Lee sin

  -  
*
Từ 10 giờ ngày 10/7 mang đến 13/7, các trang phục dưới đây sẽ được tặng kèm như sau:

*
*
iBlitzcrank 230 -> 115 RPEzreal Thanh hao Lịch 150 -> 75 RP
*
*
Fiora Tiệc Bể Bơi 230 -> 115 RPJayce Kẻ Phản Diện 180 -> 90 RP
*
*
SIÊU PHẨM: Leona 230 -> 115 RPSyndra Thủy Tộc Atlantis 150 -> 75 RP
*
*
Varus Đặc Vụ Bắc Cực 150 -> 75 RP

Viktor Kẻ Sáng Tạo 230 -> 115 RP

*

*

Lee Sin Tuyệt Vô Thần 396 -> 277 RPTwitch Móc Túi 1trăng tròn -> 60 RP

tin tức hỗ trợ

*

*
*