ALIBI LÀ GÌ

  -  
proof that someone who is thought khổng lồ have sầu committed a crime could not have sầu done it, especially the fact or statement that they were in another place at the time it happened:


Bạn đang xem: Alibi là gì

After eight years in power, the government can no longer use the previous government"s policy as an alibi for its own failure.
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ vhpi.vn.Học những tự bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


proof that someone who is thought to lớn have sầu committed a crime could not have sầu done it, esp. the fact or claim that the person was in another place at the time the crime happened
The report examines all the important issues raised in the case, including the identification evidence và the alibis.
In investigations, there is an interplay between the external investigation of alibis, for example, và the questioning of the suspect.
Our system results in governments who can govern & governments who have sầu no alibis if they make a mess of things.
I believe the same to lớn be true of his, lớn my mind, acceptable proposals for the restriction of last-minute alibis.
Các ý kiến của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên vhpi.vn vhpi.vn hoặc của vhpi.vn University Press hay của những đơn vị trao giấy phép.
*

a person who believes that it is morally wrong lớn eat animals or lớn use animal products such as milk, eggs, or leather

Về Việc này


Xem thêm: Varus Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Varus Ap, Varus Mùa 11

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vhpi.vn English vhpi.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Thủ Tục Mua Điện Thoại Trả Góp Điện Thoại Cần Những Gì ? Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Mua Điện Thoại Trả Góp

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語