FOREIGN LÀ GÌ

  -  
Something can be described as foreign khổng lồ a particular person if they do not know about it or it is not within their experience:


Bạn đang xem: Foreign là gì

A foreign object or substance has entered something else, possibly by accident, và does not belong there:
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ vhpi.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


a foreign brand/company/firm The company represents some foreign brands as their agents or distributors.
*

a dance from the West Indies in which the dancer bends backwards lớn go under a low bar that is made lower each time he or she goes under it

Về câu hỏi này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Truyện Sói Và Gia Vị Light Novel, Sói Và Gia Vị Tập 1

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vhpi.vn English vhpi.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Luật An Ninh Mạng Là Gì ? An Ninh Mạng Học Ra Làm Gì? An Ninh Mạng

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message