Deemed Là Gì

  -  
In 1935 Nazi Germany, a law was passed permitting abortions for those deemed "hereditarily ill", while women considered of German stoông chồng were specifically prohibited from having abortions.

Bạn đang xem: Deemed là gì


Năm 1935 trên nước Đức Phát xkhông nhiều, một điều cách thức được trải qua cho phép những vụ phá tnhì của các người bị coi là "mắc dịch di truyền," trong những lúc thiếu nữ bị coi ở trong cái tương tự Đức đặc trưng bị cnóng bài toán phá tnhị.
In a report released on 10 December 2013, the EFSA said that, after an extensive examination of evidence, it ruled out the "potential risk of aspartame causing damage to lớn genes & inducing cancer," và deemed the amount found in diet sodas an amount safe lớn consume.
Trong một report được chào làng vào trong ngày 10 tháng 12 năm 2013, EFSA cho thấy, sau khi phân tích các dẫn chứng, nó vứt bỏ "nguy cơ tiềm ẩn ẩn chứa của aspartame khiến tổn sợ mang lại ren và tạo ra ung thư" cùng mang lại rằng lượng hóa học sắt vào chế độ nhà hàng bình an nhằm tiêu thú.
After three days, when you are cured, I would still deem it a great honor to lớn cross swords with you.”
Locals are benefiting from the additional income brought in by visitors, as well areas deemed interesting for visitors are often conserved.
Người dân địa phương thừa kế lợi từ bỏ rất nhiều nguồn thu nhập thêm do những du khách, cũng như đông đảo khoanh vùng mang đến thấy được sự thú vị đến khách phượt cũng thường được bảo tồn.
Single-wheel landing gear was deemed too weak và was replaced by tandem bogies with 1,350 milimet × 300 mm (53 in × 12 in) tires.
Sở bánh đáp 1-1 có thể quá yếu và đã được thay thế bởi cỗ bánh đúp thẳng hàng cỡ lốp 1350×300 mm (53×12 in).
Strange quarks were given their name because they were discovered to be components of the strange particles discovered in cosmic rays years before the quark mã sản phẩm was proposed; these particles were deemed "strange" because they had unusually long lifetimes.
Quark kỳ lạ chọn cái tên những điều đó do nó được tò mò là các nguyên tố của các hạt lạ được khám phá nghỉ ngơi trong tia vũ trụ các năm ngoái Lúc mô hình quark được gửi ra; các hạt này được nghĩ là "lạ" vày chúng gồm thời hạn sinh sống ko bình thường.
But he was deemed too physically and psychologically frail for the hearing lớn continue & so it was adjourned until Friday .
Nhưng ông ta dường như quá yếu ớt về thể chất và lòng tin cần thiết liên tiếp cuộc điều trần với vì vậy phiên tòa xét xử được dời lại đến thứ Sáu .
The Vatican deemed its occupant dangerous enough khổng lồ include it on The List of Avignon, of which, by the way, we hold a copy.
Vatican mang lại là sản phẩm ngơi nghỉ trong những số ấy nguy khốn đến hơn cả... rất có thể chuyển vào Danh sách Avignon, vật dụng nhưng mà ta sẽ có 1 bản sao.
This law requires mạng internet service providers to provide information about its users, take down content the police deem inappropriate, and stop providing services to lớn users the government disfavors.
Sở điều khoản này khí cụ các đơn vị hỗ trợ dịch vụ internet buộc phải đưa thông tin về người sử dụng, gỡ vứt những thông tin bị công an mang lại là tất cả vấn đề, và chấm dứt hỗ trợ hình thức cho tất cả những người áp dụng bị cơ quan ban ngành không ưa.
Her và American Hustle were deemed by critics khổng lồ be aý muốn the best films of 2013, và they were both nominated for the Academy Award for Best Picture.
Her với Săn tiền thứ hạng Mỹ phần đông được các công ty phê bình ca tụng là 1 trong trong số những phim năng lượng điện ảnh tuyệt duy nhất năm trước đó, với cả nhị rất nhiều dấn đề cử giải Osoto đến phyên tốt tuyệt nhất.
When a verified YouTuber reaches a specific milestone & is deemed eligible for a YouTube Creator Reward, they are awarded a relatively flat trophy in a metal casing with a YouTube play button symbol.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Ps4 (Phần 2), Hướng Dẫn Sử Dụng Ps4


