IN FACT LÀ GÌ

  -  

Written by Ptran . Published on 25 Tháng 6 2012. Posted in General English. Lượt xem: 32981

Gửi E-Mail bài này

Sự khác biệt về cách cần sử dụng giữa actually, in fact well


*

1/ actually, in fact

a/ Cả actually với infact rất nhiều dùng để làm té nghĩa hoặc từ chối lại ý đã có được kể trước đó:

Example:

I hear that you"re a doctor. ~ Well, actually, I"m a dentist.

Bạn đang xem: In fact là gì

quý khách hàng đã xem: In fact là gì Well, it may sound very straightforward lớn you, but in fact it"s all very complicated.

Would you agree with me that teachers should refrain from socialising with their students? ~ Well, actually I think it"s a good idea for them to lớn socialise - up to lớn a certain point!

b/ Hình như actuallyin fact có thể được dùng để cung cấp thêm lên tiếng cụ thể hoặc làm rõ nghĩa hơn cho điều vừa nói

Example:

I"m going to lớn take on a bit more responsibility now that Kevin"s left ~ John, that"s wonderful news. ~ Yes, well, actually / in fact I"ve sầu been promoted lớn senior sales manager.

I got so bored listening to what he was saying that I actually fell asleep / in fact I fell asleep half way through his presentation.

 

c/ Lưu ý:

Có thể dùng in actual fact hoặc as a matter of fact để gia công rõ nghĩa hoặc reviews biết tin mới

Example:

I got so bored with what he was saying that in actual fact / as a matter of fact I dozed off before he"d finished speaking.

Actually is sometimes used to introduce unwelcome news:

Richard wants to invite us to lớn spover the weekend at his cottage in the Lake District. Isn"t that exciting? ~ Well, actually, I"ve sầu already said we can"t go.

 

Khi được đặt tại cuối mệnh đề, actually dùng làm chứng thực thông báo nhưng người ta ko ao ước đợi hoặc không cho là tới.

Xem thêm: " Tic Tac Toe Là Gì ?

Example:

 

2/ well

a/ Well được dùng thịnh hành trong những cuộc trao đổi hơn đối với in fact với actually. Chủ yếu ớt nhằm dẫn dắt cho điều chúng ta sẽ nói, thỉnh phảng phất cũng rất có thể dùng để làm cho tất cả những người nói thêm thời hạn xem xét.

Example:

So how much vì chưng you want for your 1999 Renault? ~ Well, I was thinking of £2,500. So how vì you propose khổng lồ furnish the house? ~ Well, I thought we might invest in some second-h& furniture.

b/ Dùng well lúc ao ước nói đến 1 dự định không được hoàn thành

Example:

You know I said I thought I might go skiing with Jamie this year? Well, I"m not going khổng lồ now. How was the tennis lesson? ~ Well, in actual fact, we forgot to lớn go.

Xem thêm: Tổng Quan Về Thiền Định ( Meditation Là Gì, Nghĩa Của Từ Meditation

c/ Dường như, người ta còn sử dụng well trong giải pháp nói giảm

Example:

Well can also serve lớn introduce important information:

You know I"ve sầu been seeing a lot of Eddie lately? ~ Hmm. ~ Well, we"re going khổng lồ get engaged.

 

d/ Oh well!

Dùng oh well trong trường hợp bạn đề nghị chấp nhận dù ko thích hợp lắm

If you say oh well, you are saying that you accept the situation as it is, even though you are not very happy about it:

Example:

I"m afraid you"ll have sầu khổng lồ pull out of the trip lớn Greece. ~ Oh well, it doesn"t matter.

I"m afraid I forget to lớn save that document and now I"ve lost it. ~ Oh well, it can"t be helped. I"ll just have sầu to lớn re-type it.

 

 

Đăng ký thi xếp lớp MIỄN PHÍ vào lúc 8h30 sáng sủa thứ 2, 4, 7 mặt hàng tuần nhằm học tập và đạt điểm trên cao suôn sẻ mong muốn cùng với lịch trình luyện thi IELTS tại Du Học SET