Diễn Ngôn Là Gì

  -  

Các ự khác biệt chính giữa văn bản và diễn ngôn là văn bản không chỉ định một đại lý trong khi diễn ngôn chỉ định tác nhân của thông tin. V&

NộI Dung:


Các Sự khác biệt chính giữa văn bản và diễn ngôn là văn bản không chỉ định một đại lý trong khi diễn ngôn chỉ định tác nhân của thông tin. Vì vậy, một văn bản nhất thiết không tương tác trong khi diễn ngôn nhất thiết phải tương tác.

Bạn đang xem: Diễn ngôn là gì

Mặc dù hai thuật ngữ văn bản và diễn ngôn được sử dụng thay thế cho nhau liên quan đến nghiên cứu phân tích văn học, hai thuật ngữ này là hai chủ đề khác nhau. Sự nhầm lẫn này phát sinh do bản chất tương tự của hai trong nghiên cứu phân tích văn học của họ như phân tích văn bản và phân tích diễn ngôn.

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. Văn bản là gì - Định nghĩa, tính năng, ví dụ 2. Nghị luận là gì - Định nghĩa, tính năng, ví dụ 3. Điểm giống nhau giữa văn bản và diễn ngôn - Phác thảo các tính năng phổ biến 4. Sự khác biệt giữa văn bản và diễn ngôn - So sánh sự khác biệt chính

Điều khoản quan trọng

Nghiên cứu phân tích, diễn ngôn, ngôn ngữ học, văn bản, giao tiếp

*

Văn bản là gì

Một văn bản bao gồm một số thông tin, cụ thể ở dạng vhpi.vnết hoặc in. Vì vậy, đáng chú ý là tác nhân của một văn bản là không quan trọng: có thể có hoặc không có một tác nhân. Và tác nhân không có tác động trực tiếp của nội dung đến người đọc. Ví dụ, hãy xem xét văn bản trong sách giáo khoa chủ đề, bài tiểu luận hoặc thông cáo báo chí trong đó thông tin chỉ được báo cáo có hoặc không có tác nhân hoặc người nói. Thông tin hiện diện trong một văn bản thường không tương tác hoặc không chứa dấu hiệu của lời nói đàm thoại. Vì vậy, người đọc chỉ đọc và nhận thức được các sự kiện trình bày. Như được định nghĩa bởi các thuật ngữ thuật ngữ ngôn ngữ, văn bản là một chuỗi các đoạn văn đại diện cho một đơn vị lời nói mở rộng. Vì vậy, sự gắn kết ngữ pháp là một yếu tố cơ bản trong văn bản.

Để phân tích nội dung của văn bản, người ta cần lưu ý đến các loại ngôn ngữ và ngữ pháp của ngôn ngữ và thông tin được cung cấp theo ý nghĩa, các thiết bị ngữ pháp được sử dụng, cấu trúc, ý nghĩa, v.v. Do đó, bằng cách phân tích cấu trúc tổng thể của văn bản, người ta có thể nắm bắt ý nghĩa của văn bản. Vì vậy, phân tích văn bản, một cách ngắn gọn, là phân tích của các câu gắn kết ngữ pháp này, truyền đạt một số thông tin.

*

Tuy nhiên, trong nghiên cứu văn học, có một số loại văn bản: văn bản tường thuật, văn bản mô tả, văn bản giải trình, vv trong đó diễn ngôn cũng có thể được bao gồm.

Nghị luận là gì

Một bài diễn thuyết nhất thiết phải tương tác, có nghĩa là luôn có một tác nhân cho thông tin trong bài nghị luận. Nói một cách đơn giản, diễn ngôn thường là giao tiếp trò chuyện giữa mọi người. Do đó, theo ngôn ngữ học và lý thuyết văn học, diễn ngôn được định nghĩa là một sự kiện xã hội của giao tiếp nhiều lớp trong nhiều phương tiện: bằng lời nói, văn bản, hình ảnh và thính giác, có một mục đích xã hội tương tác.

