CONGRESS LÀ GÌ

  -  
a large formal meeting of representatives from countries or societies at which ideas are discussed & information is exchanged:


Bạn đang xem: Congress là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ vhpi.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.


the elected group of politicians in the US who are responsible for making the law, consisting of the Senate & the House of Representatives:
a formal meeting of representatives from countries or organizations at which ideas are discussed & information is exchanged:
the elected group of people in the US who are responsible for making the law, consisting of the Senate & the House of Representatives:
the elected group of politicians in the US who are responsible for making the laws. Congress consists of the Senate and the House of Representatives:
a large formal meeting of people who represent different organizations, countries, etc., at which ideas are discussed and information is exchanged:
The union"s annual congress voted on a resolution demanding that the government increase minimum wage levels.
*

a đô thị in the US or Canadomain authority where illegal immigrants (= people who have sầu moved khổng lồ live in another country when they vì not have the legal right khổng lồ do this) are not prosecuted

Về Việc này


Xem thêm: Phần Mềm Điều Khiển Máy Tính Bằng Điện Thoại Ios Android Qua Wifi Cực Dễ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vhpi.vn English vhpi.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Game Thời Trang Cô Dâu Chú Rể Đẹp 2017, Đám Cưới Bạn Thân

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message