Cá nhân tiếng anh là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) cá nhân
*
noun
*
Individual, personal individual Nhờ sút thuế, chính phủ nước nhà đã tạo đk cho các cá nhân và doanh nghiệp bao gồm thêm tiền mua sắm và chọn lựa hoặc đầu tư vào thiết bị bắt đầu By cutting taxes, the government left individuals and businesses with more money khổng lồ purchase goods or invest in new equipment individual; personal phương pháp mạng là việc nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự việc nghiệp của cá nhân hero nào Revolution is done by the masses & not by any individual hero Nhân danh cá nhân In one"s personal name; in one"s own name ý kiến cá thể Personal idea; personal view individualistic; egoistic mọi tính toán cá thể Egoistic considerations; egoistic calculations nhà nghĩa cá nhân Individualism kháng chủ nghĩa cá thể To combat individualism muốn đánh thắng đối phương bên ngoài, thì trước hết yêu cầu đánh win kẻ địch bên trong là nhà nghĩa cá thể To defeat the enemy from without, one must first worst the enemy from within, individualism
*