Vì vậy, chất lượng tương tác là một yêu cầu chính trong diễn ngôn. Nói cách khác, sự tồn tại của một tác nhân đối với thông tin xác định ý nghĩa của diễn ngôn. Do đó, không giống như một văn bản, một bài diễn văn có thể có các câu gắn kết cũng như cách nói của các tác nhân giao tiếp. Nói cách khác, diễn ngôn mô tả vhpi.vnệc sử dụng ngôn ngữ cho các mục đích xã hội. Đây là sự khác biệt cơ bản giữa văn bản và diễn ngôn.

Do đó, để phân tích một bài diễn văn, người ta nên nghiên cứu những người hoặc các tác nhân liên quan đến giao tiếp (ai với ai), mục đích của họ (mục đích xã hội) và phương tiện được sử dụng (bằng lời nói, bằng văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh). Vì vậy, để nắm bắt ý nghĩa của diễn ngôn, người ta nên phân tích tất cả ba yếu tố cơ bản này trong diễn ngôn.

Xem thêm: Sự Tập Trung Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Tra Từ Tập Trung

Sự tương đồng giữa văn bản và diễn ngôn

Cả văn bản và diễn ngôn thường bao gồm các câu mà thông tin giao tiếp.

Sự khác biệt giữa văn bản và diễn ngôn

Định nghĩa

Văn bản thường là một dạng thông tin giao tiếp bằng văn bản, có tính chất không tương tác. Ngược lại, diễn ngôn có thể từ hình thức nói, vhpi.vnết, hình ảnh và thính giác, truyền đạt thông tin có tính tương tác trong tự nhiên.

Đặc vụ

Các tác nhân không quan trọng cho văn bản. Tuy nhiên, tác nhân là rất quan trọng, và đó là những gì tạo nên một bài diễn văn. Đây là sự khác biệt chính giữa văn bản và diễn ngôn.

Thiên nhiên

Ngoài ra, văn bản là không tương tác trong tự nhiên; trái lại, diễn ngôn có tính tương tác.

Bộ phận phân tích

Trong một văn bản, sự gắn kết ngữ pháp và cấu trúc của câu được phân tích trong khi, trong diễn ngôn, các tác nhân liên quan đến giao tiếp, mục đích xã hội và phương tiện được sử dụng được phân tích để hiểu ý nghĩa của nó. Đây là một sự khác biệt quan trọng giữa văn bản và diễn ngôn.

Trung bình hoặc hình thức

Hơn nữa, văn bản thường ở dạng vhpi.vnết trong khi diễn ngôn có thể ở dạng vhpi.vnết, bằng lời nói, hình ảnh hoặc âm thanh.

Ví dụ

Ví dụ về văn bản bao gồm báo cáo báo chí, biển báo đường phố, tài liệu, v.v. trong khi diễn ngôn có thể là đối thoại, hội thoại, tương tác trong các chương trình nghe nhìn, v.v., bất cứ điều gì diễn tả cách sử dụng ngôn ngữ xã hội.

Phần kết luận

Văn bản và diễn ngôn tạo ra sự nhầm lẫn khác nhau do vhpi.vnệc sử dụng có thể hoán đổi cho hai thuật ngữ này trong các bối cảnh khác nhau. Tuy nhiên, hai điều này là các khía cạnh đặc biệt của ngôn ngữ học và nghiên cứu truyền thông. Một văn bản nhất thiết không tương tác trong khi diễn ngôn nhất thiết phải tương tác. Do đó, một văn bản không nhất thiết chỉ ra một tác nhân trong khi tác nhân là một yếu tố quan trọng trong một diễn ngôn. Đây là sự khác biệt chính giữa văn bản và diễn ngôn.

Xem thêm: Cách Lên Đồ Mordekaiser Mới, Cách Chơi Mordekaiser Mùa 11

Tài liệu tham khảo:

1. Hardison, Karen P.L. Văn bản và diễn ngôn.Enotes.com, Enotes.com, ngày 6 tháng 8 năm 2011,