Dysfunction Là Gì

  -  
Dưới đây là hầu như chủng loại câu gồm đựng trường đoản cú "dysfunction", vào cỗ tự điển Từ điển Y Khoa Anh - vhpi.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo đều mẫu câu này để đặt câu vào trường hợp phải đặt câu cùng với trường đoản cú dysfunction, hoặc tham khảo ngữ chình ảnh thực hiện tự dysfunction vào cỗ trường đoản cú điển Từ điển Y Khoa Anh - vhpi.vnệt

1. Erectile dysfunction?

Rối loàn cưng cửng dương?

2. He has erectile dysfunction.

Bạn đang xem: Dysfunction là gì

Anh ta sẽ cưng cửng dương rối loạn công dụng.

3. I"m probably gonna have erectile dysfunction.

Có lẽ tớ sẽ bị náo loạn cưng cửng dương.

4. Microcellular inflammation, oxidative sầu ức chế, immune vascular dysfunction.

Chứng sưng vhpi.vn tế bào, tế bào bị cháy, xôn xao hệ miễn dịch.

5. Dry eyes could indicate an autonomic dysfunction.

Khô mắt có thể chỉ ra một rối loạn tính năng giao cảm.

6. Examples: Erectile dysfunction pills, libivị boosting supplements

Ví dụ: Thuốc trị xôn xao cương dương, thực phđộ ẩm công dụng giúp tăng sự si mê muốn

7. Could cause numbness, anal sphincter dysfunction, and the shocks.

cũng có thể gây mê liệt, hư chức năng cơ thắt lỗ đít cùng các cơn giật.

8. That means all the three of you have erectile dysfunction

Vậy tức là cả 3 vị số đông bị rối nhiều loại cưng cửng dương

9. Other complications include acanthosis nigricans, sexual dysfunction, and frequent infections.

Các đổi mới bệnh khác bao hàm căn bệnh sợi Đen (nigricans acanthosis), xôn xao công dụng tình dục với lây lan trùng liên tiếp.

10. They include impotence, erectile dysfunction, urinary incontinence, rectal tearing, fecal incontinence.

Nó bao gồm liệt dương, xôn xao cương cứng dương, đi đại tiện và đi tiểu ko kiểm soát, rách trực tràng.

11. Secondary symptoms may include high cấp độ cognitive sầu dysfunction & subtle language problems.

Các triệu triệu chứng phú nlỗi rất có thể mở ra náo loạn công dụng nhận thức cao cấp với những sự vhpi.vnệc về ngôn ngữ tinh tế.

12. The cause of death was given as multiple organ dysfunction syndrome.

Nguyên ổn nhân chết choc được hiểu Hội bệnh náo loạn tác dụng nhiều cơ quan.

13. It is a group of abnormalities of eye movement and pupil dysfunction.

Nó là một trong tập thích hợp các cử hễ đôi mắt không bình thường và rối loạn công dụng tuỳ nhi.

14. The syndrome, the female-pattern now is called microvascular coronary dysfunction, or obstruction.

Hội triệu chứng này, xảy ra ở thiếu phụ hiện thời được hotline là sự ùn tắc vhpi.vn mạch vành.

15. The syndrome, the female- pattern now is called microvascular coronary dysfunction, or obstruction.

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Kỹ Năng Chuyên Môn Tiếng Anh Là Gì ? Chuyên Môn Tiếng Anh Là Gì

Hội hội chứng này, xẩy ra sống thanh nữ hiện thời được hotline là sự tắc nghẽn vhpi.vn mạch vành.

16. well, cấp độ 1 erectile dysfunction will be just like this piece of tofu

Đây là mức độ xôn xao tính năng cương cứng dương 1 đã y như miếng đậu prúc này.

17. It"s not lượt thích you say, " Hey Joe, I"m havhpi.vnng erectile dysfunction, how about you? "

Không như mẫu mã các bạn nói, này Joe, tôi hiện giờ đang bị liệt dương, còn cậu?

18. Overactive immune responses comprise the other kết thúc of immune dysfunction, particularly the autoimmune disorders.

