Dao Điện Statikk

  -  

Nội tại DUY NHÂT - hấp thụ năng lượng: dịch rời và tiến công tạo ra đòn năng lượng. Ở điểm cộng dồn tối đa, đòn tiến công tiếp theo của bạn dạng thân tạo thêm 50-120 giáp thương phép với kích hoạt toàn bộ các hiệu ứng nạp năng lượng.

Nội trên DUY NHẤT - Tia Lửa Điện: những đòn tấn công được cường hóa nảy lên tối đa 5 đối phương xung quanh, cùng mỗi đòn đánh có thể gây chí mạng.


Nâng cấp trang bị hoàn chỉnh

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cấp cho giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*
*