Param là gì

  -  

Rack

Để đọc cách Rails diễn giải params, bạn sẽ yêu cầu đọc phần đa điều cơ bạn dạng của Rachồng cùng biện pháp Rails liên can với nó. Theo document của rack:


Rachồng provides a minimal interface between web servers that tư vấn Ruby and Ruby frameworks.To use Raông chồng, provide an “app”: an object that responds to lớn the điện thoại tư vấn method, taking the environment hash as a parameter, and returning an Array with three elements:

The HTTP response codeA Hash of headersThe response toàn thân, which must respond lớn each

Về cơ phiên bản thì Raông xã đã nằm trong lòng web VPS và vận dụng Rails của chúng ta.

Bạn đang xem: Param là gì

Đang xem: Param là gì

Nó nhận request từ bỏ website server, đưa nó thành phát triển thành env (Ruby hash) nhưng Rails có thể hiểuRails đem trở nên env kia, tiến hành rất nhiều gì nó bắt buộc với nó với trả về một mảng đơn giản và dễ dàng quay trở lại Rack với HTTPhường response code, headers với response body toàn thân.Raông chồng đem mảng đó, gửi nó quay trở về thành ý kiến HTTP thích hợp cùng chuyển nó đến trình duyệt nhằm hiển thị.!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Param Là Gì ? Tham mê Số Và Đối Số Khác Nhau Như Thế Nào 24

ActionController::Metal::action

Điều cơ mà stachồng trace này nói là sau khoản thời gian Rails được khởi tạo nên cùng với biến chuyển env, biến chuyển này được truyền qua Rails.

Xem thêm: Game Công Chúa Phép Thuật Winx Chien Dau, Game Winx Club Công Chúa Phép Thuật Chiến Đấu

Tại một số điểm, nó nhắm đến class method ActionControll::Metal::action. Bên vào cách làm này, ActionContoder::Metal khởi chế tác một instance bắt đầu của chính nó và call #dispatch, nó đặt _request là một instance mới của lớp ActionDispatch:: Request.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Enamel Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Enamel, Từ Enamel Là Gì

ActionDispatch::Request là bối cảnh Rails áp dụng nhằm liên hệ với HTTPhường request (env) bao gồm xuất phát tự Raông xã. giữa những cách tiến hành cơ mà API này cung cấp là #parameters.