Empty là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
empty
*
emptyemptyWhen something is empty, it has nothing in it. The jug above is empty.<"empti>tính từ không có gì mặt trong; rỗng; trống ko an empty box một vỏ hộp rỗng an empty lorry xe tải trống ko (không chở hàng) your glass is empty ly của anh chẳng có gì bên trong không một ai ở bên phía trong an empty house/room/chair/bus nhà/phòng/ghế/xe búyt trống ko empty streets các đường phố trống vắng vẻ the cinema was half empty rạp chiếu bóng trống một nửa không tồn tại hoặc thiếu hụt về (chất); ko có ý nghĩa sâu sắc hoặc mục tiêu words empty of meaning lời lẽ trống rỗng tuếch empty threats/words/promises/dreams các lời bắt nạt doạ/lời nói/lời hứa/giấc mơ hão huyền đói I feel jolly empty! Tôi cảm xúc đói mèm! the empty vessel makes the greatest sound (tục ngữ) thùng rỗng kêu lớn on an empty stomach chưa ăn gì It"s not good lớn drink on an empty stomach uống rượu cơ hội chưa nên ăn những gì là không xuất sắc danh trường đoản cú số những (empties) vỏ ko (thùng không, chai không, túi không...) Put your empties on the doorstep for the milkman Đặt những chai không của anh ý lên bậc cửa cho những người đưa sữa (đến lấy)ngoại hễ từ (to empty something out) (to empty onto / into something) tạo nên (cái gì) trống rỗng; đổ; loại trừ ra khổng lồ empty one"s glass into the sink đổ nước ngơi nghỉ cốc của mình vào chậu rửa chén to empty (out) a drawer trút hết cả ngăn lôi ra he emptied his pockets of their contents anh ta trút bỏ hết những thứ trong túi mình ra this dreadful film soon emptied the cinema of people bộ phim truyền hình khủng khiếp này chẳng bao thọ đã tạo cho rạp vắng tanh have you emptied (out) the rubbish bin? anh đang đổ thùng rác chưa? she emptied the milk into the pan cô ấy đổ không còn sữa vào trong chảo we emptied the waste paper onto the floor chúng tôi đổ không còn giấy nằm ra sàn bên nội rượu cồn từ (to empty from / out of something) (to empty into / onto something) chảy hoặc đổ ra the water slowly emptied (from the cistern) nước sẽ rò rỉ không còn ra (khỏi cái thùng cất nước) The Rhone empties into the Mediterranean Sông Rhone đổ ra Địa Trung Hải The rubbish from the cart emptied onto the street rác rến rưởi từ loại xe trườn rơi hết đi ra ngoài đường phố (to empty of somebody / something) trở cần trống rỗng The streets soon emptied (of people) when the rain started mặt đường phố mau vắng tín đồ khi mưa ào xuống the cistern empties in five minutes thùng cất đó tung hết trong vòng năm phút trống rỗng
*
/"empti/ tính trường đoản cú trống, rỗng, trống không, ko the car is empty of petrol xe không còn xăng, xe đã hết xăng rỗng, không có đồ đạc; không có người ở (nhà) rỗng tuếch (người); không tồn tại nội dung, vô nghĩa (sự việc); hão, suông (lời hứa) (thông tục) đói bụng; trống rỗng empty stomach bụng rỗng to feel empty thấy đói bụng !the empty vessel makes the greatest sound (tục ngữ) thùng trống rỗng kêu lớn danh tự (thương nghiệp) vỏ không (thùng ko chai không, túi không...) ngoại rượu cồn từ đổ, dốc (chai...); làm cho cạn, uống cạn (cốc...) trút, siêng tan vào (đổ ra (sông) the Red River empties itself into the sea sông Hồng đổ ra hải dương

*

Kubet