Đáp ứng miễn kháng trên mức cần thiết lại là thái cực còn sót lại của xôn xao chức năng miễn dịch, đặc biệt là những bệnh tự miễn.

19. It’s not lượt thích you say, "Hey Joe, I’m havhpi.vnng erectile dysfunction, how about you?"

Không như hình dáng các bạn nói, này Joe, tôi đang bị liệt dương, còn cậu?

20. Theories involve sầu immune system dysfunction, genetics, changes in the normal gut bacteria, and envhpi.vnronmental factors.

Các kim chỉ nan liên quan mang lại xôn xao công dụng hệ thống miễn dịch, di truyền, phần lớn thay đổi trong vhpi.vn khuẩn đường ruột thông thường và những yếu tố môi trường.

21. By injection into lớn the penis or placement in the urethra, it is used to lớn treat erectile dysfunction.

Bằng phương pháp tiêm vào cậu nhỏ hoặc địa điểm vào niệu đạo, nó được áp dụng để chữa bệnh náo loạn cường dương.

22. Minor neurological dysfunction was found in children exposed to lớn the anticoagulants acenocoumarol or phenprocoumon during pregnancy.

Rối loạn chức năng thần tởm nhỏ đã làm được tìm thấy sống trẻ em xúc tiếp cùng với thuốc chống máu đông acenvhpi.vntymarol hoặc phenprocoutháng trong những lúc sở hữu thai.

23. People with liver dysfunction are at a higher risk for hepatitis caused by INH, & may need a lower dose.

Những tín đồ bị rối loạn chức năng gan gồm nguy cơ cao bị vhpi.vnêm gan bởi vì INH, cùng có thể bắt buộc liều rẻ hơn.

24. The policy is changing to prohibit ads promoting the cure, treatment or prevention of erectile dysfunction, obesity and hair loss.

Chính sách vẫn chuyển đổi để cnóng các PR quảng bá vhpi.vnệc chữa trị dịch, khám chữa hoặc phòng ngừa xôn xao cưng cửng dương, béo tròn với triệu chứng rụng tóc.

25. When used for erectile dysfunction side effects may include penile pain, bleeding at the site of injection, và prolonged erection.

Khi được áp dụng cho các chức năng prúc náo loạn tác dụng cương dương rất có thể bao gồm đau sinh dục nam, bị chảy máu tại khu vực tiêm, và cưng cửng cứng kéo dài.

26. The cause is unknown but believed to involve sầu genetics, immune system dysfunction, envhpi.vnronmental exposures, and difficulties with the permeability of the skin.

Nguyên nhân là ko rõ tuy vậy được cho là tương quan đến DT học tập,xôn xao chức năng khối hệ thống miễn dịch, pkhá lây nhiễm môi trường thiên nhiên cùng rối loạn tính thấm của da.

27. So when these neurons are in the motor circuit, you get dysfunction in the movement system, and you get things like Parkinson"s disease.

Nên Khi những nơron thần gớm này nằm trong mạch thần ghê đi lại các bạn sẽ bị náo loạn tác dụng trong khối hệ thống hoạt động. và bạn mắc các bệnh dịch nlỗi bệnh Parkinson.

28. In KS associated with immunodeficiency or immunosuppression, treating the cause of the immune system dysfunction can slow or stop the progression of KS.

Với KS tương quan mang lại suy giảm miễn dịch xuất xắc khắc chế miễn kháng, khám chữa các nguim nhân tạo ra những xôn xao tác dụng hệ thống miễn dịch có thể làm cho chậm trễ hoặc ngăn chặn sự tiến triển của KS.

Xem thêm: Mw3 - Download Call Of Duty 8: Modern Warfare 3 (2011)

29. Overall, a 1.9 (90%) increase in minor neurological dysfunction was observed for children exposed lớn these anticoagulants, which are collectively referred to lớn as "coumarins."

Nhìn tầm thường, sự tăng thêm 1,9 (90%) vào náo loạn tác dụng thần ghê nhỏ đã làm được quan liêu gần cạnh thấy làm vhpi.vnệc hầu như ttốt tiếp xúc cùng với các thuốc kháng máu đông này, được hotline tầm thường là "coumarin".