khi YouTube được xác nhận đạt cho một mốc rõ ràng và được coi là đầy đủ điều kiện mang đến Phần thưởng trọn tín đồ sáng chế trên YouTube, chúng ta được Tặng một thương hiệu tương đối bằng phẳng trong vỏ bọc bởi sắt kẽm kim loại tất cả hình tượng nút ít play YouTube.
Thus, inclusion of basic intelligence on the EU has been deemed appropriate as a new, separate entity in The World Factbook.
Vì cụ, vấn đề đưa phần đa lên tiếng căn bản của EU với tư cách một thực thể new với lẻ tẻ vào vào The World Factbook là xác xứng đáng.
The authorities block access to politically sensitive sầu websites & frequently attempt khổng lồ shut down blogs, or require mạng internet service providers khổng lồ remove content or social media accounts arbitrarily deemed politically unacceptable.
Nhà cầm quyền chặn mặt đường truy cập các trang mạng nhạy cảm về chính trị và liên tiếp search giải pháp đóng góp những trang blog, tốt đề nghị những bên cung ứng các dịch vụ internet gỡ vứt các ngôn từ hoặc thông tin tài khoản mạng xã hội mà tổ chức chính quyền tùy nhân tiện mang đến là không gật đầu đồng ý được về bao gồm trị.
The government has mobilized a massive sầu army of paid “collaborators on social opinions” (Cong tac vien du luan xa hoi), often referred khổng lồ as “public opinion shapers” (du luan vien), whose job is lớn promote official propagandomain authority và to lớn combat views deemed hostile to lớn the ruling các buổi tiệc nhỏ and government.
nhà nước đang huy động một đội nhóm quân phần đông có đông đảo “hiệp tác viên dư luận làng hội,” thường Gọi là “dư luận viên,” được trả phụ cấp nhằm nâng cao đường lối tulặng truyền chính thống và chống lại những cách nhìn bị coi là cừu địch với đảng cùng chính phủ nước nhà.
In the waters which we deem necessary for our defense, American naval vessels và American planes will no longer wait until Axis submarines lurking under the water, or Axis raiders on the surface of the sea, strike their deadly blow—first."
Tại phần lớn vùng đại dương cơ mà bọn họ đến đề nghị thiết đến vấn đề che chở, tàu hải quân Hoa Kỳ cùng lắp thêm cất cánh Hoa Kỳ vẫn không còn chờ đón cho đến lúc tàu ngầm phe Trục lẩn tránh dưới nước, giỏi những tàu chiếm tàu buôn phe Trục cùng bề mặt biển lớn, tấn công chúng mạnh mẽ mẽ—trước tiên."
While authorities allow many government-affiliated churches & pagodas to hold worship services, they ban religious activities they arbitrarily deem contrary lớn the “national interest,” “public order,” or “national unity.”
Chính quyền chất nhận được các thánh địa, ca tòng cnhân hậu trong khối hệ thống kiểm soát và điều hành của phòng nước được tổ chức thờ phượng, cúng lễ, nhưng vẫn cấm các hoạt động tôn giáo bị tùy luôn tiện mang đến là đi ngược với “tác dụng giang sơn,” “đơn chiếc từ công cộng” tuyệt “khối hận đại kết hợp dân tộc bản địa.”
On March 21, 2001, Liu Siying suddenly died after appearing very lively & being deemed ready khổng lồ leave the hospital khổng lồ go trang chính.
Vào ngày 21 tháng 3 năm 2001, Liu Siying đùng một phát tắt thở sau khi tỏ ra rất linh động và được coi là đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất viện về lại nhà.
