BA ĐIỆN TÍCH Q GIỐNG NHAU ĐƯỢC ĐẶT CỐ ĐỊNH TẠI BA ĐỈNH CỦA MỘT TAM GIÁC ĐỀU CẠNH A

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Ba điện tích q giống hệt nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại tâm của tam giác đó là bn?


*

Ba điện tích q giống hệt nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại tâm của tam giác đó là

A. E = 9 . 10 9 Q a 2

B. E = 9 . 3 . 10 9 Q a 2

C. E = 9 . 9 . 10 9 Q a 2

D. E = 0


*

Ba điện tích q giống hệt nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại tâm của tam giác đó là:

A. E = 9 .10 9 Q a 2

B. E = 3 . 9 .10 9 Q a 2

C. E = 9 . 9 .10 9 Q a 2

D. E = 0.

Bạn đang xem: Ba điện tích q giống nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a


Chọn: D

Hướng dẫn:

Khoảng cách từ tâm của tam giác đều cạnh a đến mỗi đỉnh của tam giác là a 3 .

- Cường độ điện trường do mỗi điện tích Q gây ra tại tâm của tam giác có độ lớn bằng nhau là

*

Hướng của mỗi vectơ cường độ điện trường hướng ra xa mỗi điện tích.

- Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm của tam giác đều là

*


Đặt ba điện tích âm có cùng độ lớn q tại 3 đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh a. Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm tam giác

A. Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác ABC.

B. Có phương song song với cạnh AB.

C. Có độ lớn bằng độ lớn cường độ điện trường tại các đỉnh của tam giác.

D. Có độ lớn bằng 0.


Đặt ba điện tích âm có cùng độ lớn q tại 3 đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh a. Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm tam giác

A. có phương vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác ABC

B. có phương song song với cạnh AB

C. có độ lớn bằng độ lớn cường độ điện trường tại các đỉnh của tam giác

D. có độ lớn bằng 0


Đặt ba điện tích âm có cùng độ lớn q tại 3 đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh a. Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm tam giác

A.Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác ABC.

B.Có phương song song với cạnh AB.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Game Về Máy Tính Pc Laptop, Cách Tải Ch Play Về Máy Tính Pc Laptop

C.Có độ lớn bằng độ lớn cường độ điện trường tại các đỉnhcủa tam giác.

D.Có độ lớn bằng 0


Đặt ba điện tích âm có độ lớn lần lượt là q, 2q và 4q, tương ứng đặt tại 3 đỉnh A, B và C của một tam giác đều ABC cạnh a. Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm tam giác.

*

A. Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác ABC.

B. Có độ lớn bằng 21 k q a 2 .

C.Có độ lớn bằng 3 7 k q a 2 .

D. Có độ lớn bằng 0.


Đặt ba điện tích âm có độ lớn lần lượt là q, 2q và 4q, tương ứng đặt tại 3 đỉnh A, B và C của một tam giác đều ABC cạnh a. Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm tam giác

A.Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa tam giácABC.

B.Có độ lớn bằng

*

C.Có độ lớn bằng

*

D.Có độ lớn bằng 0.

Xem thêm: Switch Bill Là Gì ? Khi Nào Doanh Nghiệp Cần Sử Dụng Switch B/L


Đặt ba điện tích âm có độ lớn lần lượt là q, 2q và 3q tương ứng đặt tại 3 đỉnh A, B và C của một tam giác đều ABC cạnh a. Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm tam giác

A. Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác ABC

B. Có độ lớn bằng 2 k q r 2

C. Có độ lớn bằng 3 k q r 2

D. Có độ lớn bằng 0


Đáp án C

*

*

*

Từ

*

vì không có tính đối xứng nên ta có thể tổng hợp theo phương pháp số phức (chọn véc tơ E C → làm chuẩn)

*

*
*

*


Tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a = 3 cm trong không khí, người ta lần lượt đặt ba điện tích điểm q 1 = q 2 = - 2 . 10 - 10 C v à q 3 = 2 . 10 - 10 C . Xác định độ lớn của cường độ điện trường tại tâm O của tam giác.


*

E → O = E → A + E → B + E → C = E → A + E → B C → E → A ↑ ↑ E → B C E O = E A + E B C

Trong đó: E A = E B C = k q O A 2 → O A = 2 3 a 2 − a 2 2 = 9.10 3 V m

→ E → A ↑ ↑ E → B C E O = E A + E B C = 18.10 3