Plausible Là Gì

  -  
plausible /"plɔ:zəbl/* tính từ- có vẻ như hợp lý, có vẻ đúng (tiếng nói, lý lẽ)=a plausible argument+ một nguyên tắc có vẻ như hòa hợp lý- nói có vẻ như tức thì thẳng; nói có vẻ an toàn và đáng tin cậy (người)
Dưới đó là phần đông mẫu câu tất cả cất từ "plausible", vào bộ tự điển Từ điển Anh - vhpi.vnệt. Chúng ta rất có thể xem thêm phần lớn mẫu mã câu này để đặt câu trong trường hợp yêu cầu đặt câu với trường đoản cú plausible, hoặc tham khảo ngữ chình họa thực hiện trường đoản cú plausible vào bộ tự điển Từ điển Anh - vhpi.vnệt

1. Circumstantial, yes, but plausible.

Bạn đang xem: Plausible là gì

Chỉ là suy diễn nhưng mà cũng khá phù hợp.

2. Too smooth & plausible by half!

Miệng lưỡi vượt dẻo với khéo léo!

3. A satellite killer with plausible deniability, hmm?

Một trinh sát vệ tinh với kỹ năng căn năn quăng quật phải chăng.

4. It"s just as plausible as some of your theories.

Cũng đáng suy xét tựa như các đưa ttiết của anh ý vậy.

5. Someone asks me who you are, I have sầu plausible deniability.

6. The only plausible explanation, Tyler says, is “a single, huge, quantum step.”

Ông bảo rằng biện pháp lý giải hợp lí độc nhất là “một bước nâng tầm lớn”.

7. And every single part of this mechanism is actually plausible in biology.

Và mỗi phần của bề ngoài này số đông phải chăng trong sinch học.

8. Again, I think it"s a strong ambition but it is a plausible one.

Một đợt tiếp nhữa, tôi suy nghĩ kia là một hoài bão đẩy đà nhưng mà là chính đáng.

9. Look, the government needs plausible deniability, so these places, they are completely autonomous.

Nghe này, cơ quan chỉ đạo của chính phủ đề xuất xóa bỏ đảm bảo, đề xuất hầu hết địa điểm như thế, thường là tự do.

Xem thêm: Larva Heroes: Lavengers - Larva Heroes: Battle League

10. Often, the price quoted by Mr. Market seems plausible, but sometimes it is ridiculous.

Thường thường xuyên, giá chỉ vì chưng Ngài thị phần chỉ dẫn siêu hợp lý và phải chăng, tuy nhiên nhiều khi chúng lại rất nực cười cợt.

11. The cthua kém proximity of the site khổng lồ the Canjuers military base makes such a theory generally plausible.

Sự gần cận của địa điểm này cùng với căn cứ quân sự chiến lược Canjuers để cho một triết lý như vậy gồm phần hợp lý.

12. He gave sầu evasive, convoluted answers lớn direct questions và had plausible excuses for all his actions during the war.

Ông đưa ra câu trả lời lảng tách, khó khăn chào đón cho các thắc mắc trực tiếp với gồm có lời gượng nhẹ chính đại quang minh cho toàn bộ các vhpi.vnệc nhưng mà ông làm cho vào thời kỳ cuộc chiến tranh.

13. But despite a joint investigation by GEPAN & the gendarmerie which lasted for two years no plausible explanation was found.

Nhưng mặc kệ cuộc điều tra tầm thường của GEPAN với đội hiến binc sẽ kéo dãn dài vào 2 năm, không tồn tại lời lý giải phải chăng như thế nào được search thấy.

14. It is plausible lớn distinguish between our conception of terms/concepts in the world (class axioms in the TBox) and particular manifestations of those terms/concepts (instance assertions in the ABox).

Đối với chúng ta, bài toán khác nhau giữa quan niệm của ta về các thuật ngữ/khái niệm vào trái đất (các tiên đề phân các loại trong TBox) với các diễn tả rõ ràng của những thuật ngữ/quan niệm đó (các xác minh thực thể vào ABox.)

15. With similar lyrics và scansion ("And the Boddamers hung the Monkey, O") it is plausible that Ned Corvan heard và adapted the tuy vậy while travelling the Scottish Lowlands with Blind Willie Purvhpi.vns.

Với ca từ bỏ với dìm thơ tương đương y hệt ("And the Boddamers hung the Monkey, O"), siêu hoàn toàn có thể Ned Corvan vẫn nghe thấy và chuyển thể bài xích hát trong những lúc đi du lịch làm vhpi.vnệc vùng đất rẻ Scotl& với Blind Willie Purvhpi.vns.

16. The logical formulation of pure mathematics suggested by Bertrvà Russell in terms of a quantifier structure of propositions seemed more and more plausible, as large parts of mathematics became axiomatised & thus subject lớn the simple criteria of rigorous proof.

Xem thêm: Phim Barbie Trường Học Công Chúa, Phim Barbie: Trường Học Công Chúa Thuyết Minh

Các bí quyết hợp lý và phải chăng của toán học đơn thuần được nhắc nhở bởi vì Bertr& Russell bên dưới dạng một kết cấu định lượng của các mệnh đề xem chừng hợp lí rộng, cũng như nhiều phần của toán học biến axiom hóa cùng vì vậy cần tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn chỉnh đơn giản dễ dàng của minh chứng nghiêm ngặt.