Andehit Là Gì

  -  

Andehit và Xeton hầu như là đông đảo hợp chất hữu nhưng trong phân tử tất cả chứa team chức, so với Andehit là đội -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- links trực tiếp cùng với 2 gốc hidro cacbon.Bạn đã xem: Xeton là gì

Vậy Andehit với Xeton tất cả công thức kết cấu cụ thể như vậy nào, đặc điểm hóa học tập của andehit với xeton gồm gì không giống với những hidrocacbon khác. Bọn chúng đươc vận dụng vào nghành nghề dịch vụ gì và phương pháp điều chế Andehit - Xeton như vậy nào? chúng ta hãy cùng tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.Bạn đang xem: Andehit là gì

A. ANDEHIT

I. Andehit - Định nghĩa, phân các loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

- Định nghĩa: Anđehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử tất cả nhóm -CH=O liên kết với nơi bắt đầu hiđrocacbon, với H hoặc với nhau.

Bạn đang xem: Andehit là gì

- Công thức cấu tạo andehit: 

*

- nhóm -CH=O là team chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức tổng quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): hay được sử dụng khi viết phản ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: hay sử dụng khi viết bội phản ứng xẩy ra ở nhóm CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số link p + số vòng): hay được sử dụng khi viết bội nghịch ứng cùng H2, cộng Br2,...

2. Phân loại andehit

- Dựa theo cấu trúc của cội hiđrocacbon, bạn ta phân chia anđehit với xeton thành cha loại: no, ko no và thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O"> thuộc các loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc một số loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O thuộc loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc nhiều loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc loại xeton thơm,...

3. Danh pháp - bí quyết gọi tên andehit

a) Tên gắng thế

- Tên sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon tương xứng + al

b) Tên thường

- Tên hay = Anđehit + thương hiệu axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố "ic" bởi "anđehit")

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% hotline là: Fomalin hay fomon.

II. đặc thù vật lý, tính chất hóa học, điều chế và áp dụng Andehit

1. đặc thù vật lý của andehit

- Chỉ tất cả HCHO, CH3CHO là hóa học khí. Các anđehit còn lại đều là hóa học lỏng.

- Anđehit có nhiệt độ sôi thấp rộng Ancol có trọng lượng phân tử tương tự nhưng cao hơn nữa so cùng với hidrocacbon gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử.

2. đặc điểm hóa học của andehit

a) Andehit chức năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

*

 R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong phản ứng của anđehit với H2: Nếu cội R có các liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. Phản ứng với H2 chứng tỏ anđehit tất cả tính oxi hóa.

b) Andehit tác dụng với AgNO3/NH3 (gọi là làm phản ứng tráng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- bội nghịch ứng chứng tỏ anđehit tất cả tính khử cùng được dùng để nhận biết anđehit.

- riêng biệt HCHO bao gồm phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng bao quát ở trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối bố nằm đầu mạch. Nếu tất cả nối ba nằm ở vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở nên thay thế bằng Ag.

- Các điểm sáng của bội phản ứng tráng gương của anđehit:

+ nếu nAg = 2nanđehit → anđehit trực thuộc loại 1-1 chức và không phải HCHO.

+ nếu nAg = 4nanđehit → anđehit đó thuộc loại 2 chức hoặc HCHO.

+ giả dụ nAg > 2nhỗn hợp các anđehit đối chọi chức thì tất cả hổn hợp đó có HCHO.

+ Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit (nếu trong láo lếu hợp không tồn tại HCHO).

- một số trong những loại hóa học khác cũng có công dụng tham gia phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi bội nghịch ứng chỉ tạo nên các hóa học vô cơ.

+ những tạp chức bao gồm chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit bao gồm phản ứng lão hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa hoàn toàn

 CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- nếu đốt cháy anđehit mà lại nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc các loại no, 1-1 chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* làm phản ứng oxi hóa không trả toàn

 R(CHO)x + x/2O2

*

 R(COOH)x

- Đối với vấn đề oxi hóa anđehit thành axit cần chăm chú định giải pháp bảo toàn khối lượng trong quy trình giải.

d) Phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng để làm nhận biết anđehit.

* Chú ý: Phản ứng cùng với Cu(OH)2 thường được triển khai trong môi trường xung quanh kiềm nên rất có thể viết phản nghịch ứng dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng đều có phản ứng này.

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

3. Điều chế andehit

a) lão hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol ko bền

- cùng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*

 CH­3CHO

- Thủy phân este của ancol ko bền tương thích (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) một vài phản ứng sệt biệt

2CH3OH + O2  2HCHO + 2H2O

CH4 + O2  HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2  2CH3CHO

4. Phân biệt Anđehit

- sản xuất kết tủa sáng bóng loáng với AgNO3/NH3.

