On the ground là gì

  -  
*

Giải ham mê nghĩa của nhiều từ "On the ground"

Nghĩa là: vào dân chúng, vào nội cỗ dân chúng

Ví dụ:


- Their political ideas have a lot of tư vấn on the ground.

Bạn đang xem: On the ground là gì

Ý tưởng thiết yếu trị của tín đồ thừa kế có khá nhiều sự ủng hộ

- Many critics have objected lớn the proposal on the grounds that it would be too costly.

Nhiều đơn vị phê bình đã phản đối đề xuất này với vì sao nó quá tốn kém.

- Some commentary is given by experts in the TV studios in London. But they also want reports from their journalist "on the ground". This means that the journalist is actually in Syria where the war is happening.

Một số bình luận được chuyển ra vày các chuyên gia trong studio truyền hình làm việc London. Nhưng lại họ cũng muốn báo cáo từ nhà báo của họ "trong dân chúng". Điều này có nghĩa là nhà báo thực sự vẫn ở Syria, nơi cuộc chiến tranh đang xảy ra.

- Politicians say that there is no fighting, but people on the ground experience violence every day.

Các bao gồm trị gia nói rằng không có đánh nhau, nhưng những người dân dân thực sự phải trải qua đấm đá bạo lực mỗi ngày.

Cách sử dụng giới từ bỏ On, at cùng in vào câu

Sử dụng in, on, at nhằm chỉ thời gian

1. Thực hiện “in” chỉ thời gian

→ Được dùng làm chỉ khoảng thời gian dài: tháng, năm, mùa, thập niên, gắng kỷ.

E.g. She was born in 1999

(Cô ấy được sinh ra vào thời điểm năm 1989)

→ Được cần sử dụng trong một kỳ nghỉ cụ thể, một khóa học và các buổi trong ngày.

E.g. We start khổng lồ work at 8 in the mornings.

(Họ ban đầu làm việc lúc 8 giờ các buổi sáng)

→ Được dùng để chỉ khoảng thời gian phải mất để hoàn thánh việc nào đó hoặc khoảng thời gian trong tương lai.

E.g. She did the crossword in 5 minutes.

(Cô ấy sẽ giải trò nghịch ô chữ vào 5 phút.)

E.g. The supermarket will open in three weeks.

(Siêu thị đang mở trong 3 tuần tới)

Lưu ý: in two weeks = two weeks from now

2. Sử dụng on chỉ thời gian

→ Được dùng để chỉ ngày trong tuần, vào tháng, những năm hoặc ngày trong kỳ nghỉ

E.g. Do you usually go out on Sunday evernings?

(Bạn bao gồm thường ra phía bên ngoài tối sản phẩm Bảy không?).

E.g. Her birthday is on 7th Match (Sinh nhật cô ấy là 7/3)

3. áp dụng at chỉ thời gian

→ Được dùng để làm chi thời điểm.

at 5pmat midnightat noonat nightat luchtimeat sunsetat dawnat sunriseat the age of

E.g. Phone me at luchtime (Gọi cho tôi vào giờ ăn trưa)

E.g. I got married at the age of 26 (Tôi vẫn kết hôn ở tuổi 26)

→ Được dùng để làm nói về phần lớn kỳ nghỉ

At the weekend: vào thời gian cuối tuầnAt weekends: vào thời gian cuối tuầnAt Christmas: Vào Giáng SinhAt New Year: Vào lúc tếtAt Easter: Vào lễ Phục sinhAt Thankgiving: trên lễ Tạ ơn

E.g. We often give each other presents at Christmas

(Chúng tôi thường khuyến mãi qua nhau vào ngày lễ Giáng sinh)

→ Dùng trong số cụm từ chỉ ở mức thời gian.

At the momentAt presentAt the same timeAt that timeAt first

E.g. She am tired at present (Cô ấy sẽ mệt)

Sử dụng in, on, at nhằm chỉ khu vực chốn

1. Sử dụng in chỉ vị trí chốn

→ Để chỉ vị trí phía bên trong một diện tích, hoặc trong không khí 3 chiều. Khi có vật gì đó được bao quanh.

E.g. Look at the children who are swimming in the pool.

(Hãy trông chừng đông đảo đứa trẻ em đang tập bơi trong hồ.)

