Complexion Là Gì

  -  
Interestingly, when the apostle wrote of such external adornment, he used a khung of the Greek word koʹsmos, which is also the root of the English word “cosmetic,” meaning “making for beauty esp of the complexion.”
Điều xứng đáng để ý là lúc vhpi.vnết về vhpi.vnệc trang điểm bên ngoài như vậy, sứ đồ dùng này dùng một thể của từ bỏ Hy Lạp koʹsmos cũng là cội của từ giờ Anh “cosmetic”, tức là “có tác dụng tôn vẻ đẹp nhất, đặc trưng của domain authority mặt”.

Bạn đang xem: Complexion là gì


"The gentlemen were attired in ordinary morning costume and except for their complexion và the oriental cast of their features, they could scarcely be distinguished from their English companions."
"Các quý ông khoác thường phục buổi sớm với trừ nước da với vẻ Á Đông trên đường nét phương diện của bản thân, khó hoàn toàn có thể phân biệt chúng ta với các những người bạn Anh."
As part of this tour, he gave sầu a speech at Chester where he said, "suppose... there should be a law made that all black men should be imprisoned, it would be unreasonable và we had as little reason lớn quarrel with other men for being of different opinions as for being of different complexions."
Trong một bài bác tuyên bố nghỉ ngơi Chester, ông nói "trả sử... bao gồm một cỗ giải pháp khí cụ tất toàn bộ cơ thể domain authority Đen đề nghị bị kìm hãm, nó hẳn thiệt là vô địa thế căn cứ và cũng như cầm giả dụ bọn họ sinc sự với những người khác chỉ do bọn họ bao hàm quan điểm hoặc rất nhiều thái độ rất khác chúng ta".
The entire complexion of the American effort was altered on 8 March 1965, when 3,500 U.S. Marines came ashore at Da Nang, ostensibly to defover the southern airfields committed lớn prosecuting Rolling Thunder.
Toàn bộ nước da của nỗ lực Mỹ sẽ biến đổi vào trong ngày 8 tháng 3 năm 1965, lúc 3500 quân nhân Tbỏ quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào bờ biển TP Đà Nẵng, với mục tiêu bề ngoài là để đảm bảo những sân bay ngơi nghỉ phía Nam cần sử dụng mang đến vấn đề thực hiện chiến dịch Sấm Rền.
It shocked the king so much that “his very complexion was changed in hyên, & his own thoughts began khổng lồ frighten hyên ổn, and his hip joints were loosening & his very knees were knocking each other.”
Điều kia có tác dụng vua quá sửng nóng cho độ “trở thành sắc đẹp mặt, những ý-tưởng có tác dụng vua bối-rối; các xương lưng vua tránh khớp ra và nhì đầu gối đụng vào nhau” (Đa-ni-ên 5:6).
For Rudolph Valentino he created makeup which complemented his complexion, and masked the darkness of his skin on screen.
Pratt, a thành vhpi.vnên of the Quorum of the Twelve Apostles from 1835 to 1857: “President Joseph Smith was in person tall & well built, strong & active; of a light complexion, light hair, blue eyes, very little beard, và of an expression peculiar khổng lồ himself.
Pratt, một member trực thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai VỊ sđọng Đồ từ thời điểm năm 1835 đến năm 1857: “Vóc bạn cúa Chú Tịch Joseph Smith cao to và cường tnuốm, trẻ trung và tràn đầy năng lượng cùng lanh lợi; da ông white tréo, tóc ông màu kim cương hoe, đôi mắt xanh, không nhiều râu, với một đường nét khía cạnh khôn cùng rất dị.
Professor Severus Snape, who has a hooked nose, sallow complexion & greasy blachồng hair, teaches Potions, but would prefer to teach Defence Against the Dark Arts.
Giáo sư Snape, "có làn tóc black nhớt láng, mũi khoằm, da tái xám", đào tạo và giảng dạy môn Độc dược, cơ mà ông cực kỳ mong muốn được dạy dỗ Phòng phòng Nghệ thuật Hắc ám.

Xem thêm: Cùng Chơi Game 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp, 7 Viên Ngọc Rồng 2


" Oh, no, " said he, looking a sort of diabolically funny, " the harpooneer is a dark complexioned chap.
" Ồ, không, " cho biết ông, tìm kiếm kiếm một nhiều loại diabolically bi đát mỉm cười, " harpooneer là một trong buổi tối complexioned chap.
The 2nd-century AD Roman historian Florus seems to lớn have sầu confused the Seres with peoples of India, or at least noted that their skin complexions proved that they both lived "beneath another sky" than the Romans.
Sử gia Florus của La Mã cố kỷ thứ 2 giống như sẽ lộn lạo Seres với các dân tộc bản địa Ấn Độ, hoặc tối thiểu cũng chú ý rằng da của mình đang chứng minh rằng cả nhị đông đảo sinh sống dưới bầu trời khác với người La Mã.
In the complexion of a third still lingers a tropic tawn, but slightly bleached withal; HE doubtless has tarried whole weeks ashore.
Trong làn da của 1 phần ba vẫn còn đấy một tawn nhiệt đới gió mùa, nhưng mà tương đối tẩy Trắng rộng nưa; Ngài ko ngờ vực đã tarried tuần toàn bộ bên trên bờ.
In the 1990s, some tigers from this area were observed to lớn have the typical appearance of Siberian tigers, namely a large head, pale fur, trắng complexion, and wide stripes, and were suspected khổng lồ be Siberian–Bengal tiger hybrids.
Vào trong thời hạn 1990, một số bé hổ trường đoản cú khoanh vùng này đã làm được quan sát thấy bao gồm làm nên điển hình nổi bật của hổ Siberia, rõ ràng là đầu to, lông nhợt nphân tử, nước da White và sọc kẻ rộng, cùng bị nghi vấn là giống như hổ lai Siberia.

Xem thêm: Tham Mưu Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tham Mưu Trong Tiếng Anh


As for me, Daniel, my own thoughts kept frightening me a great giảm giá khuyến mãi, so that my very complexion changed in me; but the matter itself I kept in my own heart.”
Còn nhỏng ta, Đa-ni-ên, các ý-tưởng ta khiến cho ta bối-rối lắm. Sắc ta biến-cải, dầu vậy, ta vẫn ghi-nhớ gần như sự kia trong tim ta”.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M