POSSESSIVE LÀ GÌ

  -  

Bài viết này nằm trong chuổi bài viết về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trường đoản cú cơ bản cho nâng cao. Để tức thì mạch các ngôn từ khách hàng có thể xem lại câu chữ bài trước phương pháp áp dụng little, a little, few, a few. Trong nội dung bài viết này Cửa Hàng chúng tôi đang thuộc khách hàng mày mò về Possessive case (sở hữu cách) thông qua đó gọi rỏ dùng làm sử dụng một biện pháp chuẩn xác trong tiếng Anh

Possessive case (thiết lập cách) là gì?

Sở hữu phương pháp (possessive sầu case) là một vẻ ngoài chỉ quyền cài đặt của một người đối với một người hay như là 1 thiết bị không giống.

Bạn đang xem: Possessive là gì


*
*
*
*
*
*
*
*

The police‘s car


Ví dụ: The oto of the police (Chiếc xe của cảnh sát) => The police‘s car

11. Phải dùng “of” để nói đến thiết lập phương pháp của ĐỒ VẬT. Thêm “the” cho nhị danh trường đoản cú vào câu, ví như câu kia không tồn tại tính từ bỏ download và không tồn tại “this, that, these, those”

Ví dụ:

Colors of these cars (Màu nhan sắc của các mẫu xe pháo này)The structure of this house (Cấu trúc của tòa nhà này)

Bài tập download cách

Bài 1 

In some of these sentences it would be more natural to use –’s or –’. Change the underlined parts where necessary.

1Who is the owner of this restaurant?OK
2Where are the children of Chirs?Chirs’s children
3Is this the umbrella of your friend?……..
4Write your name at the top of the pages.……..
5I’ve sầu never met the daughter of Charles.……..
6Have you met the son of Mary & Dan?……..
7We don’t know the cause of the problem.……..
8Do we still have the newspaper of yesterday?……..
9What’s the name of this street?……..
10What is the cost of a new computer?……..
11The friends of your children are here.……..
12The garden of our neighbours is very nice.……..
13I work on the ground floor of the building.……..
14The hair of Bill is very long.……..
15I couldn’t go to the buổi tiệc nhỏ of Catherine.……..
16What’s the name of the woman who lies next door?……..
17Have sầu you seen the oto of the parents of Mike?……..

Xem thêm: Cách Bói Tình Yêu Chính Xác 100 %, Bói Bài Tình Yêu Tình Duyên Của Hai Người

18What’s the meaning of this expression?……..
19Do you agree with the economic policy of the government?……..
Đáp án bài 1


3. your friend’s umbrella

4. OK

5. Charles’s daughter

6. Mary và Dan’s son

7. OK

8. yesterday’s newspaper

9. OK

10. OK

11. Your children’s friends

12. Our neighbours’ garden

13. OK

14. Bill’s hair

15. Catherine’s party

16. OK

17. Mike’s parents’ car

18. OK

19. OK (the government’s economic policy is also correct)

Bài 2 

What is another ways of saying these things? Use –’s

1a hat for a womana woman’s hat
2a name for a boy………….
3clothes for children………….
4a school for girls………….
5a nest for a bird………….
6a magazine for women………….
Đáp án


2. a boy’s game

3. children’s clothes

4. a girls’ school

5. a bird’s nest

6. a women’s magazine


Bài 3

Read each sentence & write a new sentence beginning with the underlined words.

1. The meeting tomorrow has been cancelled.

Tomorrow’s meeting has been cancelled.

2. The strom last week caused a lot of damage.

Last ……………………………….

3. The only cinema in the town has closed down.

The ………………………………..

4. The weather in Britain is very changeable.

……………………………………

5. Tourism is the main industry in the region.

……………………………………

HĐáp án


2. Last week’s storm caused a lot of damage.

3. The town’s only cinema has closed down.

4. Britain’s weather is very changeable.

5. The region’s main industry in tourism.


Bài 4

Use the information given khổng lồ complete the sentences

1. If I leave sầu my house at 9 o’clock and drive sầu to lớn the airport I arrive sầu at about 11.

So it’s about two hours’ drive from my house to lớn the airport. (drive)

2. If I leave sầu my house at 8:40 & walk khổng lồ the centre, I get there at 9 o’cloông chồng.

So It’s …. from my house khổng lồ the centre. (walk)

3. I’m going on holiday on the 12th. I have khổng lồ be baông chồng at work on the 26th.

Xem thêm: Trọng Sinh Là Gì ? Phân Biệt Trọng Sinh Và Xuyên Không Trùng Sinh Là Gì

So I’ve got ………. . (holiday)

4. I went to sleep at 3 o’clock this morning và woke up an hour later.

After that I couldn’t sleep. So last night I only had ….. . (sleep)

Đáp án


2. twenty minutes’ walk

3. two weeks’ holiday/ fourteen days’ holiday/ a fortnight’s holiday

4. an/one hour’s sleepCông ty CPhường. dịch thuật Miền Trung – MIDTrans
vhpi.vn