GROUNDBREAKING LÀ GÌ

  -  
MCPhường also introduced many other ground-breaking innovations, such as being the first commercial implementation of vhpi.vnrtual memory.

Bạn đang xem: Groundbreaking là gì


MCPhường cũng revhpi.vnews nhiều đổi mới tự dưng phá không giống, nhỏng là 1 trong những trong những triển khai thương thơm mại đầu tiên của bộ nhớ lưu trữ ảo.
For instance, Antioch was the departure point for each of the apostle Paul’s ground-breaking missionary journeys.
Chẳng hạn, chủ yếu thành An-ti-ốt là điểm khởi thủy của những cuộc thám hiểm tiên phong có tác dụng giáo sĩ của Phao-lô.
All of the completed Discovery missions are accomplishing ground-breaking science and adding significantly lớn the body of knowledge about the Solar System.
Tất cả các sứ mệnh Discovery vẫn chấm dứt thì phần nhiều giúp tiến hành công nghệ mang tính chất bỗng phá cùng bổ sung cập nhật một biện pháp đáng chú ý vào rất nhiều tri thức của quả đât về Hệ Mặt Trời.
Jackson unleashes his pop masterpiece , Thriller , which re-writes the rule book on how pop is marketed , not least because of its ground-breaking đoạn phim clips .
Jackson trình làng siêu phẩm nhạc pop của anh ấy ấy , Thriller , vhpi.vnết lại cuốn nắn sách mọi lý lẽ nhạc pop được giới thiệu Thị Phần thế nào , không thua kém phần đặc biệt quan trọng bởi nó là vhpi.vn-đê-ô clip khởi đầu .
A low-budget war film that "s failed lớn find large audiences beat off a ground-breaking fantasy epic that "s the biggest money earner in cinema history .
Bộ phlặng chiến tranh túi tiền thấp ko đam mê được lượng người theo dõi mập vẫn vượt qua tập phim hero ca mang tưởng không giống nhau kiếm những chi phí nhất vào lịch sử hào hùng năng lượng điện hình họa .
Pavan Shamdasani of Asia Times wrote: "The original is about as Asian as things get: Japanese cult manga, ground-breaking anime, Hong Kong-inspired locations, Eastern philosophy-based story.
Pavan Shamdasani tự tờ Asia Times vhpi.vnết: "Câu cthị xã nguyên ổn tác có đậm tính châu Á: manga Nhật Bản, anime bất chợt phá, các vị trí đem cảm giác từ Hong Kong, tình tiết dựa vào những triết lý phương thơm Đông.
Cram expanded upon Charles Pedersen"s ground-breaking synthesis of crown ethers, two-dimensional organic compounds that are able lớn recognize và selectively combine with the ions of certain metal elements.
Cram sẽ mở rộng công trình xây dựng tự dưng phá của Charles J. Pedersen trong "tổng phù hợp các ête vòng, những hợp chất hữu cơ hai chiều có tác dụng nhận thấy với chắt lọc kết hợp với những ion của một vài nguim tố kim loại.

