CONCLUDE LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
conclude
*
concludeđộng từ bỏ (to conclude something with something) kết luận; hoàn thành a few concluding remarks Một vài dìm xét gồm tính cách kết luận the conference concluded at 11 o"clock hội nghị bế mạc lúc 11 tiếng the film concludes with the betrayer"s suicide tập phim kết thúc bằng vấn đề kẻ phản bội tự cạnh bên she concluded by saying that ... Bà ta kết luận bằng phương pháp cho rằng... (to conclude something from something) tóm lại Those are the facts; what vì you conclude from them? sự thật là như vậy, anh rút ra tóm lại gì trường đoản cú đây? the jury concluded, from the evidence, that he was a war criminal từ bỏ những chứng cứ thu thập được, hội đồng xét xử tóm lại y là tội phạm chiến tranh (to conclude something with somebody) cam kết kết Vietnam concluded a trade agreement with the United States of America vn ký hiệp định thương mại dịch vụ với Mỹ (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) quyết định (sau khi bàn thảo) they concluded lớn leave/that they would leave họ quyết định ra đi (logic học) kết luận, kết thúc
*
/kən"klu:d/ rượu cồn từ kết thúc, xong ((công việc...); bế mạc (phiên họp) lớn conclude a speech hoàn thành bài nói kết luận quyết định, giải quyết, dàn xếp, thu xếp ký kết kết to conclude a treaty cam kết kết một phiên bản hiệp cầu
*