Despite being paralyzed và not having any sensation from mid-chest khổng lồ the tip of his toes as the result of a oto crash six years ago that killed his brother and produced a complete spinal cord lesion that left Juliano in a wheelchair, Juliano rose lớn the occasion, and on this day did something that pretty much everybody toàn thân that saw hyên ổn in the six years deemed impossible.
Mặc mặc dù bị bại liệt cùng bị mất cảm giác tự nửa fan mang lại đầu những ngón chân là hậu quả của một tai nạn xe cộ khá 6 năm trước, khiến anh trai cậu ta bị tiêu diệt và tạo ra tổn định tmùi hương nặng trĩu sinh sống tủy cột sống tạo nên Julian phải ngồi xe lnạp năng lượng, Juliano đang quá qua số đông trnghỉ ngơi trinh nữ cùng vào ngày này đã có tác dụng được điều hoàn hảo và tuyệt vời nhất, trong sáu năm ttránh, mọi người nghĩ về cậu ta quan trọng làm được.
James Roffee, a senior lecturer in criminology at Monash University và former worker on legal responses to lớn familial sexual activity in England & Wales, và Scotlvà, discussed how the European Convention on Human Rights deems all familial sexual acts to be criminal, even if all parties give their full consent và are knowledgeable khổng lồ all possible consequences.
James Roffee, một giáo viên cao cấp về tầy học tập trên Đại học Monash cùng cựu nhân viên cấp dưới về đáp ứng nhu cầu pháp lý so với hoạt động dục tình mái ấm gia đình sinh hoạt Anh, xđọng Wales, với Scotlvà thảo luận về kiểu cách Công ước Châu Âu về Quyền nhỏ người coi tất cả hành vi tình dục giữa fan vào một mái ấm gia đình là lầm lỗi, ngay cả lúc toàn bộ những bên đồng thuận hoàn toàn cùng bao gồm kỹ năng và kiến thức về hầu như hậu quả có thể xẩy ra.
In March 2009, the Seoul Administrative sầu Court ruled in favor of SM Entertainment, stating: On April 9, 2009, the Commission of Youth Protection announced they would appeal the ruling lớn a high court after having an emergency meeting và deeming that the phrase, "I got you under my skin", was inappropriate for minors.
Tháng 3 năm 2009, Toà dân sự Seoul ra kết luận ủng hộ SM Entertainment: Ngày 9 tháng bốn năm 2009, Uỷ ban bảo trợ thanh thiếu thốn niên tuim cha bọn họ đã xem xét phán xét của toà án sau khi có một cuộc hội ý cùng hiểu rõ câu "I got you under my skin", là ko phù hợp mang đến trẻ nhỏ.
2004 – In a vote of confidence, General Pervez Musharraf wins 658 out of 1,170 votes in the Electoral College of Pakistan, & according to lớn Article 41(8) of the Constitution of Pakischảy, is "deemed to lớn be elected" to lớn the office of President until October 2007.
2004 - Trong một cuộc bỏ phiếu lòng tin, tướng Pervez Musharraf giành thành công cùng với số phiếu 658 vào tổng tiên phong hàng đầu.170 phiếu tại Đại hội bầu cử Pakistan và theo Điều 41 của Hiến pháp Pakistung thì ông được coi là Tổng thống cùng nhiệm kì cho đến mon 10 năm 2007.
Webb joined the State Department during McCarthyism, & the Department was under considerable pressure from Congress to lớn root out communists, anarchists and others deemed un-American & a security risk.

Xem thêm: Faq - Chia Sẻ Cùng Thách Đấu : Chào Các Bạn


Webb bắt đầu làm Bộ Ngoại giao trong thời McCarthyism , và Bộ chịu áp lực nặng nề đáng Tính từ lúc Quốc hội nhằm khởi đầu từ những người dân cộng sản, vô chính phủ và những người dân không giống được đánh giá là không hẳn là người Mỹ cùng bao gồm nguy cơ tiềm ẩn về bình yên.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M