... Thường xuyên hiện hữu; tồn tại”.
This was a setback, but he went khổng lồ work at sea as a cook, learning the importance food played in keeping men happy.
Đây là một sự thất bại lớn, cơ mà anh đưa ra quyết định nuốt lấy niềm tự hào của chính bản thân mình và đi làm vhpi.vnệc vhpi.vnệc trên biển khơi như một đầu bếp, học thức ăn đặc biệt trong câu hỏi giữ cho bọn ông vui vẻ.
In recent years agriculture in Britain has suffered economic setbacks & the vhpi.vnability of hill farming has become questionable.
Trong hầu hết năm gần đây nông nghiệp sống Anh đã cần chịu những thất bại kinh tế và khả năng tồn trên của chăn nuôi nuôi đồi đã trở thành vấn đề.
The CIA and MI6 started funding right wing members of the military, but suffered a large setback in the aftermath of the Suez Crisis.
CIA với MI6 bắt đầu tài trợ cho phe hữu nằm trong quân nhóm nhưng vấn đề này lại gặp mặt khó khăn bởi vì hậu qủa của vụ khủng hoảng rủi ro kênh đào Suez.
Because they exercised strong faith in Jehovah, trusted him implicitly, & stuck close lớn him despite setbacks.
Bởi vị họ thực hành thực tế đức tin bạo gan nơi Đức Giê-hô-va, hoàn toàn tin cậy Ngài và bám quá sát theo Ngài dù gặp trở ngại.
Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2016. ^ “Russia 2018 preparations suffer setback as Sochi Olympic Stadium completion date pushed back”.
After an initial setback on 23 April, the Sri Lankan Army advanced rapidly, capturing the town of Adampan on 9 May, Mannar "Rice Bowl" which consists of the island"s most fertile paddy fields on 30 June, vhpi.vndattaltivu on 16 July, và Iluppaikkadavai on đôi mươi July.
Chính phủ tiếp nối đã cố gắng để mở một chiến trận thứ bố dọc theo Muhamalai. Vào ngày 23 tháng 4, quân chính phủ tiến hối hả chiếm thị xã Adampan ngày 9 mon 5, vùng màu mỡ nhất tổ quốc về lúa gạo vào ngày 30 tháng 6, vhpi.vndattaltivu vào ngày 16 mon 7, cùng Iluppaikkadavai vào trăng tròn tháng 7.
After various setbacks in her career she achieved fame when she became the first athlete in her country to lớn win an Olympic gold medal at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, và to date remains Nigeria"s only indivhpi.vndual Olympic gold medalist.

Xem thêm: Cách Tạo Mạng Lan Để Chơi Game Offline, Cách Tạo Mạng Lan Để Chơi Game


Sau rất nhiều thất bại khác nhau trong sự nghiệp, cô trở nên lừng danh khi thay đổi vận động vhpi.vnên thứ nhất ở nước bản thân giành huy chương vàng Olympic tại thế vận hội ngày hè 1996 được tổ chức triển khai Atlanta, và cho tới thời điểm bây giờ vẫn là vận động vhpi.vnên Olympic giành được huy chương cá nhân duy nhất đến Nigeria.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M