Xem thêm: Kiếm Hồn ( Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Thuyết Minh ) Hd, Phim Tân Anh Hùng Xạ Điêu (2017) Vietsub 55/52

- làm mất màu dung dịch nước Brom.

(Riêng HCHO bội phản ứng với dung dịch Brom bao gồm khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được sử dụng chủ yếu ớt để thêm vào poliphenolfomandehit (làm chất dẻo), cần sử dụng trong tổng vừa lòng phẩm nhuộm, dược phẩm.

- dung dịch 37 - 40% của fomandehit trong nước hotline là fomon xuất xắc fomalin dùng làm ngâm xác rượu cồn vật, trực thuộc da, tẩy uế, khử trùng...

- Axetandehit được dùng chủ yếu để cung cấp axit axetic.

B. XETON

I. Xeton - định nghĩa, danh pháp

1. Xeton là gì?

- Định nghĩa: Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử tất cả nhóm chức -C(=O)- links trực tiếp cùng với 2 nguyên tử C.

- Công thức kết cấu của xeton: 

- công thức tổng quát của xeton đơn chức có dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp - cách gọi tên xeton

a) Tên vắt thế

 - Tên sửa chữa thay thế = tên hidrocacbon + số chỉ địa điểm C vào nhóm teo + on

b) Tên nơi bắt đầu - chức

 - Tên cội chức = Tên cội R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. đặc điểm hóa học, ứng dụng và pha trộn Xeton

1. Tính chất hóa học của Xeton

a) Phản ứng cùng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 R1-CHOH-R2

  + H2

- Xeton không có phản ứng tráng gương, không phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao, không làm mất màu dung dịch Brom như anđehit.

b) Phản ứng cầm cố ở cội hidrocacbon vị trí bên cạnh nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

- mang lại ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế gián tiếp qua ancol không bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- thoái hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để chế tạo axeton.

3. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được sử dụng làm dung môi vào sản xuất các hóa chất.

- Axeton còn là chất đầu để tổng hợp những chất hữu cơ quan trọng khác.

C. Bài xích tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế như thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của những anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

* giải thuật bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong bí quyết phân tử C4H8O phải tất cả nhóm chức andehit -CH=O, team chức này liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

- CTCT của anđehit gồm công thức phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc  : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy gửi hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

 Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* giải mã bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Phương trình chất hóa học của dãy chuyển hóa:

 CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2  2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml hỗn hợp fomanđehit 5% cùng 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, tiếp nối thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4và nhấp lên xuống đều cho tới khi xuất hiện thêm kết tuả. Đun nóng phần dung dịch phía trên, thấy tất cả kết tủa red color gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- Khi bé dại dung dịch CuSO4 vào thì gồm kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Khi đun nóng phần trên ống thử trên ngọn lửa đèn động thì tất cả kết tủa đỏ gạch xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic công dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng vật dụng % của anđehit axetic trong dung dịch vẫn dùng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình bội phản ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = % = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam các thành phần hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tính năng với bội bạc nitrat trong hỗn hợp ammoniac (lấy dư) nhận được 32,4 gam bạc bẽo kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức kết cấu và điện thoại tư vấn tên các anđehit.

*Lời giải bài xích 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Gọi phương pháp chung của anđehit là: (n≥0) 

+ 2AgNO3 + 3NH3 →  + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có: 

⇒ khối lượng trung bình của andehit:  (vậy n=1 và n = 2)

⇒ 2 anđehit kế tiếp nhau là : CH3CHO (etanal) cùng C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) nhằm điều chế anđehit axetic thu được các thành phần hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào trong 1 lượng dư dung dịch bạc bẽo nitrat vào NH3 đến lúc phản ứng trọn vẹn thấy bao gồm 16,2 gam tệ bạc kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Choi Game Mario Đua Xe 2 Người, Game Mario Đua Xe 2

b. Tính hiệu suất của quy trình oxi hóa etilen.

* giải thuật bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

- Phương trình bội nghịch ứng:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- tất cả hổn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài ra, ta có:  và % = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp hóa học X no, mạch hở có phần trăm trọng lượng C với H lần lượt bằng 66,67% cùng 11,11% còn sót lại là O. Tỉ số hơi của X so với oxi bởi 2,25

a. Tìm phương pháp phân tử của X

b. X không công dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhưng khi chức năng với hidro hiện ra X1. X1 công dụng được với natri giải tỏa hidro. Viết công thức cấu tạo va điện thoại tư vấn tên của hợp chất X?