→ Một số các từ chỉ nơi chốn nhất định.

in the worldin a linein a querein a row,in a bookin a newspaperin a magazinein a photoin a picturein a pocketin a boxin a bottle

E.g. Everest is the highest mountain in the world.

(Everest là ngọn núi tối đa trên chũm giới).

→ Dùng trước tên làng, thị trấn, thành phố, quốc gia,…

E.g. I am living in Lung Cu District. (Tôi đang sống ở thị xã Lũng Cú)

→ Được sử dụng với phương tiện đi lại.

Xem thêm: Game 3 Cô Gái Siêu Nhân 2, 50 Những Cô Gái Siêu Nhân Ý Tưởng

E.g. We arrived there in a car. (Chúng tôi đang đi đến đó bên trên một cái xe hơi)

→ Được dùng để làm nói về vị trí một tín đồ mà không đương nhiên mạo từ.

E.g. His mother is in hospital now.

(Mẹ của anh ấy ấy hiện giờ đang sống trong bệnh viện).

→ Được sử dụng chỉ phương phía hoặc một số trong những cụm từ bỏ chỉ khu vực chốn.


in the southin the eastin the westin the middle ofin the backfront of

E.g. Can Tho city is in the south of Viet Nam.

(Thành phố buộc phải Thơ thì nằm tại phía phái nam của Việt Nam.)

2. áp dụng on chỉ khu vực chốn

→ dùng để chỉ vị trí trên bề mặt.

On the tableon the carpeton the wallon the ceilingon the blackboardon the screenon the pavementon the dooron the shirton the mapon the page

E.g. The is some dirty on my T-shirt. (Có một vài vết không sạch trên chiêc áo phông của tôi.)

→ Để chỉ nơi chốn hoặc số tầng nhà.

on the platformon the railwayon the farmon the islandon the riveron the beachon the coaston the groundon the 1st floor

E.g. They are working on the 20th floor. (Họ đang làm việc trên tầng 20.)

Được dùng để chỉ tên đường. Biện pháp dùng này chỉ cần sử dụng theo văn phong người Mỹ. Theo văn phong tín đồ anh hoàn toàn có thể dùng tự in nhằm chỉ tên đường.

E.g. I have lived on this road for 15 years. (Tôi vẫn sống trên tuyến phố này được 15 năm.)

on the buson the trainon the planeon the bicycleon the horseon the motorbike

E.g. There were too many people on the bus. (Có rất nhiều người bên trên xe buýt.)

→ Được dùng trong một vài cụm trường đoản cú chỉ vị trí.

on the lefton the righton the bottomon the topon the fronton the back.. Of

E.g. Write your name on the đen of answer sheet.

(Viết tên bạn vào mặt sau của tờ giấy trả lời.)

3. Sử dụng at chỉ địa điểm chốn

→ Dùng để chỉ địa điểm tại một điểm.

At homeat the topat the bottomat the stationat the airportat the doorat the crossroadat the officeat the seasideat the beginingat the end of

E.g. The train stops for an hour at FrankFurt.

(Tàu sẽ tạm dừng tại FrankFurt trong khoảng một tiếng).

→ Dùng để có một nơi khủng hơn, nếu bọn họ chỉ xét địa điểm này như một địa điểm.

E.g. Let’s meet at the club.

(Hãy gặp gỡ mặt nhau sống câu lạc bộ) → điểm chạm chán mặt

→ Dùng để chỉ nhà, công sở hoặc một showroom bất kì của ai đó

E.g. They were at Mike’s house last night.

(Họ đã trong nhà Mike buổi tối hôm qua).

→ Dùng trước thương hiệu một tòa nhà khi chúng ta không nghĩ mang lại tòa nhà này mà chỉ kể đến các hoạt động, sự kiện diễ ra vào tòa nhà.

E.g. There is a good film at the CGV cinema.

(Có một bộ phim truyền hình hay tại rạp chiếu phim giải trí CGV)

→ Chỉ địa điểm làm việc, học tập tập.

At workat schoolat collegeat university

E.g. My farther is at work now.

Xem thêm: Noon Là Gì ? Nghĩa Của Từ Noon Trong Tiếng Việt

(Bây giờ bố tôi sẽ ở cơ quan.)

→ Chỉ sự hiện hữu của một người tại một sự kiện nào đó.

Cụm từ thường xuyên gặp: at the party, at the meeting, at the concert, at the math, at the lecture,…