MESSRS LÀ GÌ

  -  
plural of Mr (= title used before a man"s name) used before the names of two or more men, usually in the title of a company:


Bạn đang xem: Messrs là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự vhpi.vn.Học các tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Top 7 Game Nhà Hàng Cực Hay, Top 7 Game Nấu Ăn Nhà Hàng Cực Hay

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vhpi.vn English vhpi.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Verge ( Xvg Coin Là Gì ? Khái Niệm Về Đồng Tiền Ảo Verge Coin (Xvg)

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語