Xem thêm: 10 Thực Phẩm Nên Ăn Gì Trước Khi Uống Rượu ? Ăn Gì Trước Khi Uống Rượu


Ground breaking occurred on 12 November 2006 with the tower slated for completion in 2009, but the project was dogged by delays in payments from investors due to the global financial crisis.
Khởi công vào ngày 12 tháng 11 năm 2006 cùng dự loài kiến dứt vào năm 2009, mà lại dự án công trình đã biết thành trì hoãn bởi sự đủng đỉnh trong những khoản tkhô cứng toán thù từ bỏ các đơn vị chi tiêu vày cuộc rủi ro tài chính trái đất.
Whether or not this was the case, the long-standing Portuguese goal of finding a sea route lớn Asia was finally achieved in a ground-breaking voyage commanded by Vasco da Gama.
Mặc kệ lí vị mang lại vhpi.vnệc chính là gì đi nữa, kim chỉ nam lâu năm của Bồ Đào Nha là đưa ra một đường thủy đến Châu Á cuối cùng đã và đang dành được trong chuyến thám hiểm lịch sử hào hùng của ngài Vasco da Gama.
When worldwide reports showed a rapid increase in the number of single-parent families, ground-breaking articles on the theme “One-Parent Families —Coping With the Problems” were prepared for the September 15, 1980, issue of The Watchtower.
Earlier in the fall of 1962 a historically important & ground-breaking New Painting of Comtháng Objects exhibition of Pop art, curated by Walter Hopps at the Pasademãng cầu Art Museum sent shoông xã waves across the Western United States.
Trước kia, trong sự sụp đổ của 1962 một lịch sử quan trọng đặc biệt, và hốt nhiên phá Mới bức Trỡ ràng của các đối Tượng Thường triển lãm nghệ thuật pop tuyển chọn lựa chọn do Walter Hopps ở Pasadena, bảo Tàng Nghệ thuật gửi sóng sốc trên khắp miền Tây Hoa Kỳ.
The chiến dịch received the 2017 Nobel Peace Prize "for its work lớn draw attention to lớn the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its ground-breaking efforts to achieve sầu a treaty-based prohibition of such weapons."
Tổ chức đã làm được trao giải Nobel Hòa bình 2017 "bởi vì các bước của chính mình nhằm thú vị sự để ý tới những hậu quả nhân đạo thảm khốc của bất kỳ vhpi.vnệc sử dụng thiết bị phân tử nhân làm sao với đa số cố gắng nỗ lực bỗng dưng phá của mình để dành được một lệnh cnóng khí giới những điều đó."
August 28, 1996: Ground breaking ceremony for the Line 1 April 28, 2004: Line 1 partially opened Nokdong Sangmu) April 11, 2008: Line 1 fully opened (Nokdong Pyeongdong) As of 2012 Line 1 consists of twenty stations.
28 mon 8 năm 1996: Lễ động thổ đến Tuyến 1 28 tháng bốn năm 2004: Mlàm vhpi.vnệc cửa ngõ một trong những phần Tuyến 1 (Nokdong Sangmu) 11 tháng 4 năm 2008: Mở cửa toàn cục Tuyến 1 (Nokdong Pyeongdong) Tính mang lại 2012 Tuyến 1 tổng số có 12 ga.
The committee stated: "for its work lớn draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its ground-breaking efforts khổng lồ achieve a treaty-based prohibition of such weapons" as the reason for selecting ICAN for this award.
Ủy ban đến biết: "bởi vì quá trình của bản thân mình để đắm say sự chăm chú đến những hậu quả nhân đạo thảm khốc của ngẫu nhiên vhpi.vnệc áp dụng vũ khí hạt nhân như thế nào với đông đảo cố gắng hốt nhiên phá của họ để đạt được một lệnh cấm vũ khí nhỏng vậy" là lý do để lựa chọn ICAN mang đến giải thưởng này.
Deputy Prime Minister Trịnh Đình Dũng, five years ago, under the government’s leadership, we embarked on the ground breaking of this important project & today, we witness the opening of the full length of expressway, from Da Nang to lớn Quang Ngai for operational use.
Thưa ngài Phó Thủ tướng tá Trịnh Đình Dũng, sau sự chỉ đạo của Chính phủ, từ thời điểm cách đây 5 năm họ vẫn hợp tác triển khai dự án đặc biệt này, cùng lúc này, bọn họ thuộc tận mắt chứng kiến lễ khánh thành toàn tuyến đường cao tốc tự Thành Phố Đà Nẵng cho Tỉnh Quảng Ngãi để lấy vào quản lý.

Xem thêm: Ngôi Sao Thời Trang Bản Trung Quốc Download, Ngôi Sao Thời Trang


Truy cập ngày 23 mon 10 năm năm ngoái. ^ “UTech Breaks Ground for Training Facility at Lionel Town Hospital”.
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M