Định Khoản Tiếng Anh Là Gì

  -  

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thông dụng - Để các bước của người tiêu dùng được thuận tiện cùng dễ ợt rộng, bạn không thể không có kiến thức về tiếng Anh chăm ngành. Đối với ngành kế toán cũng như vậy. Sau phía trên, Cửa Hàng chúng tôi vẫn tổng phù hợp danh sách tự vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù - kiểm toán thù nhưng mà các bạn giỏi gặp vào nghành nghề này, hy vọng chúng sẽ giúp các bạn tiện lợi thao tác trong môi trường kế toán- kiểm toán thù bởi giờ đồng hồ Anh dễ dãi rộng.

Bạn đang xem: định khoản tiếng anh là gì

Bạn đã xem: Định khoản tiếng anh là gì


*

** Dưới đây là hầu như từ bỏ vựng giờ Anh chuyên ngành kế toán thù phổ cập độc nhất vô nhị bây giờ, cùng Cửa Hàng chúng tôi tò mò qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: túi tiền yêu cầu trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: kiến thiết cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền mặt trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Cheông chồng và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi phí thành lập cơ bản dsinh sống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản giữ hễ với đầu tư chi tiêu ngắn thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách chi tiêu đợi kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người cài đặt trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá thành bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asphối costs: Nguyên ổn giá bán tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cầm cố định

37. General và administrative sầu expenses: Chi tiêu thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công gắng, giải pháp trong kho

43. Intangible fixed asphối costs: Nguyên ổn giá bán gia sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu vạc triển

48. Itemize: Mngơi nghỉ tiểu khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguyên ổn giá bán gia tài thắt chặt và cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, cam kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ bệnh khoán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách sẽ xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định với đầu tư chi tiêu lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty sngơi nghỉ hữu

71. Payables khổng lồ employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng tải sẽ đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: giá thành phân phối hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính nđính hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký kết quỹ nđính hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khân oán nlắp hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế và các khoản yêu cầu nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen ttận hưởng và phúc lợi

** Một số từ vựng chăm ngành Khi kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ đề xuất trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản đề nghị thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán thù dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán thù dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: thanh toán thù bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô giòn toán bởi chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện đi lại thanh toán ko sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan cho kế tân oán quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: túi tiền quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá cả vận động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: Chi tiêu bảo đảm hàng lưu kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Ngulặng tắc giá gốc

** Các công thức vào tiếng anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh ngBàn bạc mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ nên trả vào cuối kỳ – số dư nợ đề xuất trả đầu kỳ + những khoản chiết khấu nhận được + Các khoản tiền nợ trả mang lại nhà cung ứng + bù trừ giữa nợ buộc phải thu và nợ bắt buộc trả.

Xem thêm: Link Aggregation Là Gì - Cấu Hình Link Aggregation Trên Pfsense

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = cực hiếm còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

Trên đấy là đa số trường đoản cú vựng chăm ngành kế toán được thực hiện các tốt nhất ở mỗi công ty.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Game Về Máy Tính Laptop Mới Nhất 2021, Cách Để Tải Game Về Máy Tính

Để rất có thể làm cho tốt rộng vào từng lĩnh vực của ngành kế tân oán, thì tức thì bay giờ chúng ta bắt buộc định hướng Xu thế trở nên tân tiến vào sự nghiệp của chính mình. Mà hoàn toàn có thể phương pháp xuất sắc với kết quả độc nhất vô nhị cất cánh tiếng là ko hoàn thành cải thiện kiến thức tương tự như kinh nghiệm thao tác làm việc của bản thân mình qua những khóa huấn luyện kế toán thù sinh hoạt những trung trọng điểm.