SET NOCOUNT ON LÀ GÌ

  -  
*
Tue Jul 20, 2021 3:19 pm


Bạn đang xem: Set nocount on là gì

Bạn vẫn nghe những về Stored Procedure vào SQL tuy nhiên lại chưa viết giải pháp tạo Stored Procedure SQL. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tạo một Stored Procedure vào SQL cụ thể ngay nhé!
*
Cách sản xuất Stored Procedure trong SQL1. Stored Procedure là gì?Một stored procedure SQL (viết tắt là SP) là một bộ sưu tập các câu lệnh SQL và các logic lệnh SQL được biên dịch và lưu trữ trong các đại lý dữ liệu. Stored procedures trong SQL cho phép họ tạo các truy vấn SQL để được lưu trữ và xúc tiến trên thứ chủ. Stored procedures có thể cũng được tàng trữ và áp dụng lại.Mục đích thiết yếu của Stored Procedure là ẩn những truy vấn SQL trực tiếp từ code và nâng cao hiệu suất của cơ sở dữ liệu khi triển khai các lệnh SELECT, UPDATE, DELETE. Chúng ta cũng có thể tạo và khởi chạy Stored Procedure thực hiện Object Explorer vào SQL server hoặc áp dụng SQL hệ thống Management Studio. 2. Trên sao họ sử dụng phối NOCOUNT ON trong một Stored Procedure? phối NOCOUNT ON là 1 trong những dòng mã được áp dụng trong SQL để không trả về quý giá cho một số lượng hàng nào đó trong khi thực hiện truy vấn. Nó tức là không được xem toán. Và khi bạn SET NOCOUNT OFF thì những câu truy vấn vấn sẽ ảnh hưởng đến giá trị của toàn bộ các hàng.

Xem thêm: Đơn Phúc Khảo Bài Thi Là Gì ? Khi Nào Nên Phúc Khảo? Chấm Phúc Khảo Lại Có Giúp Điểm Thi Cao HơnXem thêm: Cụm Từ " Accrued Interest Là Gì ? Phương Pháp Kế Toán Phát Sinh

3. Có bao nhiêu thứ hạng Stored Procedure?Có 2 kiểu gồm sẵn của Stored Procedure trong SQL Server kia là:Người sử dụng định nghĩa Stored ProcedureStored Procedure hệ thống3.1. Người dùng định nghĩa Stored ProcedureNgười sử dụng định nghĩa Stored Procedure được tạo vị những nhà cải cách và phát triển cơ sở dữ liệu hoặc những người quản trị cửa hàng dữ liệu. Các SP này chứa nhiều hơn 1 câu lệnh SQL nhằm chọn, cập nhật hoặc xóa các bản ghi từ các bản ghi các đại lý dữ liệu. Người tiêu dùng định nghĩa SP là hỗn hợp của những lệnh DDL ( Data Definition Language – ngôn từ định nghĩa dữ liệu) cùng DML ( Ngôn ngữ làm việc dữ liệu). Những SP người tiêu dùng định nghĩa được phân nhiều loại thêm thành 2 kiểu: T-SQL stored procedures: T-SQL (Transact SQL – SQL giao dịch) là các SP nhân cùng trả về các tham số. Các quy trình SP truy vấn vấn như thêm, cập nhật, xóa hoặc không tồn tại tham số. Đây là giữa những cách phổ biến nhất nhằm viết SP vào SQL Server. CLR stored procedures: CLR (Common Language Runtime) SPs được viết trong một CLR dựa trên ngôn từ lập trình như C# hoặc VB. NET với được thực thi bởi .NET Framework.