BEAVER LÀ GÌ

  -  
an animal with smooth fur, sharp teeth, & a large, flat tail. Beavers build dams (= walls of sticks và earth) across rivers.


Bạn đang xem: Beaver là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú vhpi.vn.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


a small mammal that lives in water esp. in rivers & lakes, và has smooth fur, sharp teeth, & a wide, flat tail
*

a type of nhảy where two people use special steps và movements to lớn vì dances such as the waltz or tango together

Về câu hỏi này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Mỹ Học Kiến Trúc Dưới Góc Nhìn Deconstruction Là Gì, Mỹ Học Kiến Trúc Dưới Góc Nhìn Deconstruct Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vhpi.vn English vhpi.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Dùng Các Trạng Từ Fairly Là Gì ? Fairly Có Nghĩa Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message